Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Mennesket mod naturen

Mennesket mod naturen

 Mennesket mod naturen

„På nuværende tidspunkt bør mennesket vedkende sig ansvaret for at livsformerne udryddes med stadig stigende hastighed.“ — Jane Goodall, Forkæmper for naturfredning.

LIVET på jorden er dynamisk, præget af indbyrdes afhængighed, og mennesket er en integreret del af det. Vi er afhængige af de andre livsformer på jorden når det gælder fødevarer og lægemidler, ilten vi indånder, og de grundstoffer vi består af. I løbet af en ganske almindelig dag gør jordens befolkning brug af mere end 40.000 andre levende arter. Alle jordens arter er så at sige sammenvævet i et forbløffende og komplekst ’netværk’ af liv.

Men mange eksperter der beskæftiger sig med dette komplicerede netværk, mener at det er truet. Måske har du hørt at næsehornet, tigeren, den store panda og flere hvalarter er truet af udryddelse. Nogle videnskabsmænd hævder at 50 procent af alle dyre- og plantearter kan forsvinde i løbet af de næste 75 år. Visse forskere frygter at nogle arter vil uddø 10.000 gange hurtigere end hvad der regnes for naturligt. En forsker anslår at der i gennemsnit uddør en art hvert tiende til tyvende minut.

Efter forskernes mening var det mest af naturlige årsager at arter i fortiden uddøde. Men det er ikke hovedårsagen til den nuværende krise, siger de. I dag er det tydeligvis menneskehedens aktiviteter der er årsag til at mange arter uddør. En forsker har kaldt mennesket for „den udryddende art“.

Er det mennesket der bærer skylden for dette alvorlige tab af biologisk mangfoldighed eller biodiversitet? Og i så fald hvordan? Kan vi overleve uden det farverige kalejdoskop af liv der findes på jorden? Gør man noget effektivt for at stoppe den udryddelseskrise som livet på jorden efter manges mening befinder sig i?

[Kildeangivelse på side 3]

WHO

[Kildeangivelse på side 3]

NOAA