Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Menneskets tyranni over andre mennesker

Menneskets tyranni over andre mennesker

 Menneskets tyranni over andre mennesker

HISTORIEN har bekræftet sandheden i det der siges i Prædikeren 8:9: „Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det.“ Eller som den katolske Jerusalem Bible gengiver dette vers: „Det ene menneske har tyranniseret det andet til skade for det.“ Millioner har lidt på grund af uretfærdige forhold, og sådan har det været under stort set alle de forskellige styreformer mennesket har oplevet. En påmindelse om disse lidelser blev givet i en tale holdt af chefen for Kontoret for Indianeranliggender, der sorterer under USA’s indenrigsministerium. Det skete i anledning af 175-årsdagen for kontorets oprettelse.

Kontorchefen sagde at det frem for at være en festlig lejlighed snarere var „en tid til at fortælle nogle sørgelige sandheder, en tid til at angre“. Han indrømmede at kontorets første opgave i 1830’erne var at tvangsforflytte de sydøstlige indianerstammer — cherokee-, creek-, choctaw-, chickasaw- og seminoleindianerne — fra deres territorier. „Ved hjælp af trusler, bedrageri og magt fik man disse stammer til at marchere 1600 kilometer mod vest, og langs denne ’tårernes vej’ måtte de efterlade i tusindvis af unge og gamle og svagelige iblandt dem i hastigt udgravede gravsteder langs vejen.“

Kontorchefen fortsatte: „I disse mere oplyste tider må det erkendes at den forsætlige spredning af sygdomme, reduktionen af de vældige flokke af bisonokser, brugen af ’giften’ alkohol med det formål at ødelægge indianernes sind og legeme sammen med det kujonagtige drab på kvinder og børn, førte til en tragedie af så grufulde dimensioner at man ikke kan affeje den som værende en uundgåelig konsekvens af sammenstødet mellem konkurrerende kulturer.“ * Kontorchefen indrømmede videre: „Dette kontor begyndte med at ødelægge alt hvad der havde med indianernes identitet at gøre. Kontoret forbød brugen af de indianske sprog . . . og fik indianerne til at skamme sig over hvem de var. Og det værste af det hele var at Kontoret for Indianeranliggender gjorde alt dette mod de børn som blev betroet kontorets kostskoler. Man brutaliserede børnene følelsesmæssigt, psykologisk, fysisk og åndeligt.“

I sin konklusion sagde kontorchefen: „Lad os begynde med at udtrykke dyb sorg over hvad dette kontor tidligere har gjort. . . . Vi vil aldrig mere være med til at stjæle indianeres ejendom. . . . Vi vil aldrig mere antaste jeres religiøse overbevisning, jeres sprog, jeres ritualer eller nogen af jeres stammetraditioner.“ Og han sluttede med ordene: „Vi må sammen tørre syv generationers tårer bort. Vi må sammen lade vore sønderbrudte hjerter læges.“ — Vital Speeches of the Day, 1. oktober 2000.

Den eneste reelle og holdbare løsning på problemerne i forbindelse med menneskers grusomheder over for andre mennesker er Guds rige, som vil genindføre retfærdige forhold for alle og „tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

[Fodnote]

^ par. 4 De amerikanske indianeres historie bekræfter at stammerne ofte var i strid med hinanden, og at der hele tiden var indbyrdes kampe om „territorier, heste og bisonokser“. — The People Called Apache.

[Kildeangivelse på side 31]

Indianer: Efter fotografi af Edward S. Curtis. Kort: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc. Indianertelte: Leslie’s