Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Årsagerne er mange

Årsagerne er mange

 Årsagerne er mange

„Normalt skyldes depression hos en teenager ikke blot en enkelt faktor, men en hel kombination af stressfremkaldende faktorer.“ — Kathleen McCoy, psykolog.

HVAD er årsagerne til depression hos teenagere? En hel række af faktorer kan spille ind. For eksempel kan de unge føle sig overvældet af usikkerhed og frygt på grund af de fysiske og følelsesmæssige ændringer der sker i puberteten. Det kan medføre at de lettere bliver nedtrykte. Teenagere er også tit sårbare over for de negative følelser som opstår når de føler sig vraget af en af deres kammerater eller en de er blevet forelsket i. Og som nævnt i den indledende artikel vokser nutidens teenagere op i en verden der i sig selv kan være deprimerende. Vi lever virkelig i „kritiske tider som er vanskelige at klare“. — 2 Timoteus 3:1.

Noget der forværrer problemet, er at det er nyt for de unge at opleve alle disse ting, og de har endnu ikke den erfaring som de voksne har. Teenagere kan derfor ofte sammenlignes med opdagelsesrejsende der bevæger sig gennem ukendt terræn — overvældet af alt det der sker omkring dem og utilbøjelige til at bede om hjælp. Disse forhold kan give den ideelle grobund for en depression.

Men der er mange andre faktorer der kan bidrage til depression hos teenagere. Lad os se på nogle af dem.

Depression og tab

En depression er somme tider en følge af et smerteligt tab — et dødsfald eller tabet af en mor eller far på grund af en skilsmisse. Endog det at miste et kæledyr kan bringe en teenager til fortvivlelse.

Der er også tab som forekommer mindre åbenlyse. Når teenagere for eksempel må flytte til en anden by, betyder det at de forlader vante omgivelser og gode venner. Selv det at nå et mål man har set meget frem til — som det at afslutte skolegangen — kan efterlade et tomrum. At påbegynde et nyt afsnit i sit liv indebærer at man  ikke har den samme tryghed som før. Der er også unge som må leve med en eller anden kronisk sygdom. I det tilfælde kan sorgen over at skille sig ud fra sine kammerater — og måske endda blive ignoreret af dem — få teenageren til at føle sig unormal.

Der er ikke desto mindre mange unge som kommer ud for den slags uden fuldstændig at lade sig kue af det. De bliver kede af det, de græder, de er nedtrykte, og de sørger — men med tiden indretter de sig efter omstændighederne. Hvordan kan det være at de fleste teenagere klarer livets barske realiteter uden at blive slået ud, mens andre bukker under for en depression? Der findes ingen nemme svar, for depression er en kompleks lidelse. Men nogle teenagere kan være mere sårbare end andre.

Den biokemiske sammenhæng

Mange psykiatere mener at biokemiske forstyrrelser i hjernen spiller en væsentlig rolle i forbindelse med depression. * Disse forstyrrelser kan være arvelige, for videnskabsfolk har bemærket at teenagere hvis far eller mor lider af depression, har større sandsynlighed for selv at få sygdommen. Bogen Lonely, Sad and Angry siger: „Børn med depressioner har i regelen mindst én forælder som også er ramt.“

Spørgsmålet er derfor: Arver børn sygdommen, eller lærer de at være deprimerede fordi en af deres forældre er det? Spørgsmålet om arv og miljø er vanskeligt at besvare, for hjernen er utrolig kompleks — ligesom de mange andre faktorer der bidrager til depression hos teenagere.

Depression og forholdene i familien

Depression er blevet kaldt et familieanliggende, og det med god grund. Som allerede nævnt kan man være arveligt disponeret. Men forholdene i familien kan også spille ind. „Børn der bliver mishandlet af deres forældre, er i stor fare for at få en depression,“ skriver lægen Mark S. Gold. „Det samme gælder børn med forældre der er overkritiske og fokuserer på deres mangler.“ Børn kan også få en depression hvis deres forældre forkæler og overbeskytter dem. Men interessant nok har en forsker konstateret at børn er mere tilbøjelige til at få en depression når forældrene simpelt hen ikke viser dem nok interesse.

Det betyder dog ikke at alle teenagere med depressioner har dårlige forældre. Ved på denne måde at generalisere ville man udelukke de mange andre faktorer der bidrager til problemet. Forholdene i familien kan ikke desto mindre spille en afgørende rolle. Ungdomspsykologen David G. Fassler skriver: „Børn fra hjem hvor der konstant er spændinger mellem forældrene, er mere udsatte for at få en depression end børn fra mindre problemfyldte hjem. Det skyldes blandt andet at forældre der ikke kan enes, bruger så meget energi på deres egne stridigheder at de forsømmer børnene. En anden grund er at forældrene ofte gør børnene til genstand for deres skænderier. Det kan såre de unge og få dem til at føle skyld og vrede.“

Dette er blot nogle af de faktorer der bidrager til depression hos teenagere. Der er også andre. Nogle eksperter siger for eksempel at miljømæssige faktorer (som dårlig ernæring, giftstoffer, misbrug af medicin, alkohol eller stoffer) kan fremkalde depressioner. Andre peger på at bestemte lægemidler (som for eksempel antihistaminer og beroligende midler) kan være medvirkende årsager. Det lader også til at børn med indlæringsvanskeligheder er særlig tilbøjelige til at få en depression, måske fordi de mister noget af deres selvværd efterhånden som de må erkende at de ikke kan stå mål med deres kammerater.

Men uanset årsagen er det vigtigt at overveje spørgsmålet: Hvordan kan teenagere med depressioner hjælpes?

[Fodnote]

^ par. 11 Nogle formoder at mange depressive er født med de biokemiske forstyrrelser, og at andre til at begynde med er raske, men får en større tilbøjelighed til depression når en traumatisk begivenhed ændrer hjernens kemi.

[Illustrationer på side 8]

Spændinger i familien er en hyppig årsag til depressioner