Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Afslutningen på traumatisk stress

Afslutningen på traumatisk stress

 Afslutningen på traumatisk stress

MÅSKE er du krigsveteran, og du lider af mareridt og genoplever traumer der får dig til at føle at krigen endnu ikke er forbi. Måske har du været offer for et brutalt overgreb som voldtægt og føler at noget i dig gik i stykker under den rædselsfulde oplevelse. Det kan også være at en du holder af, er død under en naturkatastrofe eller en ulykke, og at det gør ondt at leve videre uden den pågældende.

Spekulerer du på om sådanne følelser kan ændre sig? Vi kan med overbevisning sige: ja. I mellemtiden kan alle der lider af et traume, finde trøst i Guds ord, Bibelen.

Hjulpet til at udholde et traume

For næsten to tusind år siden var Paulus ude for skræmmende og livstruende oplevelser. Nogle af dem er skildret og bevaret i Bibelen. Paulus skrev: „Vi ønsker ikke at I skal være uvidende, brødre, om den trængsel som vi har været ude for i provinsen Asien, at vi var under et pres der langt oversteg vore kræfter, så at vi var meget usikre endog med hensyn til vort liv. Ja, vi følte i os selv at vi havde fået dødsdommen.“ — 2 Korinther 1:8, 9.

Vi ved ikke nøjagtigt hvad Paulus kom ud for ved den lejlighed, men vi ved med sikkerhed at det var traumatisk. (2 Korinther 11:23-27)  Hvordan klarede Paulus situationen?

Med tanke på den prøve han gennemgik i Lilleasien, skrev han: „Velsignet være vor Herre Jesu Kristi Gud og Fader, den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste dem som er i al slags trængsel, med den trøst hvormed vi selv trøstes af Gud.“ — 2 Korinther 1:3, 4.

Ja, hvis man har været gennem en traumatisk hændelse, er der hjælp at hente hos „den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud“. Hvordan kan man få den trøst?

Hvordan man får hjælp

Først og fremmest: bed om hjælp. Hvis man er følelsesmæssigt lammet, er det godt at huske at andre har haft det på samme måde. De der selv er kommet sig over en sådan tilstand, er som regel glade for at hjælpe andre. Ligesom apostelen Paulus føler de at den trøst de har modtaget fra Gud under deres prøvelse, må deles med „dem som er i al slags trængsel“. Du kan roligt henvende dig til et af de Jehovas Vidner du kender, og spørge om hjælp til at bede om støtte hos Jehova, „al trøsts Gud“.

Vær vedholdende i bøn. Hvis du har svært ved at bede fordi du nærer vrede, kan du anmode en der er åndeligt kvalificeret, om at bede sammen med dig. (Jakob 5:14-16) Når du taler med Jehova Gud, må du huske at ’kaste al din bekymring på ham, for han tager sig af dig’. (1 Peter 5:7) Gang på gang understreger Bibelen den personlige interesse som Gud har for hver enkelt af dem der tjener ham.

Sandsynligvis havde forfatteren til Salme 94 oplevet noget traumatisk, for han skrev: „Om ikke Jehova havde været min hjælp — snart havde min sjæl taget bolig i det tavse. Når jeg sagde: ’Min fod må vakle,’ var det din loyale hengivenhed, Jehova, der holdt mig oppe. Når der var mange foruroligende tanker i mit indre, var det al din trøst der kærtegnede min sjæl.“ — Salme 94:17-19.

Nogle af dem der har posttraumatisk stress, er særlig plaget af „foruroligende tanker“, der til tider kan blive til voldsomme anfald af panik eller raseri. Men inderlig bøn kan ’holde en oppe’ indtil disse følelser går over. Tænk på Jehova som en kærlig Fader og på dig selv som et lille barn han kærligt beskytter. Husk dette løfte i Bibelen: „Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ — Filipperne 4:7.

Helbredelse — det være sig fysisk, mental eller åndelig — er en proces der foregår gradvis. Det ville derfor være urealistisk at forvente at bøn kan give én øjeblikkelig fred  hvis man har lidt alvorlig skade på grund af traumatiske oplevelser. Bøn er ikke desto mindre en nødvendighed. At bede vil afholde en fra at blive overmandet og drevet til fortvivlelse af reaktionerne på den traumatiske begivenhed.

Læs i Guds ord og grund over det. Hvis du har svært ved at koncentrere dig, kan du bede andre om at læse nogle af Bibelens trøstende beretninger sammen med dig. Du kunne for eksempel vælge nogle passager der viser dybden af Jehovas kærlige omsorg for dem der trofast tjener ham, uanset hvor nedtrykte de er.

Jane, der er omtalt i de foregående artikler, hentede trøst i mange skriftsteder i Salmernes Bog, blandt andre Salme 3:1-8; 6:6-8; 9:9, 10; 11:1-7; 18:5, 6; 23:1-6; 27:7-9; 30:11, 12; 31:12, 19-22; 32:7, 8; 34:18, 19; 36:7-10; 55:5-9, 22; 56:8-11; 63:6-8; 84:8-10; 130:1-6. Prøv ikke at læse for mange skriftsteder ad gangen. Tag dig hellere tid til at meditere over dem og bede.

Lidelser i uset omfang

Der er desværre ikke noget overraskende i at voldtægter, mord, krige og umotiveret vold skulle præge den tid vi lever på. Hvorfor? Fordi Jesus Kristus karakteriserede vor tid som en periode med „tiltagende lovløshed“. Han tilføjede: ’Kærligheden vil blive kold hos de fleste.’ — Mattæus 24:7, 12.

I de senere år er traumatisk stress blevet meget udbredt — ofte som resultat af netop de begivenheder Jesus forudsagde. Som det er nedskrevet i Bibelen i Mattæus, kapitel 24, Markus, kapitel 13 og  Lukas, kapitel 21, sagde Jesus at der ville være internationale krige, naturkatastrofer, stigende kriminalitet og mangel på kærlighed. Men samtidig nævnte han at der var håb forude.

Først beskrev Jesus det epidemiske omfang traumerne ville tage i hele verden, samt den efterfølgende begyndelse på ’den store trængsel’. Men læg mærke til hvad Jesus derpå sagde at folk skulle gøre: „Ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres befrielse nærmer sig.“ (Mattæus 24:21-31; Lukas 21:28) Efterhånden som verdensforholdene forværres, kan vi være sikre på at der over den nuværende onde samfundsorden vil komme en stor trængsel som vil kulminere i at al ondskab bliver afskaffet, og at et retfærdigt nyt samfund bliver indført. — 1 Johannes 2:17; Åbenbaringen 21:3, 4.

Det må ikke komme bag på os at vores befrielse først finder sted efter at ondskab og vold har nået et klimaks. Guds dom over den verden der eksisterede i Noas dage, og over de moralsk fordærvede indbyggere i Sodoma og Gomorra fulgte et lignende mønster. At Gud dømte folk i fortiden, viser hvad der vil ske i den kommende tid. — 2 Peter 2:5, 6.

En afslutning på traumatisk stress

Hvis man lider af en posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), spørger man måske sig selv om man nogen sinde vil få fred for sine smertelige erindringer. Og svaret er afgjort: ja. I Esajas 65:17 erklærer Gud: „Jeg skaber nye himle og en ny jord; og det tidligere vil ikke blive husket, og det vil ikke opkomme i hjertet.“ Selv om et gammelt traume har givet ar på sjælen, og de tilsyneladende ikke forsvinder, giver dette skriftsted os en forsikring om at deres ødelæggende virkning en skønne dag helt vil ophøre.

I dag, et år efter voldtægtsforsøget, er Jane pioner, som Jehovas Vidners heltidsforkyndere kaldes. For nylig har hun sagt: „Først da retssagen var overstået, og da voldsmanden mere end otte måneder efter overfaldet var blevet dømt, følte jeg at jeg var blevet mig selv igen. Sidste år ved denne tid kunne jeg ikke have forestillet mig at jeg igen kunne føle den fred og glæde jeg oplever nu. Jeg takker Jehova for det dejlige håb om evigt liv og for at jeg kan dele dette håb med andre.“ — Salme 27:14.

Hvis du kæmper med håbløshed og den lammende følelseskulde som posttraumatisk stress forårsager, kan dette håb også hjælpe dig.

[Illustration på side 8]

At overvære de kristne møder kan hjælpe en til at tackle situationen

[Illustrationer på side 9]

At læse i Guds ord og bede kan holde en oppe

[Illustration på side 10]

Snart vil alle traumer høre fortiden til