Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Rekordår for katastrofer i 2000

Genforsikringsselskabet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft oplyser at antallet af naturkatastrofer på verdensplan var rekordhøjt i 2000. Totalt blev der meldt om over 850 katastrofer der kostede 10.000 menneskeliv og anrettede skader for cirka 250 milliarder kroner. Trods det højere antal katastrofer var ejendoms- og personskaderne ikke så omfattende som i 1999. Årsagen er ifølge selskabets pressemeddelelse at de fleste katastrofer ramte forholdsvis sparsomt befolkede områder. Stormskader og oversvømmelser tegnede sig for henholdsvis 73 og 23 procent af de skader der var dækning for. Ifølge meddelelsen „må det forventes at tabene som følge af naturkatastrofer fortsat vil stige“ på grund af befolkningstilvæksten og stigningen i den samlede ejendomsværdi.

„Rudekuverter“ for en stund

Et amerikansk firma har udviklet en spray der „gør uåbnede konvolutter gennemsigtige“ uden at det kan ses bagefter, skriver bladet New Scientist. Sprayen virker på kuverter af alle farver og er en „ikke-ledende, giftfri og miljøvenlig væske,“ siger firmaets talsmand, Bob Schlagel. Han tilføjer at midlet kan lugtes i 10-15 minutter, men „blækket bliver ikke udvisket, hverken på konvolutten eller brevpapiret. Der afsættes ingen fugtmærker og i det hele taget intet spor.“ Produktet blev udviklet for at gøre det lettere for politiet at afsløre brevbomber og andre farlige forsendelser. At det samtidig gør indholdet af lukkede konvolutter synligt, har fået en talsmand for en menneskerettighedsforening til at kalde produktet etisk tvivlsomt.

Biernes navigation

Biernes evne til at finde vej mellem boet og blomsterne er velkendt. Nogle kolonier af bier fra Assam i det nordlige Indien formår øjensynlig at flyve mange hundrede kilometer og derpå finde vej, ikke blot til samme træ, men også til den selv samme gren som deres slægtninge havde haft bo på cirka to år tidligere. Det bemærkelsesværdige er at arbejderbierne maksimalt lever i tre måneder, så de bier der ankommer til boet, er flere generationer efter de bier der byggede det oprindelige bo. Det er stadig ikke opklaret hvordan de finder vej. Avisen The Sydney Morning Herald skriver at de måske orienterer sig ved hjælp af lugtesansen. En anden mulighed er at dronningen, som kan leve et par år, via dans anviser spejderbierne i hvilken retning de skal flyve.

Sproget og hjernen

To af de områder i hjernen som anvendes af hørende til at opfatte og tale et sprog, er også i brug hos døve når de benytter tegnsprog, oplyser bladet Science News. Scanninger af hjernen viser at „disse områder af nervevæv straks går i funktion hos døve når de benytter tegnsprog,“ hedder det i artiklen. Ifølge undersøgelsens leder, Laura-Ann Petitto ved McGill University i Montreal, viser dette at de pågældende hjerneområder styrer „grundlæggende sprogfærdigheder der kan udtrykkes gennem tale såvel som ved tegnsprog“. Der er åbenbart stadig meget at lære om hjernens alsidige evne til at formidle sprog. Science News skriver: „Der er en betydelig overlapning mellem de hjerneområder der har med talesprog og tegnsprog at gøre.“

Prostitution med domstolenes billigelse

Berlins forvaltningsdomstol har afsagt dom om at prostitution „ikke er grundlæggende umoralsk“ forudsat at det ikke foregår under tvang, skriver den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung. Domstolen afgjorde at en café i den berlinske bydel Wilmersdorf fortsat kan tillade prostituerede at hente kunder blandt gæsterne. Dommerne udtalte at deres afgørelse genspejler ændringen i samfundets holdning til prostitution. Blandt 1002 adspurgte mente 62 procent at prostitution burde anerkendes som et almindeligt erhverv. Ifølge dommerne viste et fornyet rundspørge at seksuelle tjenesteydelser efter flertallets mening for længst var blevet integreret i den tyske samfundsøkonomi.

Søvn og hukommelse

Søvnforskere har konstateret at det ikke gavner at arbejde til  ud på de små timer, da en god nattesøvn „er en forudsætning for at hukommelsen fungerer godt i de efterfølgende uger,“ skriver Londonavisen The Independent. Professor Robert Stickgold fra Harvard Medical School testede 24 frivillige, hvoraf halvdelen fik en regulær nattesøvn efter en forelæsning, mens resten blev holdt vågne hele natten. Begge grupper sov normalt de følgende to nætter, sådan at de der havde haft en vågenat, indhentede den forsømte søvn. En hukommelsesprøve viste at de der havde sovet alle tre nætter, „konsekvent huskede væsentligt bedre end den anden gruppe der ikke viste tegn på forbedring til trods for at de havde fået dækket søvnbehovet“. Det lader til at søvn skærper hukommelsen, og resultaterne viser at man ikke har noget ud af at forsøge at lære noget på tidspunkter hvor man normalt ville sove. Det gælder især den tidlige og dybe søvn hvor hjernens elektriske aktivitet foregår langsommere.

Genetiske defekter nær Tjernobyl

„Nær det uheldsramte kernekraftanlæg ved Tjernobyl i Ukraine er der blevet konstateret seks gange så mange genetiske skader i plantevæksten som i normal flora,“ skriver Londonavisen The Independent. I et forsøg såede forskere fra Schweiz, Storbritannien og Ukraine samme hvedesort på henholdsvis en radioaktivt forurenet mark og en uforurenet mark med samme jordbundstype 30 kilometer derfra. Såsæd høstet på disse to marker blev sået de samme steder. Hveden nær kraftværket udviste foruroligende mange mutationer (genetiske defekter) til trods for at den kun havde været udsat for relativt ringe bestråling. Foruroligede videnskabsmænd siger advarende at kronisk bestråling af den slags kan vise sig at have hidtil ukendte skadevirkninger. Resultaterne vækker stor bekymring for fremtidige generationer af planter, dyr og mennesker der bliver udsat for stråling fra Tjernobyl.

Mænd og kvinder lytter forskelligt

Forskere har fastslået at kvinder benytter begge hjernehalvdele når de lytter, hvorimod mænd kun opfatter med den ene, skriver nyhedstjenesten Discovery.com News. I en undersøgelse scannede man hjernen hos 20 mænd og 20 kvinder mens de lyttede til en lydbog. Scanningen viste at mænd hovedsagelig registrerede indtrykkene i venstre hjernehalvdel, som tager sig af hørelse og tale. Hos kvinder var begge hjernehalvdele i brug. Dr. Joseph T. Lurito, der er professor i radiologi ved Indiana University School of Medicine, udtaler: „Vores forskning giver anledning til at formode at sprogbehandlingen er forskellig hos mænd og kvinder, men det betyder ikke nødvendigvis at den ene gruppe klarer sig bedre end den anden.“ Andre undersøgelser tyder på at kvinder „kan lytte til to talende på én gang,“ siger dr. Lurito.

Gør-det-selv-religion

Religionen er på hastig retræte i Frankrig. Det er en af konklusionerne på en undersøgelse foretaget af det katolske tidsskrift La Vie. De adspurgte blev bedt om at rangordne en liste med 14 punkter efter vigtighed. Kun 7 procent nævnte „åndelig søgen“ som noget væsentligt for dem. Det åndelige blev overgået af ønsket om fritid, karriere, personlig frihed, kulturelle aktiviteter, sex og velstand. Ifølge sociologerne Pierre Bréchon og Gérard Mermet viser rundspørget at religionen ligger under for individualisme, forstået sådan at folk stykker forskellige opfattelser sammen efter „hvad der passer til deres livsform og tankesæt,“ siger Pierre Bréchon.

Legalisering af aktiv dødshjælp

I april sidste år blev Holland det første land hvor man formelt legaliserede aktiv dødshjælp, skriver Rotterdamavisen NRC Handelsblad. Det hollandske senat vedtog den såkaldte lov om medlidenhedsdrab med 46 stemmer for og 28 imod. Loven tillader læger at bistå med at gøre ende på livet for patienter der er uhelbredeligt syge eller har uophørlige og uudholdelige smerter. Loven kræver at patienter der ønsker at give afkald på livet, skal opfylde følgende strenge krav: Patienten skal selv tage initiativ til at modtage dødshjælp; patienten og lægen skal være enige om at der ikke er noget meningsfyldt alternativ som patienten kan acceptere; mindst to læger skal uafhængigt af hinanden undersøge patienten. Desuden skal dødshjælpen gives på en lægeligt forsvarlig måde.