Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

 1. Hvor Paulus tilbragte 14 døgn før han led skibbrud på Malta (Apostelgerninger 27:27)

 9. „Det var fra løvens døde krop [Samson] havde . . . honningen sammen“ (Dommerne 14:9)

11. Hovedbeklædning

12. Indbygger i Betlehem (1 Samuel 17:12)

14. Fremgangsmåder (Jf. Ordsprogene 28:16.)

15. Kan have været blandt de dyr Salomon indførte fra udlandet (Jf. 1 Kongebog 10:22.)

16. Leder af Israels kamp mod amalekitterne (2 Mosebog 17:9)

18. Flod der munder ud i Det Døde Hav (Dommerne 11:13)

20. „Han som sad på tronen sagde: ’Se! Jeg gør alting nyt.’ Og han siger: ’. . ., for disse ord er troværdige og sande’“ (Åbenbaringen 21:5)

21. Afgift som låntageren betaler långiveren, men som det ikke var tilladt israelitterne at afkræve de nødlidende (3 Mosebog 25:35, 36)

23. Person som afholder sig fra al materiel nydelse

25. Hvad de kristne skulle ’føje til’ deres tro (2 Peter 1:5)

26. Hvad Israels stammeoverhoveder skulle være, foruden vise og forstandige (5 Mosebog 1:13)

28. Blandt de dyr Jesus drev ud af templet (Johannes 2:15)

31. Redskab som omtales i Bibelen i forbindelse med en kamel (Jf. Lukas 18:25.)

32. Et stort dyr, sandsynligvis en flodhest (Job 40:15)

34. Folkeslag der betegnes som „den første“ af de nationer der havde rejst sig til modstand mod israelitterne på deres vandring fra Ægypten til det forjættede land (1 Mosebog 14:7; 4 Mosebog 24:20)

Lodret

2. En kvinde som blev troende efter at have hørt Paulus’ forsvarstale på Areopagus (Apostelgerninger 17:34)

3. Fartøj som Noa fik besked på at bygge (1 Mosebog 6:14)

4. Den tredje nævnte søn af den horitiske sheik Sjobal, en efterkommer af Se’ir (1 Mosebog 36:20, 23)

5. „. . . har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft“ (Filipperne 4:13)

6. Denne opnås i den kristne menighed gennem nøjagtig kundskab om Guds søn (Efeserne 4:13)

7. Et sted hvor hyklerne holdt af at stå og bede for at blive set af mennesker (Jf. Mattæus 6:5.)

8. Hebrons sønner (4 Mosebog 3:27)

9. En brønd som Isaks tjenere gravede i nærheden af Gerar og Rehobot (1 Mosebog 26:19, 21)

10. „Bed mig, så vil jeg give dig nationer i arv og den vide jord i . . .“ (Salme 2:8)

13. Ved det sidste påskemåltid tog Jesus et brød som han brækkede i stykker og gav til sine apostle. Men hvad gjorde han først? (Lukas 22:19)

14. Strategisk vigtig by som Salomon lod befæste, muligvis en af de vognbyer hvor nogle af hans 12.000 stridsheste stod opstaldet (1 Kongebog 9:15, 19)

17. Mynte og rude (Lukas 11:42)

19. Hvad præsten Eli sagde til Elkanas hustru Hanna at hun skulle ’blive af med’ (1 Samuel 1:14)

22. Omhuggere (1 Mosebog 6:4)

24. Den åndeskabning af høj rang som blev fremstillet af guld og anbragt på låget af pagtens ark (1 Kongebog 6:24)

27. ’I skal gøres . . . i jeres sinds drivkraft og iføre jer den . . . personlighed’ (Efeserne 4:22-24)

29. Den søn Eva fik i stedet for Abel, der blev dræbt af sin bror (1 Mosebog 4:25)

30. Skatteopkræver, også kaldet Mattæus, der blev en af Jesu apostle (Markus 2:14)

32. Babylonisk guddom (Jeremias 51:44)

33. Mejeriprodukt (Job 10:10)

Løsning på krydsord side 19

 Løsninger vandret

 1. ADRIATERHAVET

 9. SKRABET

11. HUE

12. EFRATIT

14. METODER

15. ABE

16. JOSUA

18. ARNON

20. SKRIV

21. RENTE

23. ASKET

25. DYD

26. ERFARNE

28. OKSERNE

31. NÅL

32. BEHEMOT

34. AMALEKITTERNE

Løsninger lodret

 2. DAMARIS

 3. ARK

 4. EBAL

 5. ALT

 6. ENHEDEN

 7. GADEHJØRNERNE

 8. HEBRONITTERNE

 9. SITNA

10. EJE

13. TAKKEDE

14. MEGIDDO

17. URT

19. RUS

22. NEFILIM

24. KERUBEN

27. NYE

29. SET

30. LEVI

32. BEL

33. OST