Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvem er antikrist?

Hvem er antikrist?

 Hvad siger Bibelen?

Hvem er antikrist?

„I har hørt at antikrist kommer.“ — 1 Johannes 2:18.

HVAD ville du gøre hvis du fik at vide at en farlig forbryder var blevet observeret på vej mod dit kvarter? Sandsynligvis ville du skaffe dig et detaljeret signalement af ham og finde ud af hvilke metoder han benytter. Og du ville være på vagt.

Vi befinder os i en lignende situation. Apostelen Johannes skrev en advarsel der har adresse til os: „Enhver inspireret udtalelse som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og dette er antikrists inspirerede udtalelse som I har hørt skal komme, og allerede nu er den i verden.“ (1 Johannes 4:3) Findes der en sådan antikrist, en Guds fjende som bedrager mennesker og udgør en trussel mod hele menneskehedens velfærd?

Johannes anvender betegnelsen „antikrist“ fem steder i alt, fordelt på to af sine breve. Udtrykket henviser til et væsen der modstår Bibelens lære om Jesus Kristus, og det omfatter bedragere der foregiver at være Kristus eller være sendt af ham. Bibelen giver pålidelige oplysninger om antikrist; men som det nu og da sker med forbrydere, får ubegrundede rygter om vedkommendes gådefulde identitet mere opmærksomhed end sandheden gør.

En forveksling

Siden apostelen Johannes’ tid har mange ment at antikrist måtte være én bestemt person, og navnet har været hæftet på skiftende personer. For nogle hundrede år siden mente mange at den romerske kejser Nero havde været antikrist. Da Adolf Hitler spredte had og gru i ufatteligt omfang, blev mange overbevist om at han var antikrist. Endog den tyske filosof Friedrich Nietzsche er blevet kaldt „antikrist“. Atter andre mener at antikrist stadig hører fremtiden til og vil vise sig i skikkelse af en udspekuleret, skruppelløs politiker der efterstræber verdensherredømmet. De identificerer vilddyret i Åbenbaringen, kapitel 13, med den antikrist som Johannes omtaler, og siger at dyrets mærke, tallet 666, vil være et kendetegn hos en kommende forkæmper for ondskaben.

Disse fortolkninger forudsætter at Johannes kun omtalte én antikrist. Men hvad ligger der i hans ord? Læg mærke til hvad der står i Første Johannesbrev 2:18: „Som I har hørt at antikrist kommer, således er der allerede nu kommet mange antikrister.“ Det var således ikke kun én, men „mange antikrister“ der var ansvarlige for den åndelige kritiske situation  i det første århundrede. I dag er der ikke blot én, men mange antikrister. De udgør en hel antikrist-skare som i fællesskab har søgt at nedbryde menneskeheden åndeligt. (2 Timoteus 3:1-5, 13) Hvem udgør antikrist?

Lad os se på om vilddyret i Åbenbaringen, kapitel 13, er en mulig antikrist. Apostelen Johannes skrev: „Vilddyret som jeg så, var ligesom en leopard, men dets fødder var som en bjørns, og dets mund var som en løves mund.“ (Åbenbaringen 13:2) Hvad står disse fysiske kendetegn for?

Bibellærde har bemærket nogle lighedspunkter mellem Åbenbaringen, kapitel 13, og Daniels Bog, kapitel 7. Gud gav Daniel et syn af nogle symbolske dyr, deriblandt en leopard, en bjørn og en løve. (Daniel 7:2-6) Hvilken betydning tillagde Guds profet disse vilddyr? Han skrev at de symboliserede jordiske konger, magthavere. (Daniel 7:17) Det er derfor logisk at konkludere at vilddyret i Åbenbaringens Bog står for jordiske magthavere. Eftersom de modstår Guds rige, udgør de en del af antikrist.

Andre antikrister

Da Jesus Kristus, Guds søn, gik her på jorden, havde han mange fjender. Nu er han uden for alle fjenders fysiske rækkevidde, men alligevel har han stadig modstandere. Læg mærke til hvem de omfatter.

Apostelen Johannes skrev: „Hvem er løgneren om det ikke er den der fornægter og siger at Jesus ikke er Messias? Denne er antikrist, den der fornægter Faderen og Sønnen.“ (1 Johannes 2:22) De frafaldne og foregangsmændene inden for falsk religion fordrejer Jesu tydelige lære til et sammensurium af religiøst bedrag. De forkaster Bibelens sande lære og udbreder løgne i Guds og Kristi navn. Med læren om treenigheden fornægter de sandheden om Faderens og Sønnens indbyrdes stilling. Derfor er også de en del af antikrist.

Ifølge Lukas 21:12 sagde Jesus advarende til sine disciple: „Man [vil] lægge hånd på jer og forfølge jer, idet man vil overgive jer til synagoger og fængsler . . . for mit navns skyld.“ Lige siden det første århundrede har de sande kristne været grusomt forfulgt. (2 Timoteus 3:12) De der forårsager en sådan mishandling, modarbejder Kristus. Derfor er de også indbefattet i begrebet antikrist.

„Den der ikke er med mig er imod mig, og den der ikke samler med mig spreder.“ (Lukas 11:23) Med disse ord gav Jesus udtryk for at alle der modstår ham og den hensigt Gud gennemfører ved hjælp af ham, hører hjemme i kategorien antikrist. Hvordan vil det gå antikrist?

Hvilken fremtid venter der antikristerne?

„[Gud] vil udrydde dem der taler løgn. Jehova afskyr en blodsudgyder og en svigefuld mand,“ står der i Salme 5:6. Gælder det antikrist? Ja. Apostelen Johannes skrev: „Mange bedragere er nemlig gået ud i verden, de der ikke bekender Jesus Kristus som kommet i kødet. Dette er bedrageren og antikrist.“ (2 Johannes 7) Den almægtige Gud vil udslette dem der hører til antikrist, fordi de har givet sig af med løgn og bedrag.

Nu hvor tidspunktet for eksekveringen af denne dom nærmer sig, må de sande kristne ikke lade deres tro svække af bedrag og pres fra antikrist, især ikke frafaldnes anslag. Det var en betimelig advarsel Johannes fremsatte: „Pas på jer selv, at I ikke skal miste det vi har arbejdet på at frembringe, men kan få fuld belønning.“ — 2 Johannes 8.

[Kildeangivelse på side 20]

Nero på side 2 og side 20: Med tilladelse af Visitors of the Ashmolean Museum, Oxford