Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Villige hænder findes overalt

Villige hænder findes overalt

 Villige hænder findes overalt

BAXTER er en 15-årig skoleelev der har en interessant måde at bruge sine lørdag eftermiddage på. Han besøger en gruppe ældre, spiller musik og leder fællessang i deres ældrecenter. „Han bringer liv og glæde i beboernes hverdag,“ siger Baxters lærer. Lucille på 78 gør også godt mod andre. Hun deler mad ud til de trængende og besøger ensomme patienter på sygehuse. En veninde siger om Lucille: „Hun skal nok være der hvis der er behov og hun kan være til nogen hjælp.“

Definitionen på en frivillig

Millioner af mennesker i hele verden har den indstilling at de ønsker at være der når der er brug for dem. * De giver en hjælpende hånd på byggepladser, kontorer, fabrikker, plejehjem, hospicer, flygtningelejre, centre for hjemløse, frivillige brandkorps, krisecentre, dyreinternater og andre steder. De er bogstavelig talt overalt. De bruger deres evner til aktiviteter der spænder lige fra byggearbejde og pengeindsamling til kærlig pleje af hittebørn og uhelbredeligt syge. De er frivillige arbejdere — folk der gør en forskel i de nødlidendes liv.

Frivilligt arbejde er blevet beskrevet som „en ophøjet tanke omsat i handling“. Det indebærer at man engagerer sig i en sag, viser offervilje, giver afkald på betaling og har en uegennyttig indstilling. „At yde en frivillig indsats er at give af sig selv: af sin tid og sine kræfter, af sine idéer og faglige kundskaber og af sine evner inden for omsorg og problemløsning,“ siger to  der har ydet frivilligt arbejde i mange år. Interessant nok får de frivillige selv meget igen. — Se rammen „Glæden ved at give“.

Flere frivillige — større behov

I USA anslår man at 100 millioner yder frivilligt arbejde — og tallet er stigende. For nylig sagde Kathleen Behrens, lederen af den frivillige organisation New York Cares, til Vågn op!: „Vores organisation vokser fortsat i svimlende hast. Alene sidste år fik vi 5000 nye frivillige.“ I Europa sker der en lignende vækst i frivillige organisationer. I Frankrig er antallet af frivillige for eksempel i de sidste tyve år steget med 6 procent om året. Men behovet for frivillige er ikke blevet mindre. Tværtimod. Globalt set „stiger behovet for de frivilliges indsats hurtigere end nogen sinde,“ meddeler FN’s volontørtjeneste. En museumsinspektør udtaler: „Vi kan ikke klare os uden frivillige medhjælpere.“

Alligevel er der et paradoks. Samtidig med at mange ledere og organisatorer der arbejder med frivillige, føler at disse er  „deres vægt værd i guld“, foregår en stor del af det frivillige arbejde helt ubemærket og uden særlig påskønnelse. For at ændre denne situation har FN besluttet at bruge år 2001 til at sætte fokus på frivillige arbejdere. Rammen „FN’s Internationale Frivillighedsår“ beskriver nogle af de mål FN håber at nå.

De frivilliges vilkår er også ved at ændre karakter på en måde der besværliggør arbejdet både for de frivillige og organisatorerne. Der er dog stadig utallige folk i hele verden der er villige til at give af sig selv. Hvad motiverer dem til det? Hvad udretter de? Og hvordan kan de påvirke dit liv?

[Fodnote]

^ par. 4 I Danmark er hver fjerde voksne involveret i frivilligt arbejde og gør i gennemsnit en indsats på to til fire timer om ugen. På årsbasis udfører danske frivillige socialt arbejde for 27 milliarder kroner. Gratis arbejde i idrætsklubber, kulturforeninger med videre svarer til 120.000 fuldtidsstillinger.

[Ramme/illustration på side 4]

Glæden ved at give

„At hjælpe andre har givet mig noget som jeg ikke kunne have fået hvis jeg var blevet ved med at fokusere på min karriere inden for forretningsverdenen,“ siger Michael, der arbejder som frivillig på deltid. Det er ikke kun Michael der oplever det sådan. Sharon Capeling-Alakija, som leder FN’s volontørtjeneste, siger: „Overalt i verden er frivillige arbejdere . . . udmærket klar over at de får meget igen når de gør en indsats.“ Dr. Douglas M. Lawson, som er ekspert inden for frivilligt arbejde, bekræfter at forskere har påvist at „folk allerede efter få timers frivilligt arbejde oplever et øget fysisk og psykisk velvære“. Og dette velvære er ikke nogen forbigående følelse. Forskere ved Cornell University i USA har fulgt en gruppe mennesker igennem 30 år og konstateret at „de der havde frivilligt arbejde, var gladere og sundere end de der ikke havde“. Interessant nok siger Bibelen: „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ — Apostelgerninger 20:35; Ordsprogene 11:25.

[Ramme/illustration på side 5]

FN’s Internationale Frivillighedsår

Den 20. november 1997 erklærede De Forenede Nationers Generalforsamling året 2001 for „Internationalt Frivillighedsår“. Ifølge FN skal der nås fire mål i løbet af dette år.

Større anerkendelse Regeringer opfordres til at anerkende de frivillige arbejderes betydning ved at sætte sig ind i og registrere deres resultater samt ved at uddele priser til dem der har ydet en frivillig indsats af særlig art.

Fremmende foranstaltninger Landene opfordres til at anspore til frivilligt arbejde ved for eksempel at acceptere det som alternativ til militærtjeneste eller ved at give skattefordele.

Medieomtale Medierne opfordres til at øge deres støtte ved at bringe reportager om frivilligt arbejde der har været en succes. På den måde kunne projektet blive kopieret „så man undgår at hvert enkelt lokalsamfund skal begynde fra bunden“.

Oplysningskampagne Frivillige organisationer opfordres til at arrangere udstillinger for at informere offentligheden om den gavn samfundet har af frivilligt arbejde.

FN håber at Frivillighedsåret vil resultere i at flere har lyst til at være med i arbejdet, og at flere ønsker at gøre brug af frivilliges hjælp. Man håber også på større økonomisk opbakning og flere faciliteter, sådan at frivillige organisationer kan dække samfundets stigende behov. I alt 123 lande er med til at støtte denne FN-resolution økonomisk.