Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

På randen af udryddelse

På randen af udryddelse

 På randen af udryddelse

SAM, den tre år gamle gorilla på billedet, ser meget sørgmodig ud. Men måske burde det ikke overraske os. Hans mor blev dræbt af jægere og efterlod ham forældreløs uden mulighed for at vende tilbage til naturen. Blot nogle få måneder efter at dette foto blev taget, døde Sam desværre af en sygdom i luftvejene. Men han var ikke den eneste gorilla med dystre fremtidsudsigter.

Den kyniske ødelæggelse af disse dyrs naturlige levesteder har medført at de er kommet på listen over truede dyrearter. Eftersom gorillaer visse steder også bliver nedlagt for at blive fortæret, udgør jægere med moderne rifler ligeledes en alvorlig trussel mod dyrenes overlevelse på længere sigt. Gorillaernes fremtid ser derfor truende ud, men for mange andre dyrearter er situationen endnu værre.

En rapport udarbejdet af International Forening til Bevarelse af Natur og Naturressourcer (IUCN) tegner et dystert billede af hvor sløjt det står til for en stor del af jordens dyreliv. I løbet af de sidste få år er antallet af truede dyrearter steget, og det er sket i et alarmerende tempo. IUCN, som fører tilsyn med tusinder af dyrearters situation, har for nylig offentliggjort sin „rødliste“ der har til formål at øge kendskabet til den alvorlige situation jordens truede dyreliv befinder sig i.

Næsten en fjerdedel af alle arter af pattedyr og omkring en ottendedel af fuglearterne trues nu af udryddelse. Og denne beregning gælder kun de arter man har beskrevet. For de fleste dyrearter på jorden er bestandens størrelse stadig ukendt.

 Hvis du føler dig berørt af denne tragiske situation, hvor meget mere må det så ikke berøre Skaberen? I sit ord, Bibelen, siger han: „Alt skovens vildt er mit.“ (Salme 50:10, den danske autoriserede oversættelse) Det er derfor usandsynligt at Gud ignorerer den hensynsløse ødelæggelse af det han har frembragt. I Åbenbaringens Bog forsikrer Gud os om at han vil „ødelægge dem der ødelægger jorden“. — Åbenbaringen 11:18.

Beskyttelsen af jordens dyreliv og dens sårbare miljø, som vi alle er afhængige af, er blot to af de presserende opgaver som Guds rige vil tage vare på når ’Gud gør alting nyt’. — Åbenbaringen 21:5; Mattæus 6:10.

[Illustration på side 16, 17]

 Tiger (Panthera tigris)

Anslået bestand i naturen: mellem 5000 og 7500 (faldet fra omkring 100.000 for hundrede år siden)

Største trusler: tab af levested, krybskytteri, forgiftning og indavl som følge af isolation i mindre grupper

[Illustration på side 17]

Store panda (Ailuropoda melanoleuca)

Anslået bestand i naturen: 1000 — hvilket gør den til et af de sjældneste pattedyr på jorden

Største trusler: ringe formeringsevne og ødelæggelse af bjergenes bambusskove, som er den store pandas fødegrundlag

[Kildeangivelse]

Foto: Zoo de la Casa de Campo, Madrid

[Illustration på side 17]

Orangutang (Pongo pygmaeus)

Anslået bestand i naturen: 20.000

Største trusler: skovbrande, skovning, krybskytteri og smugleri med henblik på salg som kæledyr

[Kildeangivelse]

Foto: Zoo, Santillana del Mar, Cantabria, Spanien

[Illustration på side 18]

Goeldis egernabe (Callimico goeldii)

Anslået bestand i naturen: ukendt (blev først opdaget i 1904)

Største trusler: ødelæggelse af Amazonregnskoven; bestanden udgøres af små grupper som nemt kunne blive isolerede

[Kildeangivelse]

Foto: Zoo, Santillana del Mar, Cantabria, Spanien

[Illustration på side 18]

Japansk trane (Grus japonensis)

Anslået bestand i naturen: 2000

Største trusler: sammenstød med elektriske luftledninger, ødelæggelse af ynglepladser samt forurening

[Kildeangivelse]

© 1986 Steve Kaufman

[Illustration på side 18]

Lille panda (Ailurus fulgens)

Anslået bestand i naturen: ukendt, men tilsyneladende falder bestanden generelt som følge af menneskers indtrængen på eller ødelæggelse af deres levesteder og som følge af ringe formeringsevne

Største trusler: ødelæggelse af bjergenes bambusskove, krybskytteri og husdyrbesætningers græsning

[Kildeangivelse]

Foto: Zoo de la Casa de Campo, Madrid