Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lytter Gud til mine bønner?

Lytter Gud til mine bønner?

 Unge spørger:

Lytter Gud til mine bønner?

„Jeg taler med Jehova om alt fordi han er min ven, og jeg ved at han vil hjælpe mig hvis jeg har et problem.“ — Andrea.

ANDREA er sikker på at Gud lytter til hendes bønner. Men mange unge er i tvivl om han virkelig lytter når de beder til ham. Nogle føler at Gud er alt for fjern til at de kan henvende sig til ham. De spekulerer endda på om Gud interesserer sig så meget for dem at det nytter noget at bede til ham.

Hvad er hemmeligheden ved bønnen? Enkelt sagt er det at have Gud som sin bedste ven. Salmisten sagde i en bøn: „De der kender dit navn vil stole på dig.“ (Salme 9:10) Hvad med dig? Kender du Gud så godt at du beder til ham og stoler på at han vil lytte til dine bønner? Før du læser videre, så prøv at svare på spørgsmålene i rammen „Hvor godt kender du Gud?“ Hvor mange kan du svare på?

Hvor godt kender du Gud? Svarene er på side 27

1. Hvad er Guds navn, og hvad betyder det?

2. Hvad er ifølge Bibelen hans fire vigtigste egenskaber?

3. Hvad var det største udtryk for Guds kærlighed til menneskene?

4. Hvordan kan vi blive venner med Gud?

5. Hvilken indstilling bør vi have når vi beder tilGud?

Hvis du kunne svare på nogle af spørgsmålene, ved du mere om Gud end de fleste gør. Men det kan godt være at dine svar viser at du har brug for at vide noget mere om Gud for at lære ham endnu bedre at kende. (Johannes 17:3) Som en hjælp til det kan du prøve at tænke over nogle af de ting Bibelen lærer os om den „som hører bøn“. — Salme 65:2.

Gud er en virkelig person

Bibelen hjælper os til at forstå at Gud ikke er en upersonlig kraft. Han er en person der har et navn, Jehova. (Salme 83:18) På hebraisk betyder hans navn „han lader (får til at) blive“. Han kan blive hvad som helst der er nødvendigt, for at han kan gennemføre sin hensigt. Det kan et upersonligt energibundt ikke gøre. Så når du beder, kan du være sikker på at du ikke taler ud i den blå luft eller til en eller anden abstrakt kraft. Du taler til en person, en  som både kan høre og reagere på dine bønner. — Efeserne 3:20.

En ung pige som hedder Diana, siger: „Jeg ved at uanset hvor jeg er, så vil Jehova lytte til mig.“ For at have sådan en tillid må Gud være virkelig for dig. „Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til,“ siges der i Bibelen. — Hebræerne 11:6.

Ophavet til visdom og kraft

Gud kan virkelig hjælpe os fordi han har en ærefrygtindgydende magt eller kraft. Hans kraft er ubegrænset, og det får man en idé om når man tænker på hvor ufattelig stort og komplekst det fysiske univers er. Bibelen siger at Jehova kender navnet på hver eneste stjerne — og dem er der mange billioner af! Hvad mere er, han er ophavet til al den energi der er bundet i stjernerne. (Esajas 40:25, 26) Er det ikke fantastisk? Og hvor utrolige disse kendsgerninger end lyder, siger Bibelen at det kun er „fligen af hans værk“. — Job 26:14, den danske autoriserede oversættelse.

Tænk også på Jehovas grænseløse visdom. Bibelen siger at hans tanker er „meget dybe“. (Salme 92:5) Han har skabt menneskene, og derfor forstår han os bedre end vi selv gør. (Salme 100:3) Da han er „fra den fjerne fortid til den fjerne fremtid“, har han ubegrænset erfaring. (Salme 90:1, 2) Der er intet som han ikke forstår. — Esajas 40:13, 14.

Hvordan gør Jehova brug af al den kraft og visdom? I Anden Krønikebog 16:9 står der: „Hvad Jehova angår, hans øjne skuer ud over hele jorden for at han kan vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham.“ Der findes simpelt hen ikke noget problem som Gud ikke kan hjælpe dig med at løse eller lære at leve med. En pige ved navn Kayla fortæller: „Da min familie og jeg for nylig måtte igennem en svær tid, bad jeg til Jehova, og jeg føler at han hjalp os til at klare nogle situationer, problemer og følelser som ellers ville have været uudholdelige.“ Når du taler med Gud, er det selveste visdommens kilde du henvender dig til. Det er hos ham du får den allerbedste hjælp!

En retfærdig og kærlig Gud

Men hvordan kan vi vide at Gud ønsker at hjælpe os? Det kan vi fordi han ikke har identificeret sig ved sin enorme magt eller kraft, sin dybe visdom eller sin urokkelige retfærdighed. Nej, Jehova er især kendt for sin kærlighed. I Første Johannesbrev 4:8 står der: „Gud er kærlighed.“ Denne store kærlighed er garant for at han vil besvare vore bønner. Det største udtryk for hans kærlighed er at han gav sin søn som genløsningsoffer for at vi kan få evigt liv. — Johannes 3:16; 1 Johannes 4:9, 10.

Fordi Gud er kærlighed, så behøver du aldrig at være bange for at han vil ignorere dig eller behandle dig uretfærdigt. „Alle hans veje er rette,“ siges der i Femte Mosebog 32:4. Guds kærlighed giver dig sikkerhed for at han lytter  opmærksomt når du beder til ham. Du kan derfor føle dig fri til at fortælle ham om dine inderste tanker og følelser. — Filipperne 4:6, 7.

Venskab med Gud

Jehova opfordrer os faktisk til at tale med ham. Han ønsker ikke at være fremmed for os. Gennem hele menneskehedens historie har Jehova tilskyndet folk til at blive ven med ham. Både mænd og kvinder, unge og gamle var blandt dem der havde et venskab med Gud og var ’efter hans hjerte’. Som eksempler kan nævnes Abraham, kong David og Maria, Jesu mor. — Esajas 41:8; Lukas 1:26-38; Apostelgerninger 13:22.

Du kan også være ven med Jehova. Det betyder selvfølgelig ikke at Gud er en slags „lampens ånd“ du kan påkalde når der er noget du kunne tænke dig, eller når du har et problem. Vore bønner må ikke kun dreje sig om hvad vi selv ønsker. Hvis vi vil være ven med Gud, må vi interessere os for hvad der er hans vilje — ikke kun vores egen — og vi må også gøre hans vilje. (Mattæus 7:21) Jesus lærte sine disciple at bede om det der først og fremmest har betydning i Guds øjne. Han sagde: „I skal derfor bede således: ’Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.’“ (Mattæus 6:9, 10) En stor del af vore bønner bør også indeholde lovprisning og taksigelse til Jehova. — Salme 56:12; 150:6.

På den anden side må vi aldrig mene at vores problemer er for små og ubetydelige til at vi kan nævne dem i vore bønner. Steve siger: „Jeg prøver at være åben over for Gud, men nogle gange føler jeg at det er forkert at forstyrre ham med almindelige dagligdags ting.“ Hvis du har det på samme måde, så husk hvad Jesus lærte sine disciple: „Sælges fem spurve ikke for to småmønter? Dog er ikke én af dem glemt hos Gud. . . .Vær ikke bange; I er mere værd end mange spurve.“ (Lukas 12:6, 7) Er det ikke rart at tænke på?

Jo bedre du kommer til at kende Jehova, jo mere vil du have lyst til at tale med ham i bøn og få tillid til at han kan og vil hjælpe dig. Med hvilken indstilling bør du henvende dig til Gud i bøn? Du må være respektfuld, ydmyg og uselvisk. Tror du at en højtstående myndighedsperson ville lytte til dig hvis du bad om noget på en stolt og respektløs måde? Det er derfor ikke overraskende at Jehova forventer at du viser respekt for ham og hans normer før han vil svare på dine bønner. — Ordsprogene 15:29.

Tusinder af unge der elsker og respekterer Gud, har lært at ’udøse deres hjerte’ for ham. (Salme 62:8) Brett siger: „Når Jehova besvarer mine bønner, bliver jeg så opmuntret over at han stadig er min ven.“ Hvad med dig? Hvordan kan du få et lignende venskab med Gud? To unge Jehovas Vidner har givet følgende kommentarer:

Rachel: „Jeg føler at jeg må undersøge Jehovas ord grundigere for at få et nærmere forhold til ham, og jeg prøver at oparbejde større lyst til at studere.“ — 1 Peter 2:2.

Jenny: „Jo mere man er optaget af tjenesten for Jehova, jo nærmere føler man sig knyttet til ham.“ — Jakob 4:8.

Har du nogen sinde tænkt på hvor meget gavn man har af at bede til Jehova? En ung pige siger alligevel: „Jeg ville føle mig nærmere knyttet til Gud hvis han talte direkte til mig eller sendte mig et budskab.“ Når Jehova ikke svarer os så vi kan høre det, hvordan kan det da alligevel hjælpe os at bede? Det spørgsmål vil blive behandlet i et kommende nummer.

[Ramme på side 27]

Svar på spørgsmål på side 25

1. Jehova. Navnet betyder „han lader (får til at) blive“.

2. Kærlighed, retfærdighed, visdom og magt eller kraft.

3. Han sendte sin enestefødte søn, Jesus, for at han kunne give sit liv for os.

4. Ved ikke kun at gå op i vores egne ønsker og behov, men ved at interessere os for hvad Guds vilje er, og at følge den.

5. Vi bør være ydmyge, respektfulde og uselviske.

[Illustrationer på side 26]

Du kan lære Gud bedre at kende ved at studere Bibelen og lære af skaberværket