Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Chokerende musik til mindreårige?

I nogle tilfælde bliver børn der kun er syv-otte år, udsat for musik som forherliger sex og vold og er spækket med bandeord, beretter avisen Chicago Tribune og fortsætter: „Engang havde børn fra og med børnehavealderen til og med begyndelsen af de højere klasser deres egne sange,“ mens „nutidens skolebørn sandsynligvis lytter til de samme radioprogrammer som deres forældre og teenagesøskende.“ Musikproducenterne i USA har pligt til at forsyne omslagene til cd’er der indeholder voldelige eller erotiske tekster, med en advarsel der skal sikre at cd’erne ikke bliver købt af børn. Men børn har let adgang til den type musik ved lyttebarer hos musikforhandlere. Diane Levin, der er specialist i børn og mediekultur ved Wheelock College i Boston, siger advarende: „Vi bliver mere og mere ufølsomme efterhånden som alt bliver mere og mere ekstremt.“

„Sankt“ Columbus?

„Vatikanet er under pres for at helgenkåre Christoffer Columbus,“ skriver Londonavisen The Times. Forskere der har gennemgået Vatikanets arkiver, hævder at det ikke var det spanske regentpar Ferdinand og Isabella der bekostede Columbus’ rejser, men at pave Innocens VIII sendte ham ud på en hemmelig mission for at skaffe midler til korstogene og „vinde sjæle for kristendommen“. I uddrag lyder et notat skrevet af pave Pius IX i 1851: „Det vil fremgå med fuldstændig sikkerhed at Columbus bragte sin storslåede plan til udførelse med [pavestolens] tilskyndelse og støtte.“ Pavens efterfølger, Leo XIII, beskrev denne opdagelsesrejsende som „en kirkens mand“. Da Columbus i 1493 vendte tilbage til Spanien, blev retten til at råde over de nyopdagede områder overdraget til den spanske trone af Innocens VIII’s spanskfødte efterfølger, Alexander VI af slægten Borgia.

Spar dig selv for gæld

En britisk forbrugerorganisation har „iværksat en omfattende kampagne under mottoet Lad ikke kredit blive til gæld. Formålet er at advare folk mod farerne ved at blive forgældet,“ skriver nyhedsbureauet Newstream.com. Ifølge den statslige konkurrencemyndighed er forbrugernes gæld vokset drastisk med over 60 procent i de seneste fire år. I gennemsnit hæfter hver borger nu for et beløb svarende til knap 30.000 kroner uden sikkerhed. Den omtalte instans foreslår at man ærligt overvejer om man har råd til at købe på kredit. Et andet forslag er at man indhenter og sammenligner tilbud fra flere pengeinstitutter og forretninger. Mange er prisbevidste når de køber ind, men accepterer ukritisk den forlangte rente. Det er fornuftigt at sammenligne de renter som banker og andre kortudstedere årligt tilskriver, for at se om man kan få lempeligere vilkår. Dernæst foreslås det at man søger hjælp hvis man skulle pådrage sig uoverskuelig gæld.

Opfindsomt genbrug

En gruppe landmænd nær byen Trujillo i det nordlige Peru har anlagt en 8 kilometer lang rørledning af engangsflasker. Ifølge Lima-avisen El Comercio opdagede de 81 landbrugere en kilde på et areal med gold jord som de havde købt, men de havde ikke råd til at købe rør som kunne lede vandet hen til deres marker. En af dem fik da det lyse indfald at købe en masse kasserede plasticflasker. Man brugte 14 dage på at skære top og bund af 39.000 flasker og sætte dem sammen til en rørledning. Den vil blive benyttet indtil man får gravet en brønd.

Hvad fosteret opfatter og husker

„Ufødte børn er ikke alene i stand til at lære, men har desuden en korttidshukommelse der oplagrer indtryk i 10 minutter, og en langtidshukommelse der lagrer dem i 24 timer,“ skriver nyhedsbureauet Reuters. Hollandske forskere ved universitetshospitalet i Maastricht har med vibrationer og lyd påvirket sanserne hos „25 fostre i 37. til 40. svangerskabsuge“  og „registreret deres reaktioner med ultralydsscanner“. Efter de indledende forsøg blev stimuleringen gentaget med intervaller på 10 minutter og 24 timer. „Hvis barnet bevægede et af sine lemmer senest et sekund efter stimuleringen, blev det regnet for en positiv reaktion,“ oplyser Reuters, men „i de tilfælde hvor barnet undlod at reagere efter fire på hinanden følgende stimuleringer, genkendte barnet formodentlig stimuleringen.“ Forskere erfarede at fostrene ved gentagne forsøg vænnede sig til påvirkningen og ikke længere reagerede på den, hvilket tyder på at de huskede stimuleringen.

Kvinder og hjertelidelser

„Hjertelidelser er traditionelt blevet anset for noget der hovedsagelig rammer mænd, til trods for at lige mange mænd og kvinder årligt dør af dem,“ skriver The Toronto Star. Avisen nævner at hjertelidelser, der er den førende dødsårsag i Nordamerika, ofte bliver diagnosticeret for sent hos kvinder. Symptomerne er forskellige hos de to køn. „Hos mænd opstår der i mange tilfælde voldsomme brystsmerter der stråler ud i halsen, ryggen og skuldrene, mens der hos kvinder oftere opstår smerter i kæberne, åndenød og kvalme,“ oplyser avisen. Symptomerne forekommer hyppigst hos kvinder over 55 år, den alder hvor østrogenproduktionen normalt mindskes. „Når den er fuldstændig ophørt, haler vi hurtigt ind på mændene hvad hjertesygdomme angår,“ udtaler dr. Stephanie Brister, der er hjertekirurg ved Toronto General Hospital.

Lungekræft hos britiske kvinder

„Lungekræft har for første gang overhalet brystkræft som den hyppigste kræftdødsårsag blandt britiske kvinder,“ skriver Londonavisen The Daily Telegraph. Dødsfaldene rammer især de kvinder der begyndte at ryge for fyrre år siden, da rygning blev opreklameret som slankemiddel. Det britiske sidestykke til Kræftens Bekæmpelse oplyser at i de seneste 20 år er antallet af dødsfald som følge af brystkræft dalet 5 procent og antallet af dødsfald som følge af lungekræft steget 36 procent blandt kvinder. I samme tidsrum er antallet af mænd der er døde af lungekræft, faldet 31 procent som følge af at der er blevet færre mandlige rygere. Foreningens generaldirektør, professor Gordon McVie, bemærker at trods advarslerne „er der flere piger end drenge der begynder at ryge“.

Maden holder sig uden køleskab

Det er svært at holde letfordærvelige fødevarer kølige og friske uden et køleskab. Men en enkel og billig opfindelse har vist sig at fungere godt i det halvtørre nordlige Nigeria. Man anbringer fødevarerne i en lerkrukke inden i en anden og fylder mellemrummet op med vådt sand. Åbningen dækkes til med et fugtigt klæde. „Den varme luft trækker fugt til den store krukkes yderside, hvor det fordamper,“ skriver bladet New Scientist. „Vandfordampningen fjerner varme, og tørringsprocessen leder konstant varme bort fra den inderste krukkes indre så længe sandet og klædet holdes fugtige.“ Med den metode kan tomater og peberfrugter holde sig i over tre uger og auberginer i næsten en måned. Opfinderen af „krukke-i-krukke“-systemet, Mohammed Bah Abba, siger at landmændene nu kan nøjes med færre markedsdage, og deres døtre, som normalt må sælge fødevarer hver dag, får tid til at gå i skole.

Ugentligt tab: To husdyrracer

Hver uge går to husdyrracer tabt, og 1350 er truet af udryddelse, skriver det italienske dagblad Corriere della Sera. Forskere fra FAO (FN’s Organisation for Ernæring og Landbrug) har gennem ti år fulgt 6500 fugle- og pattedyrracer i 170 lande. Ifølge dr. Keith Hammond fra FAO’s gruppe for dyregenetiske ressourcer „vil en tredjedel af husdyrracerne uddø i løbet af de næste 20 år medmindre der gøres noget“. En Reuters-meddelelse fra Rom oplyser at eksporten af dyr fra de højtudviklede lande har forværret problemet. De importerede dyr bliver måske krydset med lokale dyr, som så risikerer at dø ud. Dr. Hammond fortsætter: „Det egentlige problem er at [de importerede racer] er tilpasset levevilkårene i deres hjemland og har svært ved at vænne sig til de ugunstige livsbetingelser i udviklingslandene.“