Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Velkommen til områdestævnet „Vi underviser i Guds ord“

Velkommen til områdestævnet „Vi underviser i Guds ord“

 Velkommen til områdestævnet „Vi underviser i Guds ord“

I HELE VERDEN vil der flere hundrede steder blive afholdt stævner som tilsammen flere millioner vil overvære. Der vil blive afholdt ni stævner i Danmark, et på Færøerne og et i Grønland. Det første vil blive afviklet fra den 28. til den 30. juni, og det sidste fra den 27. til den 29. juli. Et af disse tredages stævner vil sikkert blive afholdt i nærheden af hvor du bor.

Programmet indledes hver dag klokken 9.30 med musik. Efter velkomstforedraget den første dag vil følgende bibelske temaer blive behandlet i punkterne „Undervisning der frembringer god frugt“, „Opflammet af Guds storslåede gerninger“ og „Find glæde ved Jehovas retfærdighed“. Formiddagens program slutter med et foredrag over stævnets tema: „Fuldt udrustet til at undervise i Guds ord.“

Eftermiddagens program begynder med punktet „Et folk der er renset og nidkært for gode gerninger“, og derefter følger et symposium bestående af tre indlæg med temaet „Vi underviser os selv og andre“. Det vil understrege vigtigheden af selv at praktisere det man gør sig til talsmand for med hensyn til moral, personligt studium af Bibelen og det at modstå Djævelens bestræbelser på at vildlede os. Dernæst vil man kunne lytte til punktet: „Afsky pornografiens pest.“ Programafsnittet vil slutte med foredraget „Jehova hædrer sit folk ved at give det lys“, som er en behandling af Esajas, kapitel 60.

Punkterne på andendagen „Hvordan man finder ny styrke under Kristi åg“, „Efterlign den store Lærer“ og „Er du villig til at betjene andre?“ vil fokusere på nødvendigheden af at følge Kristi eksempel. Der vil også være mulighed for at lytte til to symposier på hver en time med titlerne „Tjenere ved hvem andre bliver troende“ og „Få fuld gavn af den teokratiske oplæring“. Symposiet om formiddagen vil indeholde forslag til hvordan vi kan gøre disciple, og eftermiddagens symposium vil belyse nogle af de måder hvorpå vi kan få endnu større udbytte af vores bibelstudium og af de kristne møder. Formiddagens program vil slutte af med et foredrag om hvad det indebærer at lade sig døbe. Derefter vil det være muligt for dem der har kvalificeret sig til det, at blive døbt. Mange vil se frem til at høre andendagens afsluttende foredrag: „Nye hjælpemidler til at gøre åndelige fremskridt.“

På stævnets tredje dag om formiddagen holdes et symposium som vil være en gennemgang af Malakias’ Bog, og der vil blive peget på hvordan denne bog i dag er aktuel i forskellige situationer. Derefter følger et bibelsk skuespil om Koras, Datans og Abirams oprør mod den myndighed Gud havde givet Moses. Det efterfølgende foredrag vil fremhæve belæringen i skuespillet. Om eftermiddagen vil man kunne lytte til det offentlige foredrag med titlen: „Hvem underviser alle nationer i sandheden?“

Det vil uden tvivl være til stor gavn for dig i åndelig henseende at være med alle tre dage. Kontakt Jehovas Vidner i den lokale rigssal, eller skriv til udgiverne af dette blad for at få at vide hvor og hvornår det nærmeste områdestævne vil blive afholdt. Bladet Vagttårnet havde i udgaven for 15. februar en oversigt over hvor og hvornår stævnerne afholdes i Danmark, Grønland og på Færøerne.