Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kan Jordens arter reddes?

Kan Jordens arter reddes?

 Kan Jordens arter reddes?

„MENNESKENE er i færd med at bringe deres medskabninger — så vidt forskellige dyr som aber, albatrosser og guldsmede — på udryddelsens rand. Det går så stærkt at vi sætter vore egne overlevelsesmuligheder på spil,“ hedder det i den canadiske avis The Globe and Mail. Avisen kommenterer listen over truede arter, som er udgivet af International Forening til Bevarelse af Natur og Naturressourcer (IUCN) i Genève. Foreningens rødliste advarer om at over 11.000 plante- og dyrearter er i stor fare for at uddø. Det er pattedyrene der er de mest truede. „Omkring en fjerdedel af alle nulevende pattedyrarter — eller 24 procent — er truet af udryddelse,“ oplyser avisen.

Hvad skyldes den kritiske situation? Når forskerne skal forklare hvorfor arternes uddøen tager fart, peger de på den internationale handel med kæledyr, fiskeriet med langliner og tabet af egnede levesteder. Og efterhånden som tømmerfirmaer anlægger stadig flere adgangsveje gennem urørt skov, „får folk større adgang til vilde dyr som før var uden for deres rækkevidde. Så dræber de dyrene og spiser dem. Hvis dette gøres systematisk, vil det føre til at arterne uddør.“

Forskerne advarer om at denne tendens også udgør en fare for mennesket. „Når vi bringer arterne på kanten af udryddelse, piller vi ved Jordens livsopretholdende system,“ siger David Brackett, der er formand for Species Survival Commission under IUCN. „Kloden vil ikke overleve hvis dens artsrigdom kun findes i zoologiske haver.“

IUCN’s rapport tilskynder verdenssamfundet til straks at handle og erklærer at „der må mobiliseres mellem 10 og 100 gange så mange menneskelige og økonomiske ressourcer i forhold til det aktuelle niveau hvis der skal rettes op på krisesituationen“. Desværre lægger begærlighed ofte hindringer i vejen for oprigtige forsøg på at bevare klodens ressourcer.

Kan Jordens arter reddes? Det første menneskepar og deres afkom fik til opgave at tage sig af artsrigdommen på vores planet. Bibelen siger at ’Jehova Gud tog mennesket og satte ham i Edens have til at dyrke den og tage sig af den.’ (1 Mosebog 2:15) Selv om mennesket kommer til kort i denne henseende, har Guds hensigt med Jorden ikke forandret sig. Han interesserer sig for den og vil ikke tillade at den bliver ødelagt på grund af menneskenes griske og skødesløse adfærd. (Åbenbaringen 11:18) Hans ord indeholder følgende løfte: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.

[Kildeangivelse på side 31]

U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./J.D. Pittillo