Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Telefoner der forbinder millioner

Telefoner der forbinder millioner

Telefoner der forbinder millioner

AF VÅGN OP!-SKRIBENT I JAPAN

I JAPAN, hvor der stort set er lige så mange telefoner som indbyggere, foretages der over 300 millioner opringninger hver dag. Japanerne modtager desuden cirka en million internationale opkald og er selv næsten lige så flittige til at ringe til udlandet.

De fleste bruger stort set hver dag enten en fastnettelefon eller en mobiltelefon. Og de tekniske fremskridt betyder at det efterhånden er ret almindeligt at ringe til nogen i en anden verdensdel. Men har du nogen sinde spekuleret over hvordan dit opkald når igennem?

Forbindelse gennem telefonnettet

Først og fremmest skal telefonen være tilsluttet telenettet. En fastnettelefon er forbundet med telefonstikket og eventuelt en samledåse * som er koblet til et telekabel. Det fører til en telefoncentral, i nogle tilfælde via en såkaldt koncentrator. Telefoncentralen står i forbindelse med lignende centraler i det samlede telefonsystem. Når man ringer til en ven i samme by, dannes der et såkaldt talekredsløb mellem de to telefoner.

Hvordan etableres en forbindelse fra en mobiltelefon? Princippet er det samme som med fastnettelefoner, bortset fra at det er en radiobølge der overfører signalet til en telefoncentral. Men hvordan overføres telefonsamtaler mellem to kontinenter?

Søkabler krydser verdenshavene

Det er et kæmpeprojekt at etablere en kabelforbindelse mellem to verdensdele der er adskilt af et ocean. Et sådant kabel skal krydse flere tusind kilometer havbund med grave og bjergkæder. Den interkontinentale telekommunikations æra blev indledt da man i 1956 lagde et undersøisk telefonkabel tværs over Atlanterhavets bund. * Det forbandt Skotland med Newfoundland og kunne etablere 36 telefonkredsløb. I 1964 blev man færdig med at trække et kabel med kapacitet til 128 samtidige telefonsamtaler gennem Stillehavet mellem Japan og Hawaii. Der fulgte flere undersøiske kabler som knyttede verdensdele og øer sammen.

Hvilke typer kabler lægger man på havbunden? Til at begynde med benyttede man koaksialkabler med kobber som inderleder og kobber eller aluminium som yderleder. Et af de sidste koaksialkabler blev installeret i 1976; det kunne overføre hele 4200 talekredsløb. I 1980’erne gik man over til lyslederkabler. Den første forbindelse mellem to kontinenter med et kabel af denne type blev etableret i 1988 og kunne ved hjælp af digital signalbehandling overføre 40.000 telefonsamtaler på én gang. Kablernes kapacitet er hele tiden blevet øget. Nogle af kablerne gennem Atlanterhavet kan overføre 200 millioner telefonsamtaler.

Hvor placerer man undersøiske kabler til telekommunikation? De bliver lagt på havbunden og følger dens konturer. Nær kysterne bliver kablet armeret mod skader fra ankre og fiskenet og ført gennem en rende gravet af et fjernbetjent fartøj. Det vil ofte være et søkabel der transmitterer stemmerne når vi ringer til en ven i en anden verdensdel.

Usynlige forbindelser knytter fjerne steder sammen

Søkabler er ikke den eneste teleforbindelse mellem verdensdele og øer. Man benytter også radiosignaler i form af mikrobølger. De bevæger sig ligesom lysstråler og kan derfor kun forbinde punkter der ligger på lige linje. Jordens krumning sætter grænser for hvor langt man kan nå med mikrobølger. Hvor afstanden er for stor, må man benytte satellitkommunikation.

Når en satellit placeres over ækvator i en højde af 35.800 kilometer, i den såkaldte geostationære bane, kredser den om Jorden på næsten 24 timer og følger dermed klodens rotation. Derfor befinder den sig altid over samme område af Jorden og kan dække en tredjedel af overfladen. Det betyder at jordstationer i dækningsområdet kan kommunikere med satellitten ved at sende og modtage mikrobølger. Hvordan forbindes to steder med stor indbyrdes afstand via en satellit?

Det foregår ved at en jordstation via et såkaldt „uplink“, en mikrobølgeforbindelse, sender signaler til en satellit. En transponder på satellitten omsætter frekvensen og sender signalet videre til en anden jordstation via det såkaldte „downlink“. På den måde forbinder satellitten to jordstationer der ikke er forbundet med kabler.

Den første kommercielle kommunikationssatellit, INTELSAT 1, der også blev kaldt Early Bird, blev sendt op i 1965. Nu er der cirka 200 kommunikationssatellitter i brug, og de fleste af dem er geostationære. De formidler ikke kun international telekommunikation, men også for eksempel tv-udsendelser og vejrobservationer. Satellitter med mange transpondere har stor kapacitet. Til sammenligning kunne Early Bird kun transmittere enten ét tv-signal eller 240 telefonsamtaler. INTELSAT VIII-serien, der har været i drift siden 1997, kan overføre tre tv-udsendelser og under spidsbelastning 112.500 telefonsamtaler samtidig.

Kan man høre forskel?

Alle disse fremskridt har drastisk sænket prisen på telefonopkald til udlandet. Mange kan af den grund tale oftere med familie og venner i en anden verdensdel. Kan man høre om forbindelsen går via søkabel eller satellit?

Et signal der skal omkring en satellit, transmitteres næsten 80.000 kilometer, rundt regnet svarende til det dobbelte af Jordens omkreds ved ækvator. Ganske vist er mikrobølger meget hurtige, men det tager dem alligevel cirka et kvart sekund at tilbagelægge afstanden fra den ene jordstation til den anden via satellit. Hvis man ikke er vant til det, kommer det let til at lyde som om man taler i munden på hinanden. I så fald drejer det sig sikkert om en satellitforbindelse. Hvis der en anden gang ikke er nogen forsinkelse, kan det skyldes at forbindelsen føres via et undersøisk lyslederkabel. Valget af forbindelse træffes af nogle indviklede mekanismer i de tekniske kulisser.

Det kræver mange eksperters arbejdskraft at vedligeholde det indviklede telefonnet med dets søkabler, jordstationer og satellitter der giver os mulighed for uden videre at komme i kontakt med resten af verden. Er det ikke imponerende hvad der bliver gjort for at du kan ringe hvorhen du vil?

[Fodnoter]

^ par. 6 Telefonledningerne får konstant tilført en vis elektrisk spænding, som forstærkes når telefonen ringer. Det er derfor farligt at røre metaldele der er forbundet med det indre af en samledåse.

^ par. 9 I 1866 blev der lagt et telegrafkabel tværs over Atlanterhavet mellem Irland og Newfoundland.

[Diagram/illustrationer på side 20, 21]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

RADIOBØLGER

Uplink

Downlink

[Diagram/illustrationer på side 20, 21]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

SØKABLER

Mobiltelefon

[Illustration på side 20]

Moderne lyslederkabler kan overføre 200 millioner telefonsamtaler

[Illustration på side 21]

Besætningsmedlemmer fra en rumfærge arbejder på en INTELSAT VI-satellit

[Kildeangivelse]

NASA-foto

[Illustration på side 21]

Skibe udlægger og vedligeholder kabler

[Kildeangivelse]

Med tilladelse af TyCom Ltd.