Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor skal jeg lære mine bedsteforældre at kende?

Hvorfor skal jeg lære mine bedsteforældre at kende?

 Unge spørger:

Hvorfor skal jeg lære mine bedsteforældre at kende?

„Når min mor og jeg havde kommunikationsproblemer, var det mormor der hjalp os til at komme overens.“ — Damaris.

„OP GENNEM tiden har bedsteforældre været en samlende faktor og har bidraget til harmonien i familien.“ Sådan skriver dr. Arthur Kornhaber i sin bog Grandparent Power! Han tilføjer: „Som lærere, formidlere af familiens historie, opdragere, rådgivere, selskabeligt samlingspunkt og støtte for forældre har deres psykologiske, sociale og åndelige opgave haft yderst vigtig betydning. Jeg spørger mig selv hvorfor vores samfund har tilsidesat den vægtige og mangesidede betydning bedsteforældre har.“

Før i tiden var bedsteforældre en grundsten i familien, især blandt dem der tilbad Jehova Gud. Israelitterne havde i Bibelen fået påbud om at respektere og ære de ældre. (3 Mosebog 19:32) Man betragtede bedsteforældre som værdige til særlig ære. — 1 Timoteus 5:4.

Sørgeligt nok har det ændret sig med tiden. Familiens medlemmer bor ofte langt fra hinanden, og mange unge har kun meget lidt kontakt med deres bedsteforældre. Der er også sket en holdningsændring. I mange dele af verden bliver ældre — selv slægtninge — ikke længere behandlet med passende respekt. (2 Timoteus 3:1-3) Det der engang blev kaldt en generationskløft, kan nu nærmere beskrives som et stort svælg. Mange unge betragter deres bedsteforældre som for gamle til at følge med tiden. De kan ikke forestille sig at sådanne ældre mennesker kan sætte sig ind i det pres og de problemer unge oplever i dag.

Hvis det er sådan du tænker, så må du tænke om igen, for det er meget værdifuldt at lære sine bedsteforældre at kende — især hvis de har respekt for Gud. Og hvis du ikke har lært dem at kende, er du sikkert gået glip af noget. Hvorfor?

Har visdom og kan rådgive

Mange unge har fundet ud af at de kan søge hjælp hos deres bedsteforældre i de stormfulde unge år. Bladet Seventeen har skrevet: „Fordi de har årtiers livserfaring, er det ofte bedre at henvende sig til dem hvis du har problemer, end til venner på din egen alder, som jo kæmper med de samme ting som du selv gør. Du og dine jævnaldrende er nået til en af de første vanskelige perioder i livet. Dem  har dine bedsteforældre oplevet mange af. De har ofte en visdom som sætter dem i stand til at gennemskue tingene.“ Dette stemmer godt overens med det der har stået i Bibelen i flere hundrede år: „Grå hår er en hæderskrone når de findes på retfærdigheds vej.“ — Ordsprogene 16:31.

Det er sandt at den verden dine bedsteforældre voksede op i, adskiller sig meget fra den vi har i dag. Men du kan være sikker på at de på et eller andet tidspunkt har haft de samme følelser som dem du kæmper med nu. I modsætning til dig, der endnu er forholdsvis uerfaren med hensyn til at tackle sådanne følelser, har dine bedsteforældre haft en hel menneskealder til at lære det. (Ordsprogene 1:4) „Er der ikke visdom hos oldinge og forstand i en lang række dage?“ spurgte den retfærdige Job. (Job 12:12) Jo, og derfor kan bedsteforældre ofte være et godt aktiv når man som ung har behov for afbalancerede råd, tilskyndelser eller opbakning.

Som et eksempel kan nævnes Damaris’ mormor, som boede sammen med Damaris og hendes mor i en forstadslejlighed. „Når min mor og jeg havde kommunikationsproblemer, var det mormor der hjalp os til at komme overens. Hun lærte mig at betragte tingene ud fra en anden synsvinkel,“ siger Damaris.

Alexandria oplevede noget lignende da hendes familie flyttede og hun måtte skifte skole. „Min nye lærer var meget streng og blev let ophidset,“ siger Alexandria. Det var derfor meget vanskeligt for hende at falde til i den nye skole. Hun havde imidlertid en forbundsfælle i sin bedstemor. Hun hjalp Alexandria med at tilpasse sig ved at opmuntre hende til at få et mere positivt syn på situationen. „Nu er jeg blevet glad for skolen og læreren,“ siger Alexandria.

Rafael, en ung mand i Brasilien, fortæller hvordan hans bedsteforældre hjalp ham mens han tog en tillægsuddannelse: „De rådgav mig med hensyn til omgangskreds og om hvordan jeg kunne undgå problemer med stoffer.“ Rafael er i dag heltidsforkynder.

Eda LeShan fortæller i sin bog Grandparenting in a Changing World om en af sine egne erfaringer som mormor: „Mit barnebarn ringede en dag til mig og spurgte hvad hun skulle gøre når nogen prøvede at presse hende til noget. Nogle af hendes klassekammerater ville have hende til at gå ud med drenge, og flere af dem ringede til hende.“ Fordi hun selv bad om hjælp, kunne bedstemoderen give hende råd om hvordan hun kunne tackle situationen. Du kan måske også få moralsk støtte ved at tale lidt med en af dine bedsteforældre.

Opstår der en familiekrise, for eksempel på grund af sygdom eller dødsfald, er bedsteforældrene ofte til meget stor gavn. Efter at Lacey havde mistet sin far på grund af en alvorlig sygdom, hjalp hendes farmor hende i den svære situation. „Det har knyttet os endnu mere sammen,“ siger Lacey.

Særlige bånd

Forholdet til ens bedsteforældre er ofte fri for de spændinger der somme tider opstår  mellem børn og forældre. Hvorfor forholder det sig sådan? En af grundene er at bedsteforældre og børnebørn ofte er knyttet sammen med ganske særlige bånd. I Bibelen siges der: „Gamle mænd er stolte over deres børnebørn.“ — Ordsprogene 17:6, Today’s English Version.

Husk også på at det er dine forældre og ikke dine bedsteforældre der må bære det tunge ansvar at opdrage dig „i Jehovas tugt og formaning“. (Efeserne 6:4) Da dine bedsteforældres opgave er mindre krævende end dine forældres, er de måske ikke så tilbøjelige til at rette på dig. Bedsteforældre er normalt heller ikke tyngede af ansvaret og det daglige pres som følger med det at tage sig af en familie. Derfor er det lettere for dem at vise dig opmærksomhed og tage sig af dine behov. Tom på 17 fortæller at hans bedsteforældre viste ham opmærksomhed ved for eksempel at sende ham „små gaver når han fik gode karakterer“, og de betalte endda for hans undervisning i klaverspil.

Nu er det selvfølgelig ikke alle bedsteforældre der er i stand til at give sådanne gaver, men de kan stadig vise dig interesse — måske ved at give dig ros og tilskyndelser eller ved at være villige til at lytte til dig. Det kan skabe stærke venskabsbånd mellem jer. Damaris siger om sin bedstemor: „Jeg føler mig godt tilpas i hendes selskab, og jeg kan til enhver tid frit komme til hende og tale med hende da hun altid er villig til at lytte — også selv om det jeg siger, ikke altid er lige fornuftigt.“ En ung mand ved navn Jônatas er også glad for at kunne drøfte alvorlige emner og tale ligeud med sine bedsteforældre.

Gensidigt udbytte

Dine bedsteforældre kan give dig del i deres visdom og kærlighed, men du kan også være til gavn med din ungdoms styrke og dit selskab. Hvordan det? Du kan sikkert hjælpe og støtte dine bedsteforældre på mange måder. De har ikke længere de samme kræfter, og det kan også være at de kæmper med et dårligt helbred. De vil uden tvivl blive opmuntrede over din hjælp til husligt arbejde eller indkøb.

Mange bedsteforældre er blevet alene og kan til tider føle sig ensomme. Ved at interessere sig for dem kan du gøre meget for at hjælpe dem med at bekæmpe ensomhedsfølelsen og bevare livslysten. Det er en af de måder hvorpå du kan efterkomme Bibelens bud om ’at betale et passende vederlag til dine bedsteforældre, for dette er velbehageligt i Guds øjne’. — 1 Timoteus 5:4.

Der er ingen tvivl om at du ved at få et nært forhold til dine bedsteforældre kan berige såvel deres liv som dit eget. Det er muligt I endnu ikke har et sådant nært forhold til hinanden. Måske ønsker du at gøre noget ved det, men véd ikke hvordan du skal begynde. Det kan være at dine bedsteforældre bor langt væk, eller at dine forældre ikke længere er sammen. Det kan have skabt afstand til dine bedsteforældre. I en senere artikel vil vi give nogle praktiske forslag til hvad du kan gøre i en sådan situation.

[Illustration på side 17]

Bedsteforældre er ofte gode til at lytte og kan rådgive og støtte

[Illustration på side 18]

Vær hjælpsom over for dine bedsteforældre