Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan skal jeg få sagt nej?

Hvordan skal jeg få sagt nej?

Unge spørger:

Hvordan skal jeg få sagt nej?

„Her i sommer blev en broder i menigheden forelsket i mig. Han er egentlig ikke min type. Problemet var at jeg ikke vidste hvordan jeg skulle få sagt det til ham uden at såre hans følelser!“ — Elizabeth. *

„SKULLE vi ikke lære hinanden lidt bedre at kende?“ Har en ung mand nogen sinde stillet dig det spørgsmål? * Måske blev du både glad og smigret, eller ligefrem begejstret. Det kan også være at du blev så konfus at du ikke vidste hvad du skulle svare.

Når man får at vide at en anden er interesseret i én, kan det udløse en storm af følelser. Det gælder især hvis man er gammel nok til at gifte sig og dermed parat til at indlede et bekendtskab. * Ens måde at reagere på vil dog i høj grad afhænge af hvem der stiller spørgsmålet. Svaret er måske ligetil hvis manden er følelsesmæssigt moden og tiltalende. Men hvad nu hvis ikke man synes han lever op til de forventninger man stiller til en eventuel ægtefælle? Og hvad nu hvis man ganske enkelt ikke er interesseret i ham — selv om han måske har nogle gode egenskaber?

Det kan også ske at en ung pige er kommet sammen med en ung mand i et stykke tid, men senere finder ud af at hun ikke kunne tænke sig at tilbringe resten af livet sammen med ham. Men i stedet for at afbryde forbindelsen fortsætter hun med at komme sammen med ham. „Hvordan får jeg fortalt ham at jeg gerne vil slå op?“ spørger hun.

Når man ikke er interesseret

I fortidens patriarkalske samfund var det øjensynlig forældrene der bestemte hvem børnene skulle giftes med. (1 Mosebog 24:2-4, 8) I de vestlige lande vælger de fleste kristne selv deres ægtefælle. Bibelen stiller dog én betingelse: en kristen må kun gifte sig „i Herren“. — 1 Korinther 7:39.

Vil det sige at man kan gifte sig med en hvilken som helst trosfælle der viser én interesse, uden nødvendigvis at have kendt vedkommende ret længe? Overvej det eksempel der nævnes i Bibelen med en ung pige fra byen Sjunem i Mellemøsten. Salomon, som var konge, lagde mærke til hende og forelskede sig i hende. Da han erklærede hende sin kærlighed, afviste hun ikke alene hans tilnærmelser, men sagde desuden til damerne ved Salomons hof: „Jeg lader jer sværge, . . . at I ikke prøver at vække eller at ægge kærligheden i mig førend den har lyst.“ (Højsangen 2:7) Denne kloge unge pige ønskede ikke at andre skulle presse hende til at foretage sig noget, uden at det bundede i kærlighed. Hun nærede ganske enkelt ikke romantiske følelser for Salomon, for hun var forelsket i en ung hyrde.

De der overvejer at gifte sig, kan lære noget af dette: Man kan ikke nære romantiske følelser for hvem som helst. Selv om en ung pige endda har været kæreste med en i et stykke tid, kan det godt være hun finder ud af at hendes følelser for ham ikke er stærke nok. Måske skyldes det at hun har lagt mærke til en eller anden svaghed hos ham. Det kan også være at hun bare ikke føler sig tiltrukket af ham. Det vil være tåbeligt at se bort fra sådanne følelser. De forsvinder ikke ved at man slet og ret ignorerer dem. * „Der var så mange ting ved ham som fik mig til at tvivle,“ sagde Tamara om den unge mand hun kom sammen med. „Det drejede sig ikke kun om bagateller, men om noget der plagede mig så meget at jeg var anspændt og nervøs når jeg var sammen med ham.“ Hun indså senere at det var bedst at gøre ende på forbindelsen.

Hvorfor det er så svært at sige nej

At bryde med én er ikke nær så nemt som det lyder. Du er sikkert, ligesom Elizabeth der er nævnt i indledningen, bange for at såre din ven. Og det er vigtigt at tage hensyn til andres følelser. I Bibelen tilskyndes kristne til at ’iføre sig inderlig medfølelse’ og at behandle andre som de selv gerne vil behandles. (Kolossenserne 3:12; Mattæus 7:12) Men betyder det at du skal blive ved med at give ham du kommer sammen med, falske forhåbninger for ikke at skuffe eller såre ham? Han vil uden tvivl før eller siden finde ud af hvad du føler for ham, og det vil kun gøre det hele værre når han opdager at du ikke har været ærlig og ikke har talt med ham om det. Endnu værre vil det være hvis du gifter dig med ham slet og ret fordi du har ondt af ham. Medlidenhed er et spinkelt grundlag at bygge et ægteskab på.

Men måske tænker du: ’Det kan være at han er den eneste mulighed jeg har for at blive gift.’ Som man kunne læse i bladet Teen, kan en pige godt ræsonnere som så: „Selv om han ikke ligefrem er ’den eneste ene’, er han trods alt bedre end slet ingen, og jeg har altså ikke lyst til at være ugift.“ Længselen efter en livsledsager kan være meget stærk. Men skal man have opfyldt dette ønske og blive tilfreds, indebærer det mere end blot at have en mand ved sin side. Man må finde en man virkelig kan elske, og som kan skuldre det ansvar Bibelen pålægger ægtemænd. (Efeserne 5:33) Træf ikke en forhastet afgørelse. Mange som har giftet sig overilet, har senere fortrudt.

Det kan også ske at en pige bliver ved med at komme sammen med en ung mand selv om han tydeligvis har nogle alvorlige svagheder. Muligvis ræsonnerer hun som så: ’Hvis bare jeg giver ham lidt mere tid, vil han sikkert forandre sig.’ Lyder det fornuftigt? Dårlige vaner og adfærdsmønstre er trods alt ofte stærkt rodfæstede og yderst vanskelige at ændre. Og hvis han endelig gør nogle drastiske forandringer, kan man så være sikker på at det holder? Karen, en ung pige som var i en sådan situation, besluttede at slå op med en ung mand da hun indså at de ikke havde de samme mål. Hun erkender: „Det var hårdt, for jeg var meget forelsket i ham. Men jeg vidste at det ville være det bedste.“

Gå forsigtigt til værks

Det er ikke let at afvise nogen. Man befinder sig i en ømtålelig situation og må derfor gå forsigtigt til værks. Her er nogle forslag som måske kan være nyttige.

Drøft sagen med dine forældre eller med en moden kristen i menigheden. De kan måske hjælpe dig til at finde ud af om dine forventninger er realistiske.

Udtryk dig klart og direkte. Lad ham ikke være i tvivl om hvordan du føler. Ved simpelt hen at sige NEJ kan man få de fleste bejlere til at ’trække følehornene til sig’. Fremsæt dit afslag i stærkere vendinger hvis det bliver nødvendigt: „Det er ikke for at såre dig, men jeg er altså ikke interesseret!“ Sørg for ikke at efterlade det indtryk at du måske ændrer mening hvis han er vedholdende nok. Hvis du gør det helt klart at du ikke nærer romantiske følelser for ham, undgår du at gøre ham forvirret, og han vil have lettere ved at komme over skuffelsen.

Vær ærlig, men taktfuld. Ordsprogene 12:18 siger: „Der findes nogle der taler tankeløst som med sværdhug.“ Det er vigtigt at være oprigtig, men Bibelen siger at vores tale skal være „med ynde, krydret med salt“. — Kolossenserne 4:6.

Hold fast ved din beslutning. Velmenende venner som ikke helt kender begrundelsen for din afgørelse, vil måske presse dig til at give forbindelsen endnu en chance. Men i sidste instans er det dig der må leve med afgørelsen — ikke dine venner.

Følg det du har sagt. Før i tiden har I måske været gode venner, og det er kun naturligt at du håber det kan blive sådan igen. Men ofte er det hverken realistisk eller muligt. Din ven er begyndt at nære romantiske følelser for dig. Kan man nu forvente at han ganske enkelt kan ignorere disse følelser og lade som om intet er hændt? Det ville naturligvis være at foretrække hvis I stadig kunne være gode venner, men hvis I regelmæssigt taler med hinanden i telefonen eller tit er sammen under sociale former, vil det sandsynligvis kun forværre hans kvaler. Det vil være det samme som at lege med hans følelser, og det er jo ikke kærligt at gøre det.

Apostelen Paulus tilskyndede de kristne til at ’tale sandhed’ med hinanden. (Efeserne 4:25) Det kan være hårdt, men det kan være en hjælp til at komme videre.

[Fodnoter]

^ par. 3 Nogle af navnene er ændret.

^ par. 4 Selv om denne artikel er henvendt til unge piger, gælder principperne også for unge mænd.

^ par. 5 Farerne ved at have en kæreste hvis man er for ung, blev behandlet i en artikel i Vågn op! for 22. januar 2001.

^ par. 10 Se artiklen „Unge spørger: Skal vi holde op med at komme sammen?“ i Vågn op! for 22. juli 1988.

[Tekstcitat på side 13]

Man kan ikke nære romantiske følelser for hvem som helst

[Illustration på side 14]

Udtryk dig klart og direkte