Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

 Fra vore læsere

Pletter Artiklen „Har du pletter for øjnene?“ (8. juni 2000) fik stor betydning for mit liv. Jeg modtog bladet blot tre dage før jeg fik partiel nethindeløsning i mit højre øje. De symptomer som artiklen beskrev, gjorde det klart for mig hvor nødvendigt det var, straks at få lægehjælp. Man behandlede mig med laserstråler for at udbedre det der var blevet ødelagt, så mit syn ikke blev svækket. Mange tak fordi I bringer sådanne velunderbyggede og praktisk anvendelige artikler.

C.V., Sydafrika

Propaganda Jeg er netop blevet færdig med at læse Vågn op! for 22. juni 2000 og vil gerne sige tak for artikelserien „Skal man tro på alt hvad man hører?“ Der hvor jeg bor, er det blevet ’in’ at gøre grin med sigøjnerne. Folk kommer med vittigheder om sigøjnernes påståede tyvagtighed. Artiklerne har hjulpet mig til at forstå hvor upassende sådanne vittigheder er, og jeg har besluttet mig for ikke at være med til det.

K.M., Tjekkiet

At bo i udlandet Tak for artiklen „Unge spørger: Skal jeg flytte til udlandet?“ (22. juni 2000) Jeg læser denne serie regelmæssigt, men har ofte følt at nogle af de farer I beskriver, er overdrevne. Sidste år tog jeg en tur til udlandet som udvekslingsstudent. Skønt det var en stor oplevelse, var det ikke godt, set ud fra et åndeligt synspunkt.

M.P., Italien

Denne artikel og artiklen „Unge spørger: Hvordan bliver mit udlandsophold en succes?“ (22. juli 2000) var „mad i rette tid“ for mig. (Mattæus 24:45) Da artiklen kom, havde jeg allerede besluttet mig til at bo et år i udlandet for at lære et fremmed sprog, så jeg er meget taknemmelig for de gode forslag og praktiske råd.

I.Z., Schweiz

Påskeøen Artiklen „En lille ø vi kan lære noget af“ (22. juni 2000) sætter ord på de bekymringer som mange mennesker nærer for miljøet. Alligevel føler jeg at det kun er få der er opmærksomme på de farer vi står over for. Når jeg tænker på hvor dårligt menneskene har forvaltet Jorden, bliver jeg virkelig ked af det.

K.M., Japan

Sommertid Det drejer sig om artiklen „Sommertid — en idé der var forud for sin tid?“ (8. juli 2000) Jeg vil gerne spørge om sommertid virkelig er noget man ligefrem skal sætte pris på? Det er Skaberen der har fastlagt tiden. Hvem har ret til at lave om på den? Den såkaldte sommertid virker unormal.

I.L., Tyskland

Artiklen hverken priste eller fordømte sommertid. Vi fortalte blot den fascinerende historie der ligger bag. Gud gav os ingen specifik vejledning om hvordan tiden skulle udmåles. Den måde det gøres på nu, er vilkårlig og ikke fastlagt af Gud. Sommertid forandrer ikke tiden. Set ud fra den betragtning overtræder vi ingen guddommelige principper når vi justerer vore ure to gange om året. — RED.

Smil Mange tak for artiklen „Smil — det er godt for dig!“ (8. juli 2000) Jeg er helt enig med det der siges her. Artiklen mindede mig om at jeg hele tiden skal tænke positivt, så mit smil kan være ægte. Ja, når vi smiler, er det lettere at få venner. Det er også en hjælp til at fjerne spændinger.

P.C., Kina