Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man opnår sand tryghed

Hvordan man opnår sand tryghed

 Hvordan man opnår sand tryghed

UANSET om man vælger at lade sig forsikre eller ej, er der en ’forsikring’ alle kan og bør skaffe sig. En almindelig forsikring kan yde en vis beskyttelse og give tryghed. Men hvad er den bedste form for beskyttelse?

Den bedste form for beskyttelse er ofte at træffe visse praktiske forholdsregler til at minimere de risici man udsætter sig selv for. Bibelen siger ganske vist at ’tid og tilfælde berører alle’. (Prædikeren 9:11) Alligevel kan man ved ikke at løbe unødvendige risici mindske faren for at lide tab eller skade.

Tænk på fremtiden

Praktisk visdom er en beskyttelse. I tider med relativ økonomisk velstand er det ofte muligt at lægge noget til side til vanskelige tider. Den bibelske person Josef blev kendt som „en forstandig og vís mand“ fordi han oplagrede fødevarer til hele Ægyptens land i en tid med overflod. På den måde bevarede ægypterne og Josefs egen familie livet da landet blev ramt af hungersnød. — 1 Mosebog 41:33-36.

Det er også en beskyttelse at have et moderat forbrug. Vi kan sænke vores forbrug og vores stressniveau ved ikke hele tiden at bruge penge på de sidste nye elektroniske påfund, på modetøj eller på underholdning — noget der ikke giver os tryghed. Som allerede nævnt er risikoen for tyveri og tab større jo mere man ejer. — Lukas 12:15.

Vær sikkerhedsbevidst

Man kan mindske mange af farerne her i livet ved at være sikkerhedsbevidst. Hvor mange tragiske biluheld kunne ikke være undgået hvis alle kørte forsigtigt og tilpassede hastigheden efter forholdene? Mange liv kunne også være sparet hvis ingen kørte når de var for trætte eller havde drukket alkohol. Der er også andre farer ved bilkørsel som vi selv har kontrol over.

 I mange lande er det for eksempel forbudt at tale i mobiltelefon mens man kører. En undersøgelse har vist at bilister firdobler risikoen for en trafikulykke ved at tale i mobiltelefon under kørselen. Dette faremoment svarer til at man kører med en alkoholpromille på 1,0 — en promille der i mange lande betyder at man juridisk set er for påvirket til at køre.

Brugen af sikkerhedssele kan også nedsætte førerens og passagerernes risiko for at miste livet. Dog må man endelig ikke tro at man, blot ved at gøre brug af anordninger som sikkerhedssele og airbag eller ved at være forsikret, trygt kan tage chancer. Forskningen viser at denne tankegang fører til flere ulykker.

Hvis man er sikkerhedsbevidst, bliver ens hjem og arbejdsplads ligeledes trygge at færdes i. Er de områder du bor og arbejder i, ryddelige og i forsvarlig stand? Se dig omkring. Ligger der noget i entréen eller på havegangen som man kunne snuble over? Er skarpe genstande eller ophedede apparater som ovne, varmelegemer eller strygejern placeret forsvarligt, så folk ikke skærer sig eller brænder sig på dem? Ligger der papir eller andre letantændelige materialer og flyder i nærheden af dem? Vær især opmærksom på hvad der kan være farligt for børn. Er alkoholiske drikke og alle giftige rengøringsmidler opbevaret utilgængeligt for børn?

Pas på dit helbred

Ved at være tilpas sikkerhedsbevidst kan du mindske risikoen for at blive syg. I den henseende kan viden sikre én. Vær opmærksom på farer for din sundhed, og reagér omgående når du får problemer med dit helbred. Og hvad der er endnu vigtigere: Sæt dig ind i hvordan du og din familie kan holde jer sunde og raske. Husk den gamle talemåde: „Det er bedre at forebygge end at helbrede.“

Vågn op! har igennem årene bragt artikler der opmuntrer folk til at leve i overensstemmelse med Bibelens principper og på den måde undgå en livsstil og vaner der ødelægger helbredet. Vågn op! har blandt mange andre emner behandlet vigtigheden af en god hygiejne, at spise fornuftigt, at få sit søvnbehov dækket, regelmæssigt at dyrke motion og undgå at blive for stresset.

Opnå sand tryghed

I denne ufuldkomne verden kan det være praktisk med en forsikring, men ingen forsikringspolice vil kunne beskytte os fuldstændigt eller helt dække vore tab. Alligevel er der nogle som, hvad enten de er forsikrede eller ej, har tillid til at de ikke vil være overladt til sig selv. Hvorfor ikke? Fordi sande  disciple af Jesus Kristus — de der tjener hans Fader, Jehova Gud — gør hvad de kan for at lette hinandens byrder når ulykken rammer. — Salme 83:18; Jakob 2:15-17; 1 Johannes 3:16-18.

Desuden lover Jehova at han aldrig vil svigte sine trofaste tjenere. I en af Bibelens salmer siges der: „Om så min fader og min moder forlod mig, da ville Jehova tage mig til sig.“ (Salme 27:10) Som livets kilde kan Jehova oprejse dem der dør. Ifølge Bibelen har han givet sin søn, Jesus Kristus, bemyndigelse til at give de døde en opstandelse. (Salme 36:9; Johannes 6:40, 44) Dog siger Guds ord ikke at alle vil blive oprejst. (Johannes 17:12) Hvordan kan vi da sikre os at vi vil blive husket i opstandelsen?

Da Jesus holdt sin berømte bjergprædiken, gav han følgende råd med hensyn til at sikre sin fremtid: „Hold op med at samle jer værdier her på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. I skal hellere samle jer værdier i himmelen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For dér hvor dine værdier er, dér vil dit hjerte også være.“ — Mattæus 6:19-21.

Mange mennesker søger gennem livet at sikre deres alderdom ved at lægge penge til side. Skønt dette ikke i sig selv er forkert, omtalte Jesus noget der vil kunne sikre os langt bedre, noget der er af uvurderlig værdi, og som aldrig vil svigte. Han forklarede: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ — Johannes 17:3.

Når vi skaffer os nøjagtig kundskab om Gud og hans søn og omsætter det vi lærer, i praksis, vil vi skabe os et godt omdømme hos Gud. (Hebræerne 6:10) Apostlene Peter og Johannes, der begge baserede deres tro på Jesu Kristi lære, betonede at den nuværende tingenes ordning og menneskers styre vil ophøre. Men Johannes sagde: „Den der gør Guds vilje forbliver for evigt.“ — 1 Johannes 2:17; Mattæus 24:3, 14; 2 Peter 3:7, 13.

Hvis vi tjener Gud, men dør, kan vi være sikre på at han vil give os en opstandelse. Hvis vi lever indtil afslutningen på denne tingenes ordning, vil han bevare os i live og give os lov til at opleve sin retfærdige nye verden. Gud lover faktisk at ’tørre hver tåre af vores øjne’ og ’gøre alting nyt’. (Åbenbaringen 21:4, 5) At tjene Gud og sætte sin lid til hans løfter er helt sikkert det der giver den største tryghed. Og denne tryghed kan alle opnå.

[Illustrationer på side 8, 9]

At være sikkerheds- og sundhedsbevidst er en form for livsforsikring

[Illustration på side 10]

At lære om Gud og gøre hans vilje giver den største tryghed