Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En branche med en lang historie

En branche med en lang historie

 En branche med en lang historie

Johns tømrervirksomhed var den bedste i området — hans glæde og stolthed. Men en nat brød hans værksted i brand, og efter få timer var der kun en bunke rygende aske tilbage.

PÅ ET tidligere tidspunkt havde John overvejet at tegne en brandforsikring for nogle af de penge han havde afsat til at udvide sin forretning med. Men han tænkte: ’Jeg er meget forsigtig. Og hvis det aldrig brænder hos mig, vil forsikringen være spild af penge.’ Men en dag brændte værkstedet ned. Havde det været forsikret, ville John højst sandsynligt have kunnet genopbygge det. Uden forsikring var det umuligt.

Hvad er en forsikring?

En forsikring er ikke en investering som man kan forvente altid giver afkast. Den kan heller ikke sidestilles med hasardspil. En hasardspiller løber en risiko for at lide tab, hvorimod den der tegner en forsikring, garderer sig mod risikoen for tab. Sagt på en anden måde: man fordeler risikoen mellem flere.

Fra gammel tid har små samfund slået nogle af deres ressourcer sammen for at hjælpe dem der lider tab. For omkring 3500 år siden gav Moses Israels folk påbud om regelmæssigt at bidrage med noget af deres afgrøde til „den fastboende udlænding og den faderløse og enken“. — 5 Mosebog 14:28, 29.

Forsikringernes oprindelse

Forsikringer har eksisteret i tusinder af år. Hammurabis lov, som er en samling babyloniske love der efter sigende eksisterede før Moseloven, indeholdt også en slags kreditforsikring. Fortidens skibsredere lånte penge af investorer for at kunne finansiere deres handelstogter. Hvis låntagerne mistede et skib, skulle de ikke tilbagebetale lånet. Eftersom mange skibe vendte tilbage i god behold, fik långiverne deres risiko dækket af de renter som blev indbetalt af talrige skibsredere.

Det var også i forbindelse med søhandel at et af verdens mest kendte forsikringsselskaber, Lloyd’s of London, blev til. I 1688 drev Edward Lloyd et kaffehus, hvor Londons handels- og bankfolk gjorde forretninger under afslappede former. Her tegnede finansfolk kontrakter med søfarende. Mod et  bestemt vederlag, en såkaldt præmie, skrev de deres navn under det beløb de var villige til at hæfte for. Deraf det engelske ord for assurandør: underwriter. I 1769 blev Lloyd’s officielt et forsikringsselskab, og det blev med tiden førende inden for søforsikring.

Forsikringer i dag

Når folk tegner en forsikring i dag, deler de stadig en risiko med andre. Moderne forsikringsselskaber studerer statistikker der viser hvor hyppige tabene hidtil har været — for eksempel ved værkstedsbrande — for at skønne hvilke tab deres kunder kan komme ud for i fremtiden. Forsikringsselskabet bruger indbetalingerne fra de mange kunder til at dække enkelte kunders tab.

Behøver man at lade sig forsikre? Hvis man gør, hvilken type forsikring svarer så bedst til ens behov? Og hvilke forholdsregler kan man tage for at tackle tilværelsens risici bedst muligt?

[Illustration på side 3]

Et af verdens kendteste forsikringsselskaber begyndte i et kaffehus

[Kildeangivelse]

Med tilladelse af Lloyd’s of London