Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Skal ægteskabet vare hele livet?

Skal ægteskabet vare hele livet?

Hvad siger Bibelen?

Skal ægteskabet vare hele livet?

HVORFOR i det hele taget spørge? Når man i Vesten giver hinanden et ægteskabsløfte, siger man så ikke ja til at elske hinanden „i medgang og modgang“ og „indtil døden os skiller“? Jo! Normalt betyder ægteskabsløftet at bruden og brudgommen har forpligtet sig over for hinanden til gennem hele livet at holde det de har lovet. Men efterhånden føler mange at de ikke er bundet til at holde disse højtidelige løfter. Det er foruroligende så ofte det sker at ægtepar går fra hinanden — nogle efter kun få måneder og andre efter adskillige år. Hvorfor er respekten for de ægteskabelige værdier på retur? Bibelen giver os svaret.

Lad os undersøge Andet Timoteusbrev 3:1-3 og sammenligne det med hvad vi ser i verden omkring os. I uddrag siges der: „I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, . . . utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, . . . uden selvbeherskelse.“ Det er bemærkelsesværdigt som profetien passer. Denne indstilling har skadet ægteskabet verden over og medvirket til at man har taget let på det, hvilket de høje skilsmissetal viser.

Det er tydeligt at flere og flere mister respekten for ægteskabet. Ud fra den betragtning kunne man spørge: Skal ægteskabet tages alvorligt? Kan man sige at ægteskabet er helligt? Hvordan skal kristne betragte ægteskabet? Hvilken hjælp kan Bibelen give ægtepar i dag?

Har Gud forandret sit syn på ægteskabet?

I begyndelsen omtalte Gud ikke det ægteskabelige bånd som noget midlertidigt. I Første Mosebog 2:21-24 læser vi hvordan han førte den første mand og kvinde sammen, og muligheden for at vælge en skilsmisse eller separation er slet ikke nævnt. Derimod siger vers 24 at ’en mand forlader sin fader og sin moder, og at han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød’. Hvordan skal dette skriftsted forstås?

Tænk på hvordan det menneskelige legeme er opbygget af celler der er tæt sammenføjet i kroppens væv, og hvordan knoglerne er samlet i stærke, letbevægelige led. Kroppens forskellige dele er nært forbundet, hvilket gør den utrolig holdbar. Men sker det at et af kroppens unikke organer bliver alvorligt skadet, er det smertefuldt. Derfor understreger udtrykket „ét kød“ i Første Mosebog 2:24 ikke blot det nære forhold mellem to der er gift, men også at det er noget der skal vare ved. I ordene ligger en underforstået advarsel om den store smerte det giver hvis disse bånd bliver brudt.

Selv om tiderne i de sidste årtusinder har forandret sig og man ser anderledes på tingene nu, betragter Gud stadig ægteskabet som noget der er bindende hele livet. For 2400 år siden skilte nogle jøder sig af med deres første hustruer og giftede sig med yngre kvinder. Gud fordømte denne praksis og erklærede gennem sin profet Malakias: „’I skal give agt på den ånd der er i jer, så ingen handler troløst mod sin ungdoms hustru. For han hader skilsmisse,’ siger Jehova, Israels Gud.“ — Malakias 2:15, 16.

Da Jesus mere end fire hundrede år senere citerede Første Mosebog 2:24 og derefter sagde: „Hvad Gud har sat sammen, må intet menneske skille ad,“ slog han fast at Gud ikke havde forandret sit oprindelige syn på ægteskabet. (Mattæus 19:5, 6) Flere år senere gav apostelen Paulus de kristne vejledning om at „en hustru ikke må skille sig fra sin mand“, og at ’en mand ikke må forlade sin hustru’. (1 Korinther 7:10, 11) Disse skriftsteder fortæller præcist hvordan Gud ser på ægteskabet.

Giver Bibelen rum for at ægteskabet kan opløses? Ja, et ægteskab bliver opløst når den ene af ægtefællerne dør. (1 Korinther 7:39) Også utroskab kan opløse ægteskabet — hvis den uskyldige ægtefælle beslutter det. (Mattæus 19:9) Ellers opmuntrer Bibelen ægtepar til at blive sammen.

Hvordan man får ægteskabet til at vare hele livet

Gud ønsker at ægteskabet skal vare ved, ikke som en evig kamp for at overleve, men som en lykkelig rejse. Han ønsker at manden og hustruen skal løse deres problemer og glæde sig over hinandens selskab. Hans ord vejleder os om hvad der skal til for at få et lykkeligt, varigt ægteskab. Læg mærke til følgende skriftsteder.

Efeserbrevet 4:26: „Lad ikke solen gå ned mens I stadig er opbragte.“ * En mand der selv er lykkeligt gift, tror at dette skriftsted hjælper ham og hans kone til at løse deres problemer lige så snart de opstår. „Hvis du ikke kan sove efter en uoverensstemmelse, er der noget galt. Du kan ikke tillade at problemet fortsætter,“ siger han. Det er sket at de har talt problemerne igennem til langt ud på natten. Og det har hjulpet dem. Han tilføjer: „Når man anvender Bibelens principper, giver det vidunderlige resultater.“ Det har denne mand og hans hustru erfaret, og de har været lykkeligt gift i 42 år.

Kolossenserbrevet 3:13: „Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden.“ En mand forklarer hvordan han og hans hustru gør det i praksis: „Ægtefæller kan irritere hinanden, uden nødvendigvis at gøre noget galt, fordi alle har svagheder og vaner som kan virke irriterende. Vi har lært at bære over med hinanden og har ikke tilladt den slags at komme imellem os.“ Denne indstilling har uden tvivl hjulpet dette ægtepar gennem de 54 år de har været gift.

Ved at anvende Bibelens principper i sit liv styrker man de bånd der binder ægtefæller sammen. På den måde får man et godt, tilfredsstillende og livslangt ægteskab.

[Fodnote]

^ par. 14 Ifølge det første århundredes tidsberegning i Mellemøsten sluttede dagen ved solnedgang. Det som Paulus opmuntrede sine læsere til, var at stifte fred med hinanden inden dagen var gået.