Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Vandret

 1. Område øst for Det Døde Hav hvor israelitterne slog lejr ved afslutningen af de 40 års ørkenvandring (4 Mosebog 33:47)

 7. Josefs førstefødte søn (1 Mosebog 41:51)

 8. Romersk landsdel eller tetrarki i Anti-Libanon (Lukas 3:1)

10. Ægyptisk guddom som udgjorde en trehed sammen med sin mand, Osiris, og sønnen Horus (Jf. Indsigt i Den Hellige Skrift, * bd. 1, s. 771.)

11. Forkortelse for den af Vagttårnsselskabets foreninger som blev indregistreret i London den 30. juni 1914

12. Den 3. konge i Juda efter at riget var blevet delt; søn af Abijam (1 Kongebog 15:8)

13. Dommer i Israel som ved sin død dræbte flere filistre end i hele sit liv (Dommerne 16:30)

15. Om de troløse israelitter siges der: „De . . . deres sønner og deres døtre til dæmoner“ (Salme 106:37)

16. En af Davids udenlandske krigere, som blev anbragt på en meget udsat post for at David kunne tage hans hustru til ægte (2 Samuel 11:15)

17. Tilmålt del (1 Kongebog 22:27)

19. Egenskab som Jesu apostel Thomas lagde for dagen efter Jesu opstandelse (Johannes 20:25, 27)

21. Stamfader til Noa, og dermed til hele menneskeheden (Lukas 3:38)

22. Ord for afgud; fra græsk: eiʹdōlon

24. Efterkommer af Levi som gjorde oprør mod Moses og Aron under ørkenvandringen (4 Mosebog 16:1, 3)

25. Indsamle (1 Mosebog 41:34)

26. „Kan en kusjit ændre sin hud eller en . . . sine pletter?“ (Jeremias 13:23)

27. Bruges i Højsangen billedligt til beskrivelse af legemets skønhed (5:14)

Lodret

 1. Husholdergerning eller forvaltning som skal „sammenfatte alt igen, i Messias, det i himlene og det på jorden“ (Efeserne 1:10)

 2. En af de byer der blev bygget som forrådssteder for Farao (2 Mosebog 1:11)

 3. Blev som spæd trukket op af vandet (2 Mosebog 2:10)

 4. Tiltaleform der betyder „lærer“, og som blev brugt af de skriftlærde som en ærestitel (Mattæus 23:7, 8)

 5. Et rige eller en by som Arjok herskede over på Lots tid (1 Mosebog 14:1)

 6. Ifølge Paulus er børn og børnebørn forpligtede til at betale „et passende vederlag“ til disse (1 Timoteus 5:4)

 9. Er anbragt på himmelen af Jehova til at sætte skel mellem dag og nat og til at lyse på Jorden (1 Mosebog 1:14, 15)

14. Det 14. bogstav i det hebraiske alfabet. Det første bogstav i hvert af de otte vers i Salme 119:105-112

15. Forkortelse af tre danske ord

18. „Så . . . den dag da gudssønnerne kom og stillede sig foran Jehova, og blandt dem kom også Satan“ (Job 1:6)

20. Magnetfelt som kompasset peger imod

23. En Guds profet som satte sig op imod Jehova, blev dræbt af dette dyr (1 Kongebog 13:24)

24. At Jorden er rund, bekræftes af Esajas 40:22: „[Gud] bor over jordens . . .“

Løsning på krydsord side 19

Løsning vandret

 1. ABARIMBJERGENE

 7. MANASSE

 8. ABILENE

10. ISIS

11. IBSA

12. ASA

13. SAMSON

15. OFREDE

16. URIAS

17. RATION

19. VANTRO

21. SET

22. IDOL

24. KORA

25. OPKRÆVE

26. LEOPARD

27. ELEFENBENSPLADE

Løsning lodret

 1. ADMINISTRATION

 2. RAAMSES

 3. MOSES

 4. RABBI

 5. ELLASAR

 6. BEDSTEFORÆLDRE

 9. LYSGIVERE

14. NUN

15. OSV

18. INDTRAF

20. NORDPOL

23. LØVEN

24. KREDS

[Fodnote]

^ par. 6 Udgivet af Jehovas Vidner.