Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Vandret

 1. Ved en sådan „fanger“ Gud de vise (1 Korinther 3:19)

 7. Lille by i nærheden af Betlehem hvis indbyggere kaldtes netofatitter (Nehemias 7:26)

10. Irettesætter (Jævnfør Hebræerbrevet 8:8, 9.)

11. „Utugt og vin og ny vin tager det gode . . . bort“ (Hoseas 4:11)

12. De som, i modsætning til Jesus, har et sted at være (Mattæus 8:20)

14. Hvad Onesimus nu var, i modsætning til hvad han tidligere havde været (Filemon 10, 11)

16. Prokonsul på Cypern med tilnavnet Paulus (Apostelgerninger 13:7)

17. Om falske profeter siges der at de „inderst inde er . . . ulve“ (Mattæus 7:15)

19. Ved disses formidling modtog jøderne Loven (Apostelgerninger 7:53)

22. Hovedstaden i oldtidens Lydien hvor der i det l. århundrede blev oprettet en kristen menighed (Åbenbaringen 3:1)

24. Ørkenslette syd for Det Døde Hav (Josua 12:3)

25. Kongelig hovedbeklædning (Ester 1:11)

26. Handelsplads (Ezekiel 27:24)

28. Hvis man ændrer sind og vender sig til Gud, skal man „gøre gerninger der stemmer med . . .“ (Apostelgerninger 26:20)

Lodret

 1. „Hvordan skal vi da undslippe hvis vi har været . . . i en frelse af en sådan storhed?“ (Hebræerne 2:3)

 2. Jeg

 3. Sjulamittens kærlighed er stærk som „luer af ild, Jahs . . .“ (Højsangen 8:6)

 4. Daniels tre venner blev kastet i en sådan (Daniel 3:6)

 5. Den hvis hjerte vender sig fra Jehova, skal blive „som et . . . træ på ørkensletten“ (Jeremias 17:6)

 6. I en sådan tid er Jehova de retfærdiges fæstning (Salme 37:39)

 8. Åben plads der tjente som handelsplads og offentligt samlingssted i byerne (Ester 4:6)

 9. Modstander (Romerne 16:20; 1 Peter 5:8)

13. Sendebud (Zakarias 3:2, fodnoten)

15. Et bjerg vest for sydspidsen af Galilæas Sø (Jeremias 46:18)

18. Som verdens . . . var de kristne blevet (1 Korinther 4:13)

20. Profeten Elisas medhjælper (2 Kongebog 4:25)

21. Hvis sønner var netofatitterne? (1 Krønikebog 2:54)

22. De kristne i Efesus blev af Paulus tilskyndet til at ’tale til hinanden med . . . og lovsange til Gud’ (Efeserne 5:19)

23. Med hvad sammenlignede Jesus sit blod? (Johannes 6:55)

27. Hvad visdommen ovenfra først og fremmest er (Jakob 3:17)

Løsning på krydsord side 23

Løsninger vandret

 1. UNDERFUNDIGHED

 7. NETOFA

10. DADLER

11. MOTIV

12. RÆVENE

14. NYTTIG

16. SERGIUS

17. GLUBSKE

19. ENGLES

22. SARDES

24. ARABA

25. DIADEM

26. MARKED

28. SINDSÆNDRINGEN

Løsninger lodret

 1. UINTERESSEREDE

 2. EGO

 3. FLAMME

 4. ILDOVN

 5. ENLIGT

 6. TRÆNGSELSTIDEN

 8. TORV

 9. SATAN

13. ENGEL

15. TABOR

18. SKARN

20. GEHAZI

21. SALMAS

22. SALMER

23. DRIK

27. REN