Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Køreprøvesagkyndiges prøvelser

„I dag bliver Frankrigs 500 køreprøvesagkyndige overfaldet eller overfuset næsten tre gange så ofte som i 1994,“ skriver pariseravisen International Herald Tribune. Over 40 procent af de 20 minutter lange køreprøver ender med at eleven dumper, og blandt dem der ikke har fået en dyr autoriseret køreundervisning, dumper næsten alle. Oftere og oftere lader de dumpede deres vrede gå ud over den køreprøvesagkyndige. Nogle af disse er blevet slået eller trukket ud af vognen ved håret. Én blev forfulgt af en mand der truede med en kanyle som han påstod indeholdt aids-inficeret blod. For nylig skød en 23-årig mand der var dumpet, på den køreprøvesagkyndige med gummikugler. For at afværge volden anbefaler de sagkyndige at eleverne ikke får besked om prøvens udfald personligt, men med posten.

Stressede elever

Eksamenstiden er særlig stressende for mange indiske børn, beretter avisen Asian Age i Bombay. De intense eksamensforberedelser og karakterræset går hårdt ud over nogle, og antallet af elever der søger psykiater, fordobles i denne periode. Nogle forældre er så opsatte på at deres børn skal have høje karakterer, at de afskærer dem fra alle fritidsfornøjelser. „Forældrene presser børnene hårdt, og desuden konkurrerer skolebørnene,“ bemærker psykiateren V.K. Mundra. Han tilføjer at mange forældre „ikke tænker på at afslapning vil virke mentalt opkvikkende og gøre det lettere for barnet at læse lektier“. Dr. Harish Shetty bemærker at eksamensstress „har bredt sig fra de højere klasser til grundskolen“.

Vildsvin flytter til byen

Vildsvin, der normalt er sky og lever i skovene, har opdaget at de er fredede i byerne, hvor der tilmed er masser at æde, beretter det tyske ugeblad Die Woche. Selv i Berlin er der blevet født flere kuld grise. Vildsvinene har forårsaget talrige trafikulykker. De holder sig ikke til træbevoksninger og parker, men hærger også private haver, hvor de stiller appetitten på blomsterløg. Dyrene kan veje op til 350 kilo og har skræmt mange byboere, der i nogle tilfælde har måttet søge i sikkerhed i træer eller i telefonbokse. I flere tilfælde er folk kommet hjem fra arbejde og er blevet mødt af de ubudne gæster med rejste børster. En mand har spurgt: „Hvordan kommer jeg ind når der står 20 vildsvin mellem min bil og hoveddøren?“

Teenageægteskaber i Indien

Ifølge en landsdækkende undersøgelse udgør unge i alderen fra 13 til 16 år hele 36 procent af Indiens gifte teenagere. Desuden har 64 procent af de 17-19-årige piger født et barn eller er gravide, oplyser avisen Asian Age i Bombay. Piger mellem 15 og 19 år er dobbelt så udsatte for at dø af komplikationer i forbindelse med graviditet som kvinder mellem 20 og 24 år, oplyser artiklen. Desuden er antallet af seksuelt overførte infektioner blandt unge mellem 15 og 24 fordoblet i løbet af de seneste år. Eksperterne mener at det skyldes den mangelfulde og usaglige seksualoplysning der kommer fra jævnaldrende og fra medierne.

Smittespredende sygdomsbekæmpelse

„For tredive år siden led 60 procent af alle egyptere af bilharziose, en svækkende sygdom der overføres med parasitter fra snegle der lever i vand,“ skriver tidsskriftet The Economist. Ved hjælp af en målrettet indsats med moderne lægemidler er sygdommen gået stærkt tilbage. Det lader imidlertid til at en af de første kampagner mod sygdommen „har påført millioner af mennesker hepatitis C, en potentielt dødelig virussygdom der måske vil fortrænge bilharziose som Egyptens alvorligste sygdom“. Årsagen er at de nåle der blev anvendt til indsprøjtninger mod bilharziose, „rutinemæssigt blev genbrugt og sjældent blev steriliseret ordentligt. . . . Det var først i 1988 at forskerne identificerede det blodoverførte hepatitis C-virus,“ oplyser bladet. Undersøgelser viser at Egypten har  „verdens hyppigste forekomst af hepatitis C“. Cirka 11 millioner indbyggere, rundt regnet hver sjette, menes at være smittet med sygdommen, som i 70 procent af tilfældene udvikler sig til en kronisk leverlidelse og i 5 procent af tilfældene er dødelig. Artiklen omtaler det som „så vidt vides den hidtil mest omfattende overførsel af virussmitte forårsaget af læger“, og tilføjer: „Den eneste trøst er at uden den massive kampagne ville mange flere være døde af bilharziose.“

Forurening øger myggeplage

Det er øjensynlig vandforurening der har forstærket en myggeplage omkring Chilifloden, der løber igennem den peruanske storby Arequipa. Beboerne har opbrugt alle lokale lagre af insektbekæmpelsesmidler mod myggene. Ifølge Lima-avisen El Comercio menes årsagen at være kemikalieforurening af floden. Tilsyneladende har giftstoffer udryddet mange af flodens tudser, der „i årevis holdt insekternes antal naturligt nede,“ skriver avisen.

Stærkere vin

Politiet og flere alkoholoplysningsforbund i Storbritannien advarer om at de der lejlighedsvis nyder vin, efterhånden løber en større risiko for at blive påvirket fordi vinenes alkoholprocent generelt er stigende. For ti år siden var det stort set kun særlige årgangsvine eller dessertvine der indeholdt 13-14 procent alkohol. Nu er det almindeligt at bordvine indeholder hele 14 procent alkohol. Det gælder især vine fra lande som Australien, Sydafrika og Chile, hvor det varmere klima frembringer fuldmodne druer med et højt sukkerindhold, der giver en stærkere vin. I en artikel om emnet citerer Londonavisen The Sunday Times vicedirektør Mary-Ann McKibben fra sammenslutningen Alcohol Concern for følgende udtalelse: „Alkoholstyrken i vin er for opadgående, og det forvirrer forbrugerne, som ikke tager den højere alkoholprocent i betragtning.“

Alt for rent?

Ifølge Instituttet for Miljømedicin og Hospitalshygiejne ved Freiburgs Universitet i Tyskland er de bakteriebekæmpende tilsætningsstoffer i visse husholdningsprodukter overflødige eller ligefrem skadelige, meddeler den tyske avis Westfälische Nachrichten. „Ingen af dem er nødvendige,“ udtaler instituttets forstander, professor Franz Daschner. „Tværtimod kan brugerne tage skade af dem.“ For eksempel indeholder nogle af produkterne stoffer der er stærkt allergifremkaldende. Når tøj lugter, skal det blot vaskes, ikke behandles med bakteriebekæmpende kemikalier, siger artiklen. Daschner slutter: „Almindelig rengøring med miljøvenlige rengøringsmidler er tilstrækkeligt.“

Presset til at tilpasse sig

Et officielt rundspørge blandt 500 engelske teenagere viser at unge „lider under et stadig stærkere pres til at tilpasse sig de idealiserede billeder i reklamerne og medierne,“ oplyser Londonavisen The Guardian. Piger klarer sig almindeligvis ved at betro sig til nære veninder, mens drenge har større besvær med at sætte ord på deres følelser og derfor i mange tilfælde giver deres vrede afløb gennem aggressiv eller kriminel adfærd. Hos drengene fører presset til lav selvagtelse og voksende depression, og selvmordshyppigheden blandt dem er tre gange så høj som hos jævnaldrende piger. Til gengæld er der fire gange så mange piger som drenge der bevidst skader sig selv eller pådrager sig spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.

Bristede fodbolddrømme

„Over 90 procent af de unge afrikanske fodboldspillere der bliver rekrutteret til at spille på franske hold, ender som illegal arbejdskraft [uden] håb om at blive integreret i det franske samfund,“ fortæller det parisiske nyhedsblad Marianne. En officiel rapport fordømmer de skruppelløse mellemhandlere der rejser kloden rundt for at finde „unge mennesker med gyldne ben“. Tusinder af afrikanske drenge, heraf cirka 300 under 13 år, har ladet sig besnære af drømmen om en strålende sportskarriere. Men det er de færreste der får en kontrakt med en klub; flertallet ender i fattigdom. Bladet skriver: „Der er langt flere tragedier end solstrålehistorier i fodboldadvokaternes arkiver.“