Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bør man lade sit liv styre af Dyrekredsen?

Bør man lade sit liv styre af Dyrekredsen?

 Hvad siger Bibelen?

Bør man lade sit liv styre af Dyrekredsen?

„Der er en udbredt tendens til at voksne og unge søger at aflæse deres skæbne i stjernerne.“ — Pave Johannes Paul II.

ET RUNDSPØRGE har vist at hver fjerde amerikaner benytter astrologi når han skal træffe beslutninger. Men det at rådføre sig med astrologiske tegn er på ingen måde begrænset til USA. I praktisk talt hele verden søger folk hjælp i astrologien angående forretningsanliggender, rejseplaner, bryllupsdatoer, militære spørgsmål eller nyt arbejde. Nogle hævder at det stjernetegn man er født i, kan hjælpe en til at afgøre hvem man skal gifte sig med, eller afsløre om man i det hele taget passer sammen. Fra øst til vest har astrologien fanget millioner af menneskers interesse. Men hvor har Dyrekredsen sin oprindelse?

Historisk baggrund

Dyrekredsen kan i sine forskellige varianter spores tilbage til de ældste civilisationer man kender. Bibelen beretter også om „dyrekredsens stjernebilleder“. (2 Kongebog 23:5) Både hinduer, kinesere, ægyptere, grækere og andre folk i fortiden rådførte sig øjensynlig med Dyrekredsen. Men de tidligste vidnesbyrd om stjernetegn har man fundet i fortidens Babylonien.

Babylonierne udviklede astrologi i et forsøg på at få viden om fremtiden. Man iagttog himmellegemernes bevægelser over Jorden og udarbejdede detaljerede kort og tabeller over det man så. Dem brugte man så til at forudsige det enkelte menneskes skæbne og begivenheder som angik hele samfundet. I mange tilfælde traf man ingen politiske eller militære beslutninger før astrologerne var blevet rådspurgt og havde givet deres råd. Præsterne, som gjorde krav på at have overnaturlig magt, særlig indsigt og stor visdom, fik som følge heraf stor indflydelse. Faktisk havde alle større templer i Babylonien deres eget observatorium.

Også i nutiden spiller Dyrekredsens tegn en vigtig rolle i mange menneskers liv. Selv de der hævder at de ikke tror på horoskoper, læser dem nu og da, enten for morskabs skyld eller af ren og skær  nysgerrighed. Det er sandt at astrologer har forudsagt visse ting som er gået i opfyldelse. Men er det ensbetydende med at det kan være gavnligt at rådføre sig med stjernerne? Hvordan så Guds tjenere i fortiden på det at interessere sig for astrologi?

Skjulte farer

I modsætning til babylonierne praktiserede gudfrygtige jøder ikke astrologi, og det med god grund. Gud havde udtrykkeligt advaret dem og sagt: „Der må ingen findes hos dig . . . som driver spådomskunst, øver magi, tager varsler eller er troldmand, eller som binder andre med en besværgelse eller som spørger et åndemedium eller en spåkyndig til råds eller som henvender sig til de døde. For enhver der øver disse ting er en vederstyggelighed for Jehova.“ * — 5 Mosebog 18:10-12.

Guds tjenere tog klart afstand fra astrologi. For eksempel siges der om den trofaste kong Josias at „han afsatte . . . dem der bragte røgofre til Ba’al, til solen og til månen og til dyrekredsens stjernebilleder“. Der blev sagt at „han gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne“, og Gud velsignede ham for det. (2 Kongebog 22:2; 23:5) Men nogle kunne spørge: „Er der i det mindste ikke nogle af astrologernes forudsigelser der går i opfyldelse?“

Interessant nok læser vi i De Kristne Græske Skrifter om en pige der „plejede at skaffe sine herrer en stor fortjeneste ved at øve spådomskunst“. Øjensynlig kom noget af det pigen sagde, til at passe eftersom hendes herrer tjente penge på det. Men hvad satte denne pige i stand til at forudsige fremtidige begivenheder? Bibelen beretter at hun var under indflydelse af „en spådomsånd“. — Apostelgerninger 16:16.

Bibelen viser at „hele verden ligger i den ondes magt“, nemlig i Satan Djævelens. (1 Johannes 5:19) Ved at sørge for at nogle forudsigelser går i opfyldelse, har Satan og dæmonerne tiltrukket sig millioner af menneskers opmærksomhed.

Sandheden er ganske enkelt at astrologi er et af „Djævelens listige anslag“ hvormed han får folk til at tjene ham. Det er derfor ikke overraskende at Bibelen tilskynder kristne til at „stå fast“ over for Satans listige påfund — deriblandt astrologi. (Efeserne 6:11) Men vil det sige at vi er overladt til os selv og uden nogen vejledning?

Bibelen — en pålidelig vejleder

Mange mennesker har erfaret at Bibelen er en pålidelig vejleder når man skal træffe afgørelser. Salmisten David udtrykker det på denne måde: „Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vís“. (Salme 19:7; 119:105) Det vil dog ikke sige at Bibelen tydeligt viser hvad man skal gøre i hver eneste situation. Men Guds ord indeholder forskellige principper som kan hjælpe os til at opøve vores opfattelsesevne. Det vil sætte os i stand til at skelne mellem ret og uret og hjælpe os til at træffe kloge beslutninger. — Hebræerne 5:14.

Der er derfor gode grunde til at sande kristne ikke rådfører sig med horoskoper, hverken for morskabs skyld eller på grund af nysgerrighed. De giver derimod agt på de advarsler Guds ord indeholder mod alle former for dæmonisme, også de mere underfundige. Hvis du i stedet for at lade dit liv styre af Dyrekredsen lader dig lede af Bibelen, vil du i al fremtid have Guds godkendelse. — Salme 37:29, 38.

[Fodnote]

^ par. 10 Spådomskunst omfatter de måder hvorpå man ved hjælp af okkulte magter søger at opnå en viden, især om fremtidige begivenheder.

[Illustrationer på side 26]

Østens dyrekreds

Vestens dyrekreds