Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Skal jeg betro mig til nogen når jeg er nedtrykt?

Skal jeg betro mig til nogen når jeg er nedtrykt?

 Unge spørger:

Skal jeg betro mig til nogen når jeg er nedtrykt?

„Når jeg føler mig nedtrykt, foretrækker jeg i første omgang ikke at tale om det, for ellers tror folk måske at jeg er et problembarn. Men bagefter bliver jeg klar over at jeg har brug for nogen at tale med for at få hjælp.“ — Alejandro, 13 år.

„Når jeg er nedtrykt, siger jeg det ikke til mine venner, for jeg tror ikke de kan hjælpe mig. De ville bare gøre mig til grin.“ — Arturo, 13 år.

NÆSTEN alle bliver kede af det fra tid til anden. * Men når man er ung og uerfaren, kan man let føle sig overvældet af det pres man kommer ud for. Forældrenes, vennernes og lærernes krav; de fysiske og følelsesmæssige forandringer der sker i puberteten; følelsen af at man ikke duer til noget på grund af en eller anden mindre skavank — alle disse ting kan gøre en tungsindig og nedtrykt.

Når det sker, er det godt at have en man kan betro sig til. „Hvis jeg ikke havde nogen jeg kunne tale med om mine problemer, ville jeg blive skør,“ siger Beatriz på 17. Men desværre holder mange unge deres sorger for sig selv — og tit bliver de mere og mere fortvivlede. María de Jesús Mardomingo, der er professor ved det medicinske fakultet i Madrid, bemærker at unge der er helt ude på selvmordets rand, ofte er umådelig ensomme. Mange af de unge der har overlevet selvmordsforsøg, siger at de ikke kunne finde en eneste voksen at tale med og betro sig til.

Hvad med dig? Har du nogen at tale med når du føler dig nedtrykt? Hvis ikke, hvad skal du så gøre?

Tal med dine forældre

Alejandro, som blev citeret i indledningen, fortæller hvad han gør når han går og er ked af det. „Jeg snakker med min mor, for helt fra jeg var lille, har hun bakket mig op, og hun styrker min selvtillid. Jeg snakker også med min far, for han har været ude for noget af det samme som mig. Hvis jeg har det skidt og slet ikke taler med nogen om det, bliver det endnu værre.“ Rodolfo, der er 11, beretter: „Det er sket at en lærer har talt nedsættende til mig og skældt mig ud. Så blev jeg rigtig ked af det. Jeg gik gerne ind på toilettet og græd.  På et senere tidspunkt talte jeg så med min mor, og hun hjalp mig til at løse problemet. Hvis ikke jeg havde snakket med hende, ville jeg have været endnu mere ked af det.“

Har du tænkt på at få en fortrolig snak med dine forældre? Måske tror du ikke at de vil kunne forstå dine problemer. Men er det nu også rigtigt? Det kan godt være at de ikke helt kan vurdere det pres som unge i dag er udsat for; men når alt kommer til alt, findes der ingen som kender dig bedre end de gør. Alejandro siger: „Nogle gange er det ikke nemt for mine forældre at vise medfølelse og sætte sig ind i hvordan jeg har det, men jeg ved at de altid vil lytte når jeg har noget på hjerte.“ Ofte er unge overraskede når de finder ud af hvor godt deres forældre forstår deres problemer. Eftersom de er ældre og har mere erfaring, kan de ofte komme med nyttige råd — det gælder især når de er vant til at anvende Bibelens principper.

„Når jeg taler med mine forældre, får jeg opmuntring og praktiske råd om hvordan jeg kan løse mine problemer,“ siger Beatriz, der blev citeret tidligere. Det er derfor med god grund at Bibelen giver de unge følgende råd: „Min søn, hold din faders bud, og forlad ikke din moders lov. Hør på din fader som avlede dig, og foragt ikke din moder fordi hun er gammel.“ — Ordsprogene 6:20; 23:22.

Det er naturligvis svært at betro sig til sine forældre hvis man ikke har noget særlig nært forhold til dem. Ifølge dr. Catalina González Forteza viser en undersøgelse blandt de elever i de højere klasser der havde prøvet at tage deres eget liv, at de havde en lav selvværdsfølelse og et dårligt forhold til deres forældre. I modsætning hertil har unge med et ligevægtigt syn på sig selv generelt også „et godt forhold til deres mor og far“.

Derfor gør du klogt i at arbejde på at få et godt forhold til dine forældre. Væn dig til at tale med dem regelmæssigt. Fortæl dem hvad der sker i dit liv. Stil dem spørgsmål. Når du jævnlig snakker med dine forældre om stort og småt, vil det også være nemmere at komme til dem når du har et alvorligt problem.

Når du betror dig til en ven

Men ville det ikke være lettere at gå til en jævnaldrende med sine problemer? Måske. Det er i hvert fald godt at have venner man kan stole på. Ordsprogene 18:24 siger at „en ven kan vise større troskab end en broder“. Men selv om jævnaldrende kan vise dig medfølelse og yde støtte, er de ikke altid de bedste rådgivere. De har jo ikke mere livserfaring end du selv har. Husker du Rehabeam? Han var konge på Bibelens tid. I stedet for at tage imod de råd han fik af erfarne og modne mænd, lyttede han til sine jævnaldrende. Resultatet var en katastrofe. Ikke nok med at de fleste blandt folket holdt op med at støtte ham; han mistede også Guds godkendelse. — 1 Kongebog 12:8-19.

Et andet problem der opstår når man betror sig til jævnaldrende, er det med fortroligheden. Arturo, der blev citeret i indledningen, siger: „De fleste drenge jeg kender, taler med deres venner når der er noget de er kede af. Men bagefter røber vennerne alt hvad man har sagt, til de andre og gør én til grin.“ Gabriela på 13 har oplevet noget lignende. Hun siger: „En dag fandt jeg ud af at min veninde havde fortalt en af sine andre veninder om mit privatliv. Så holdt jeg op med at betro mig til hende. Selvfølgelig taler jeg med unge på min egen alder. Men hvis der er noget som ville berøre mig negativt hvis det blev fortalt  videre, undgår jeg så vidt muligt at tale om det.“ Når du søger hjælp, er det altså vigtigt at finde en der ’ikke røber hvad en anden har sagt i fortrolighed’. (Ordsprogene 25:9) Der er størst sandsynlighed for at en sådan person er en som er ældre end dig selv.

Så hvis du af en eller anden grund ikke kan finde støtte derhjemme, kan du måske finde en ven du kan betro dig til, men du må sikre dig at han eller hun har en vis livserfaring og kender til Bibelens principper. I Jehovas Vidners lokale menighed er der helt sikkert nogle der passer på denne beskrivelse. Liliana på 16 år siger: „Jeg har betroet mig til nogle af mine kristne søstre, og det har været til stor gavn. Eftersom de er ældre end mig, kan de give mig nogle fornuftige råd. De er blevet mine venner.“

Hvad så hvis ens åndelighed også er begyndt at tage skade? Måske har du været så langt nede at du er begyndt at forsømme bønnen eller bibellæsningen. I Jakob 5:14, 15 giver Bibelen følgende vejledning: „Er nogen iblandt jer syg? Lad ham tilkalde menighedens ældste, og lad dem bede over ham og indgnide ham med olie i Jehovas navn. Og troens bøn vil gøre den sløje rask, og Jehova vil rejse ham op.“ I Jehovas Vidners lokale menighed er der ældste med erfaring i at hjælpe dem der er modløse og åndeligt syge. Hold dig ikke tilbage fra at tale med dem. Bibelen siger at sådanne mænd kan være „som et læ mod vinden og et skjul mod uvejrsregnen“. — Esajas 32:2.

„Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud“

Det bedste sted at søge hjælp er dog hos „al trøsts Gud“. (2 Korinther 1:3) Når du er trist eller nedtrykt, så følg rådet i Filipperbrevet 4:6, 7: „Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse; og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ Jehova er altid villig til at lytte til dig. (Salme 46:1; 77:1) Og nogle gange behøver du blot at bede for at få det bedre.

Hvis du fra tid til anden føler dig trist eller nedtrykt, må du ikke glemme at mange andre unge har haft de samme følelser. Normalt forsvinder de igen. Men i mellemtiden behøver du ikke at lide i stilhed. Lad nogen vide at du har det dårligt. I Ordsprogene 12:25 læser vi: „Ængstelse i en mands hjerte nedbøjer det, men gode ord får det til at fryde sig.“ Hvordan kan man modtage „gode ord“ der opmuntrer en? Ved at tale med nogen — nogen med erfaring der ejer visdommen fra Gud, og som kan give en den trøst og hjælp man har brug for.

[Fodnote]

^ par. 5 Hvis nedtryktheden varer ved, kan den være tegn på en alvorlig følelsesmæssig eller fysisk lidelse, og så anbefales omgående lægebehandling. Se artiklen „Vind kampen mod depressionen“ i bladet Vagttårnet for 1. marts 1990.

[Tekstcitat på side 14]

„Når jeg taler med mine forældre, får jeg opmuntring og praktiske råd“

[Illustration på side 15]

Gudfrygtige forældre har normalt bedre forudsætninger for at give dig gode råd end dine jævnaldrende