Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Et bedre helbred — Nye trends?

Et bedre helbred — Nye trends?

 Et bedre helbred — Nye trends?

Kun få emner optager folk så meget som deres helbred. Til tider virker det som om der i sundhedssektoren er lige så mange synspunkter som der er behandlere. Formålet med denne artikelserie i Vågn op! er ikke at tage parti for nogen bestemt behandlingsform, men at orientere om den øgede brug af behandlinger som almindeligvis bliver kaldt alternative. Vi anbefaler hverken de behandlinger der bliver omtalt, eller nogen andre. Mange terapiformer bliver ikke nævnt — nogle af disse er meget populære, andre kontroversielle. Oplysning vedrørende helbredsspørgsmål er efter vores opfattelse i almindelighed gavnlig. Den enkeltes valg når det gælder disse spørgsmål, er derimod noget strengt personligt.

ALLE vil gerne være sunde og raske, men som det fremgår af de mange helbredsproblemer som folk må slås med, kan det være svært at nå dette mål. For nogle virker det som om der er flere syge i dag end nogen sinde før.

Når det gælder bekæmpelse af sygdom, sætter mange læger hele deres lid til ordination af lægemidler der er udviklet og bliver aggressivt markedsført af medicinalfirmaer. Det er bemærkelsesværdigt at omsætningen på verdensmarkedet for sådanne lægemidler i de sidste årtier er vokset fra nogle få milliarder dollars til flere hundrede milliarder dollars om året. Hvad har det medført?

Lægeordineret medicin har hjulpet mange. Men i nogle tilfælde har lægemidler ikke haft nogen effekt. Andre gange har medicinen forværret patientens tilstand. I de seneste år har mange derfor vendt deres opmærksomhed imod alternativ medicin.

Hvad er det der fanger opmærksomheden?

Der hvor moderne konventionel lægebehandling har været almindelig, vender mange nu deres opmærksomhed imod det man har kaldt alternative eller komplementære behandlingsformer. Consumer Reports for maj 2000 siger: „Det ser ud til at den Berlinmur der længe har adskilt de alternative behandlingsformer fra almindelig lægebehandling, er ved at smuldre.“

The Journal of the American Medical Association (JAMA) for 11. november 1998 bemærker: „Alternative behandlingsformer, der efter deres virkemåde må defineres som behandlingsmetoder der i almindelighed hverken er blevet doceret ved de medicinske fakulteter eller er blevet praktiseret på hospitaler i USA, har i stigende grad tiltrukket sig nationens opmærksomhed. Det gælder medierne, lægeverdenen, myndighederne og befolkningen generelt.“

Journal of Managed Care Pharmacy skrev i 1997: „Hidtil har den etablerede lægeverden været skeptisk over for alternative behandlingsformer, men 27 lægevidenskabelige fakulteter i USA [en nyere rapport siger 75] tilbyder nu alternativ medicin som tilvalgsfag. Det gælder Harvard, Stanford, University of Arizona, og Yale.“

I tidsskriftet JAMA har man hæftet sig ved hvad mange patienter gør i deres bestræbelser for at få et bedre helbred. Tidsskriftet rapporterer: „Man anslår at 1 ud af 5 patienter (19,9%) som med god grund søgte læge i 1990, også gjorde brug af alternativ behandling. Denne procentdel voksede til 1 ud af 3 patienter (31,8%) i 1997.“ Artiklen sagde videre: „Landsdækkende spørgeundersøgelser uden for USA tyder på at alternativ medicin er populær i hele den industrialiserede verden.“

 Ifølge JAMA udgjorde den del af befolkningen som i løbet af en periode på 12 måneder gjorde brug af alternativ behandling, henholdsvis 15 procent i Canada, 33 procent i Finland og 49 procent i Australien. „Efterspørgselen efter alternativ behandling er bemærkelsesværdig stor,“ erkender JAMA. Dette gælder især i betragtning af at udgifter til alternativ behandling sjældent dækkes af forsikringsselskaberne. Artiklen i JAMA konkluderer: „Det er sandsynligt at den nuværende efterspørgsel efter alternativ behandling vil vokse hvis forsikringsselskabernes dækning af udgifter til alternativ behandling øges i fremtiden.“

I mange lande har der længe været en tendens til at integrere alternative behandlingsformer i den konventionelle lægebehandling. Dr. Peter Fisher fra Royal London Homeopathic Hospital har bemærket at de førende alternative behandlingsformer „mange steder rent faktisk er blevet en del af den konventionelle medicin. Det er ikke længere korrekt at tale om to former for medicin, den konventionelle og den komplementære [alternative],“ hævder dr. Fisher. „Der findes kun god lægebehandling og dårlig lægebehandling.“

I dag er der således mange læger der erkender at både den konventionelle og den alternative medicin har værdi. I stedet for at insistere på at en patient skal vælge den konventionelle eller den alternative medicin, anbefaler de at man blandt de forskellige behandlingsformer der findes, gør brug af dem der viser sig at være til gavn for patienten.

Hvilke behandlingsformer er typiske for dem der kaldes alternative eller komplementære? Hvor og hvornår opstod de? Hvorfor er der så mange der gør brug af dem?