Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Et Paris uden graffiti?

„Det er et arbejdshold af imponerende størrelse,“ skriver den franske avis Le Figaro. „Foruden en halv snes scootere er der 17 fuldt udrustede varevogne og 7 minibusser der er specialiseret i at bekæmpe graffiti. Cirka 130 ansatte får hjælp af 16 spejdere, som har til opgave at finde graffitien.“ Paris’ nye antigraffitikommando har den mission inden for et år at fjerne 90 procent af graffitien på byens mure og vinduesskodder — som skønnes at udgøre „200.000 kvadratmeter på offentlige og kommunale bygninger og 240.000 kvadratmeter på private mure“. Hvis byen når sine mål, vil al graffiti, med undtagelse af 24.000 kvadratmeter på private bygninger, være forsvundet i februar 2001, og „al ny graffiti vil blive fjernet senest 12 dage efter at den er blevet opdaget“. I alt anslår man at rengøringsarbejdet vil koste 480 millioner franske franc (546 millioner kroner).

De overvægtige er lige så talrige som de underernærede

„Antallet af overvægtige i hele verden er nu på højde med antallet af sultende og underernærede,“ bemærker avisen The New York Times i sin kommentar til en undersøgelse foretaget af Worldwatch Institute. Omkring 1,2 milliarder mennesker er underernærede, og nu er der lige så mange der spiser for meget. På verdensplan er flere end nogen sinde fejlernærede samtidig med at der i alle samfund er et stigende antal underernærede og overvægtige. I forbindelse med det stigende antal overvægtige udtaler Lester R. Brown, der er præsident for Worldwatch Institute: „Vi har skabt en livsform hvor omfanget af fysisk aktivitet er skåret så meget ned at vores kalorieindtagelse langt overstiger vores kalorieforbrug, og disse overskydende kalorier sætter sig som kropsfedt. Sidste år fik 400.000 [amerikanere] foretaget en fedtsugning. Det viser i hvor høj grad tingene er kommet ud af balance.“

Amerikanerne har flest kæledyr

Fyrre procent af verdens 500 millioner kæledyr har hjemme i USA. „I næsten 60 procent af de amerikanske husstande finder man mindst én af nationens 70 millioner katte, 56 millioner hunde, 40 millioner fugle, 100 millioner fisk, 13 millioner hamstere og andre mindre pattedyr samt 8 millioner krybdyr,“ oplyser tidsskriftet National Geographic. Storbritannien, hvor man overvejende holder hunde og katte, kommer på andenpladsen. „Frankrig er derimod akvariefiskenes domæne, idet de med 21 millioner er mere talrige end katte og hunde tilsammen,“ skriver tidsskriftet.

Japansk højesteretsdom til fordel for Jehovas Vidne

Japans højesteret har afgjort at „kirurger krænkede en kvindes selvbestemmelsesret da de under en operation gav hende blodtransfusion og derved brød deres løfte om ikke at give hende blod under nogen omstændigheder,“ oplyser avisen The Daily Yomiuri. „Det er første gang Højesteret har afgjort at patientens ret til at træffe afgørelser vedrørende behandlingen er en menneskeret.“ Misae Takeda, et af Jehovas Vidner, fik en blodtransfusion i 1992 mens hun endnu var under bedøvelse efter fjernelse af en kræftsvulst i leveren. Højesterets fire dommere dømte enstemmigt lægerne skyldige fordi de ikke havde sagt at de måske ville give hende en blodtransfusion under operationen hvis de anså det for nødvendigt. På den måde havde de frataget hende retten til at afgøre om hun ville lade sig operere af dem eller ej. I dommen, der blev afsagt den 29. februar 2000, hed det: „Når en patient nægter at modtage en blodtransfusion på grund af sin religiøse overbevisning, må dette ønske respekteres.“ Slægtningene havde ført retssagen videre efter Misaes død i 1997. — Se også Vagttårnet for 15. december 1998, side 26-29.

Redning af jordens arter

„At redde en stor del af verdens arter fra at uddø er ikke uoverkommeligt,“ meddeler avisen Daily News i New York. „Forskere der har lavet en samlet oversigt over jordens svindende vildmarker, er nået til følgende overraskende konklusion: Over en tredjedel af klodens plante- og dyreliv eksisterer udelukkende på et område der ikke udgør mere end knap 1,4 procent af jordens landoverflade.“ Forskerne foreslår at man koncentrerer sig om at beskytte 25  områder med stor artsrigdom som Brasilien, Madagaskar, Borneo, Sumatra, de tropiske Andesbjerge og Caribien. De fleste af dem er regnskove. „Hvis man koncentrerer sig om disse truede områder ved årligt at investere nogle få hundrede millioner dollars i dem, vil det i høj grad bidrage til at bevare den store artsrigdom på jorden,“ siger Russell Mittermeier, der leder naturfredningsinstituttet Conservation International. Ganske vist er 38 procent af disse områder allerede beskyttet ved lov, men denne beskyttelse er for det meste kun teoretisk eftersom minedrift, græsning og skovning fortsætter.

Mangel på gejstlige flere steder

En „knaphed på gejstlige“ har bredt sig fra USA’s landdistrikter til storbyerne, oplyser avisen The New York Times. Artiklen nævner som eksempel en 110 år gammel synagoge der i tre år forgæves har søgt en rabbiner, og siger: „Synagogens vanskelige situation er ikke usædvanlig. Og synagogerne er ikke ene om at have vanskeligheder med at besætte præsteembederne; det har katolske og protestantiske kirker også.“ Antallet af sognepræster er fra 1992 til 1997 faldet med 12 procent. En talsmand for den episkopale kirke kalder situationen alvorlig fordi færre end 300 ud af 15.000 præster er født efter 1964. Over 22 procent af reformjødedommens menigheder er uden en fuldtidsansat rabbiner. For blot fem år siden var der flere rabbinere end der var synagoger. Nogle præster begrunder knapheden med „de gode økonomiske forhold“ hvor folk „føler sig tiltrukket af mere indbringende erhverv“. Andre siger at det skyldes den „dalende interesse“ for præstegerningen. Rabbiner Sheldon Zimmerman, der er rektor ved Hebrew Union College, siger advarende: „Hvis ikke vi kan få flere til at vælge en religiøs løbebane, vil det i sidste instans betyde undergangen for al organiseret religion.“

Pas på når du børster tænder

„Man kan overdrive tandbørstningen,“ hedder det i en artikel i avisen The Wall Street Journal. „Problemet bliver som oftest kaldt tandslid og kan føre til følsomme tandhalse, tandkød der trækker sig tilbage, og slid af tandroden.“ Mellem 10 og 20 procent af den amerikanske befolkning „har beskadiget deres tænder og tandkød som følge af overdreven tandbørstning“. De der hyppigt børster tænder, samt de der bruger hårde tandbørster, er mest udsatte. „Det ender med at gøre mere skade end gavn blot fordi folk ønsker at være grundige,“ siger tandlægen Milan SeGall. Nogle er arveligt disponerede for problemet fordi de er født med mindre knoglemasse omkring deres tænder. De der har gået med bøjler, og de der skærer tænder eller har tilbøjelighed til tandpres, er også i farezonen. For at forebygge problemet anbefaler eksperter følgende: Benyt en blød tandbørste. Børst først de bagerste tænder; selv bløde tandbørster er nemlig ofte en smule hårde i begyndelsen, og tandpastaen har en større slibeeffekt. Hold nænsomt om tandbørsten med et par fingre, ikke hele hånden. Børst på skrå i forhold til tandkødsranden med lette, cirkulære strøg i stedet for at skure hårdt frem og tilbage.

Det skæve tårn i Pisa rettes op

I løbet af årets tre første måneder er det lykkedes at rette det skæve tårn i Pisa op med 5 centimeter, hedder det i en meddelelse fra Associated Press. Ingeniører mener at tårnet i juni 2001 vil være stabilt nok til at blive åbnet for offentligheden igen. Tårnet stammer fra det 12. århundrede og har ikke været besøgt af turister efter at man for over ti år siden vurderede at dets hældning var faretruende, og begyndte at rette det op. Arbejdet har nu nået den afsluttende fase, og det formodes at tårnet vil hælde 50 centimeter mindre når opgaven er fuldført. Inden tårnet genåbnes, skal man fjerne de 800 tons modvægt i form af blybarrer der er blevet placeret ved foden af tårnet under stabiliseringsprocessen, samt de ti stålringe der er blevet anbragt omkring tårnet som forstærkning.

Yderligere fordele ved modermælk

„Ud over at modermælken forsyner det nyfødte spædbarn med antistoffer mod diarré, øreinfektioner og allergier, har den måske også en forebyggende virkning mod kræft,“ oplyser tidsskriftet Parents. En undersøgelse udført af University of Minnesota Cancer Center viser at brystbørn er mindre tilbøjelige end flaskebørn til at udvikle leukæmi, som er den mest udbredte form for kræft hos børn. Hos de spædbørn der er blevet ammet i mindst en måned, nedsættes risikoen med 21 procent, og risikoen er 30 procent lavere hvis de ammes i seks måneder eller mere.