Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Nyvurdering af global hungersnød

„WHO, verdenssundhedsorganisationen, vurderer at omkring halvdelen af befolkningen i alle lande — velstående såvel som fattige — lider af mangelfuld ernæring under en eller anden form,“ hedder det i rapporten State of the World 2000. Den anslår at der på verdensplan er 1,2 milliarder mennesker der lider af fejlernæring. Desuden lider mange flere formentlig af ’den skjulte hunger’, der betegner underernæringen hos dem der ser ud til at få nok at spise, men som er svækkede på grund af vitamin- og mineralmangel. „Der er en sejlivet myte om at hungersnød skyldes fødevareknaphed,“ udtaler Worldwatch Institute, der hvert år udgiver rapporten State of the World. „I virkeligheden er hungersnød resultatet af menneskers valg . . . Om menneskene i et land kan spise sig mætte eller ej, afhænger ikke så meget af nationens landbrugsmæssige ressourcer som af følgende faktorer: Befolkningens mulighed for at tjene nogenlunde til livets ophold, kvindernes stilling i samfundet og regeringens ansvarsbevidsthed over for befolkningen.“

Selvmord i Frankrig

„Tredive procent af alle voksne franskmænd har på et tidspunkt overvejet selvmord,“ skriver avisen Le Monde. I den første undersøgelse man nogen sinde har foretaget om emnet i Frankrig, svarede 13 procent af de adspurgte at de for alvor havde gået med selvmordstanker, og 17 procent tilstod at tanken havde strejfet dem. Men ifølge Michel Debout, der er professor i retsmedicin ved universitetshospitalet i Saint-Étienne, er det virkelige tal meget højere, eftersom mange på grund af skyldfølelser har tendens til at skjule den slags tanker. Flertallet af de adspurgte betragter selvmord som „en fortvivlet handling“ der udløses af sociale problemer snarere end af familieforhold. I Frankrig er der årlig 160.000 selvmordsforsøg og omkring 12.000 fuldbyrdede selvmord.

Religion efter smag og behag

En meningsmåling udført af opinionsundersøgeren George Gallup jun. viser at folk i USA betragter religion som „en blandet landhandel“. I stedet for at følge „traditionelle trossamfund ’vælger og vrager’ nordamerikanerne imellem det de ønsker at tro — ofte ved at de laver deres egen blanding af idéer fra én religion eller danner deres egen tro inspireret af tanker fra to eller flere andre trosretninger,“ oplyser den canadiske avis National Post. Undersøgelsen viser også at „der er en himmelråbende mangel på viden om Bibelen samt de grundlæggende læresætninger og traditioner inden for ens egen religion“, og at „den tro folk foregiver at have, ofte er overfladisk eftersom de ikke ved hvad de tror, og hvorfor,“ skriver avisen. Reginald Bibby, der er sociologiprofessor ved University of Lethbridge i den canadiske provins Alberta, siger: „Det store flertal føler sig fortsat knyttet til de fremherskende katolske og protestantiske traditioner, men folk vælger selv hvad de vil tro på, hvilke skikke de vil følge, og hvilke kirkelige serviceydelser, såsom dåb, vielser og begravelser, de vil gøre brug af.“

Kaffe og giftstoffer

Ifølge den nyeste forskning kan kaffe fjerne „mellem 78 og 90 procent af de opløste tungmetaller, som bly og kobber, der findes i postevand. Kaffegrums tiltrækker nemlig med sine elektrisk neutrale eller negativt ladede molekyler de positivt ladede tungmetaller,“ oplyser avisen The Australian. „Jo stærkere kaffen er, jo bedre fjerner den giftstofferne,“ siger miljøteknikeren dr. Mike McLaughlin. Man har udført lignende forsøg med teposer, men skønt teen fjerner cirka en tredjedel af blyet, lader den ikke til at have nogen særlig virkning på kobberet.

Snemænd på sabbatten?

Den megen sne der faldt i Israel sidste vinter, har stillet landets ortodokse jøder over for nogle vanskelige spørgsmål: Er sneboldkampe tilladt på sabbatten? Og må man lave en snemand? Ifølge nyhedsbureauet IsraelWire har Israels tidligere overrabbiner Mordehai Eliyahu nu udstukket nogle retningslinjer  for de troende der er usikre på hvad de må og ikke må. At bygge en snemand er „arbejde“, selv om man kun gør det for sin fornøjelses skyld, forklarer rabbineren. Derfor falder denne aktivitet ind under sabbatsrestriktionerne. At deltage i en sneboldkamp er derimod ikke arbejde og er derfor tilladt. Der gælder dog én betingelse, nemlig at alle de involverede frivilligt deltager i kampen, hvilket udelukker at man kaster snebolde efter forbipasserende.

Producerer voksnes hjerner nye nerveceller?

„I årtier har den almene opfattelse været at mennesker ikke producerede hjerneceller ud over dem de var født med,“ skriver avisen The New York Times. Så langt tilbage som i 1965 viste forsøg at hjernen hos visse dyr fremstillede nye nerveceller, mens det, ifølge mange neurologer, ikke skete hos mennesker. I det forløbne årti har der været voksende vidnesbyrd om at hjernen faktisk producerer nye nerveceller, og at den muligvis fornyr sig selv hele tiden. Sidste år opdagede forskere at der dannede sig nye celler i den del af hjernen der har forbindelse med korttidshukommelsen. Nu mener nogle videnskabsfolk at „hjernen måske konstant reparerer sig selv“.

Voldsomt stress en følge af børnemisbrug?

„Kvinder der har været udsat for vold eller er blevet seksuelt misbrugt i deres barndom, kommer måske livet igennem til at døje med en overdreven reaktion på stress,“ oplyser avisen The Dallas Morning News. Forskere ved Emory University i Atlanta har ladet kvinder der havde været udsat for vold eller misbrug, udføre en stressfremkaldende opgave sammen med andre kvinder og sammenlignet stresshormonniveauet og hjerterytmen hos de to grupper. De der var blevet misbrugt som børn, reagerede på stress med en forhøjet hjerterytme og et markant højere stresshormonniveau. Deraf udleder forskerne at „der måske ligger en permanent biokemisk forstyrrelse til grund for den måde hvorpå deres krop regulerer og reagerer på stress,“ meddeler avisen.

Tunge rygsække

En undersøgelse foretaget af De Amerikanske Ortopædkirurgers Selskab viser at der er en nær sammenhæng mellem børns rygsmerter og de tunge rygsække nogle af dem bærer. Når børnene har proppet skolebøger, mad og drikke, musikinstrumenter og skiftetøj ned i deres rygsække, slæber de nogle gange rundt på op til 18 kilo. Børnelæger gør opmærksom på at børnene i de mindste skoleklasser risikerer at få alvorlige rygproblemer, blandt andet rygskævhed, hvis de daglig går i skole med sådan et læs. Nogle specialister nævner over for skoleinspektører og lærere at vægten på elevernes rygsække ikke må overstige 20 procent af deres legemsvægt, eller at rygsækkene bør kunne transporteres „på hjul og være udstyret med hoftebærebælte og rygpolstring,“ oplyser avisen Excelsior i Mexico City.

Vinen er 300 år gammel

I London har man fundet to flasker vin midt i murbrokkerne af en bygning der blev ødelagt i 1682, skriver Londonavisen The Times. På den ene af dem var korkproppen rådnet så vinen var blevet sur, men proppen på den anden flaske var fastgjort med metaltråd og voks og havde holdt flasken tæt lukket. Ved en særlig vinsmagning som Museum of London havde arrangeret, smagte eksperter på prøver af den århundredgamle drik, som man havde udtaget ved hjælp af en kanyle. De konkluderede at det højst sandsynligt var en tør madeira, og de beskrev dens smag som „frisk, ren, let perlende og balanceret“.

Verdens floder i alvorlige vanskeligheder

„Over halvdelen af verdens store floder er forurenede eller ved at udtørre,“ oplyser avisen USA Today. Mange vandveje er „svundet alvorligt ind og er blevet forurenet“ på grund af overforbrug og udpining af henholdsvis vandet og landjorden, udtaler panelet „World Commission on Water for the 21st Century“. Forureningen af disse naturressourcer „er en trussel mod helbredet og levebrødet for de mennesker der er afhængige af dem til vanding af afgrøder og som industri- og drikkevand,“ påpeger kommissionen. Interessant nok er de „sundeste“ blandt verdens 500 store floder Amazonfloden i Sydamerika og Congofloden i Afrika. Det skyldes at „der næsten ikke ligger nogen industri ved deres bredder,“ hedder det i rapporten.