Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

 Fra vore læsere

Artikler for unge Jeg er 12 år og kan vældig godt lide at læse jeres blade. Inden jeg begyndte på det, havde jeg svært ved at komme ud af det med mine venner fordi de alle er ældre end mig. Men efter at jeg har læst artiklerne ’Unge spørger’, har jeg fået det meget bedre med dem. Tak for bladene. De er en stor hjælp for mig.

N. I., Rusland

Om at lære sprog Tak for de gode råd i artiklen „Vil du gerne lære et fremmed sprog?“ (8. januar 2000) Jeg begyndte at lære spansk for to år siden, og det har jeg haft stor nytte af. Under et internationalt stævne som blev afholdt for nylig, havde jeg mulighed for at hjælpe mange trosfæller fra andre lande.

K.L.R., Brasilien

Jeg har læst fransk i de sidste tre år og vil gerne sige tak for artiklen. Den var meget tilskyndende! Jeg har fået fornyet lyst til at fortsætte mit studium, og jeg håber og beder til en dag at få mulighed for at bruge mine sprogkundskaber i den kristne tjeneste.

L. C., USA

Her i Bayern bor der mange udlændinge. Selv om de fleste taler tysk, reagerer de mere positivt på den gode nyhed fra Bibelen hvis de hører den på deres eget sprog. Mange kommer fra Rusland, så jeg besluttede at lære russisk. Det er sandt når I skriver at det er en udfordring at lære sprog. Men nu har jeg klaret den første udfordring, nemlig at lære alfabetet, og jeg synes ikke længere at bogstaverne ligner hieroglyffer.

B. K., Tyskland

I artiklen blev det foreslået at man kunne lære sprog ved at lytte til bånd mens man kører bil. Jeg tror at det er en dårlig idé at man foretager sig noget der kræver koncentration mens man kører bil. Der kunne jo ske en ulykke.

K. S., Japan

Vi har forhørt os hos flere eksperter inden for færdselssikkerhed, og ingen kunne pege på undersøgelser der skulle bekræfte at det er forbundet med større fare at lytte til undervisningsbånd end at lytte til musik eller tale med sine medpassagerer. Men vi siger selvfølgelig mange tak for påmindelsen om at udvise forsigtighed under kørselen. — RED.

Lægebehandling uden blod Jeg vil gerne sige tak for temaartiklerne „Stigende efterspørgsel efter lægebehandling uden blod“. (8. januar 2000) De bidrog til at fjerne nogle af de fordomme der er mod Jehovas Vidner. Jeg tog nogle blade med på mit kontor og tilbød dem til mine kolleger. I middagspausen så jeg en kollega som var i fuld gang med at læse bladet. Han kom senere hen til mig og sagde: „Jeg havde aldrig forestillet mig at der var så mange interessante artikler i bladet.“

I. S., Tjekkiet

Insekter Tak for artiklen „Insekternes forunderlige verden“. (8. januar 2000) Oplysningerne blev præsenteret på en saglig måde og var uden tvivl et resultat af grundige undersøgelser. Jeg havde lyst til at se fjernsyn, men læste i stedet for Vågn op! Efter at have læst denne artikel var jeg klar over at jeg havde truffet det rigtige valg.

O. K., Frankrig

Før tænkte jeg at den eneste logiske forklaring på at der findes insekter, måtte være at Jehova havde skabt dem for at sikre sig at folk holdt deres hjem rent. Men artiklen gjorde det klart for mig at insekter er endnu en del af skaberværket som kan lære os meget om vor forunderlige Skaber.

A. A., USA