Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor blev sandheden holdt skjult i 50 år?

Hvorfor blev sandheden holdt skjult i 50 år?

 Hvorfor blev sandheden holdt skjult i 50 år?

FOR cirka 70 år siden gav ejeren af den lille ø Rum i øgruppen de Indre Hebrider ud for Skotlands vestkyst botanikeren John Heslop Harrison tilladelse til at studere øens planteliv. Harrison var universitetsprofessor og medlem af Storbritanniens velanskrevne videnskabelige selskab, Royal Society.

I de følgende år rapporterede Harrison om fundet af mange sjældne plantearter som ellers kun var blevet observeret flere hundrede kilometer længere mod syd. Fundene gjorde ham feteret og befæstede i høj grad hans ry. Men i takt med at listen over hans fund voksede, blev andre botanikere mere og mere forbeholdne.

I 1948 påtog John Raven, der var lærer i klassiske sprog ved Cambridge-universitetet og en ivrig amatørbotaniker, sig at efterforske sagen. Hans rapport blev imidlertid aldrig offentliggjort, men syltet og først fremlagt i 1999. Hvorfor? Fordi Raven beviste at Harrison havde været uvederhæftig. Ifølge tidsskriftet New Scientist var planterne i hemmelighed blevet indført til Rum fra deres naturlige voksesteder.

Raven havde en veludviklet fornemmelse for planters vækstbetingelser og opdagede snart at rødderne på adskillige af Harrisons „opdagelser“ også gemte på ukrudtstyper der var udbredte i England, men var sjældne på Rum. Andre planter var blevet parasitværter for en myggeart der kun var blevet konstateret to steder i Storbritannien — heriblandt Harrisons have. Flere vidnesbyrd kom fra rødderne af en plante der indeholdt kvarts, hvilket usandsynliggjorde at den skulle stamme fra Rum.

Men der skulle komme mere endnu. Det var kendt at Harrisons beskrivelser af øens sommerfugle og biller var urigtige. Bladet The Sunday Telegraph Magazine citerede en beboer fra Rum for denne fortrolige bemærkning: „Professoren sørgede hvert år for at have noget i ærmet, enten en sommerfugl eller en plante, som han kunne ’opdage’.“ Men hvorfor blev Harrison aldrig afsløret?

Forskeren Karl Sabbagh konkluderer at beslutningen om ikke at skride ind var begrundet i hensynet til Harrisons familie, men at det også spillede ind at Harrison var en magtfuld mand som det var farligt at rage uklar med. Sabbagh bemærker også at en afsløring „kunne have bragt hele botanikprofessionen i vanry“.