Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hjælp til dem der lider af overfølsomhed

Hjælp til dem der lider af overfølsomhed

 Hjælp til dem der lider af overfølsomhed

OVERFØLSOMHED over for så almindelige produkter som eau de cologne eller rengøringsmidler giver ikke blot patienterne et lægeligt problem, det giver dem også et socialt problem. Af natur er vi mennesker selskabelige, men duft- og kemikalieoverfølsomhed, eller MCS, tvinger mange mennesker som ellers er venlige og glade, til at føre et ensomt liv. „Jeg har tidligere haft andre problemer med helbredet,“ siger Shelly, der lider af MCS, „men det her er det værste jeg har prøvet. Isolationen er det der er sværest at leve med.“

Sørgeligt nok bliver de der lider af MCS, af og til betragtet som „lidt mærkelige“. En af grundene er naturligvis at MCS er et meget komplekst fænomen som endnu ikke er almindeligt anerkendt og accepteret. Men manglende viden om MCS er ikke noget argument for at være mistænksom over for dem der er ramt af denne lidelse. Tidsskriftet American Family Physician siger: „Disse patienter plages virkelig af deres symptomer.“

I stedet for at se skævt til MCS-patienter fordi deres lidelse kan virke gådefuld og mangelfuldt belyst, bør vi lade os lede af princippet i Ordsprogene 18:13: „Når nogen svarer før han hører hvad sagen drejer sig om, bliver det til dårskab og ydmygelse for ham.“ Det er langt bedre at vise kristen kærlighed til alle der plages af sygdom, uden partiskhed. Vi vil aldrig fortryde at vi har vist en sådan kærlighed, uanset hvad lægevidenskaben senere måtte finde frem til.

Vis kristen kærlighed

Den kristne kærlighed er som en diamant med smukke facetter der passer til enhver lejlighed  og ethvert behov. Hvis en ven rammes af MCS, bør vores kristne kærlighed funkle af empati, som om vi selv var i den samme situation. Kærligheden „søger ikke sine egne interesser“ eller rettigheder. Den sætter andres vel på førstepladsen. Den hjælper os til at være ’langmodige, at tåle alt, tro alt og udholde alt’. En sådan kærlighed „svigter aldrig“. — 1 Korinther 13:4-8.

Mary lider ikke selv af MCS, men det gør nogle af hendes venner. „Personlig elsker jeg parfume,“ skriver Mary, „men jeg har valgt at  lade være med at bruge den slags når jeg besøger nogen der har MCS.“ På sin egen måde siger Mary ligesom Jesus: ’Jeg vil gerne hjælpe.’ (Markus 1:41) Trevor udviklede MCS som barn. Hans mor fortæller: „Mine arbejdskammerater har gjort sig store anstrengelser for at tilpasse sig min søn.“ Joy, et Jehovas Vidne i Australien som er slemt plaget af MCS, siger at det opmuntrer hende at familie og venner besøger hende regelmæssigt og tydeligt viser at de forstår hendes problemer.

På den anden side bør de der har MCS, være tålmodige over for dem der bruger parfume i deres nærhed. Ernest, som blev citeret i foregående artikel, siger til Vågn op!: „Vi må selv bære den byrde MCS er. Andre har deres problemer at slås med. Derfor værdsætter vi det når nogle tager hensyn til vores problemer.“ En høflig anmodning om samarbejde, uden pres, er altid den bedste metode. Lorraine fortæller: „Når nogen der går med parfume eller eau de cologne, spørger mig hvorfor jeg ser ud til at have det dårligt, siger jeg til ham eller hende: ’Jeg har et problem med dufte, og det er åbenbart værre end normalt her i aften.’ For dem der er forstående, er det ofte tilstrækkeligt.“ Hvis man lider af MCS, har man selvfølgelig også lov til venligt at minde sine venner om at man har behov for deres hjælp.

Pam, som tidligere er citeret, siger optimistisk: „Alle vore lidelser er kun midlertidige.“ Hvorfor kalder Pam dem „midlertidige“? Fordi hun har et bibelsk begrundet håb om at Guds rige snart vil gøre ende på alle lidelser her på jorden. Selv døden vil blive fjernet — en faktor som selv de sundeste mennesker til sidst bliver konfronteret med. — Daniel 2:44; Åbenbaringen 21:3, 4.

I mellemtiden kan alle der lider af en sygdom som ikke kan kureres på nuværende tidspunkt, se frem til tiden under Guds riges styre, hvor „ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’“ (Esajas 33:24) Lad os bestræbe os for ligesom Jesus at fokusere på den belønning der ligger forude, alt imens vi udholder enhver prøvelse som vi måtte komme ud for i den nuværende tingenes ordning. — Hebræerne 12:2; Jakob 1:2-4.

[Ramme/illustration på side 9]

Vis hinanden kærlighed

Følgende bibelske principper kan være en hjælp hvis man selv, en ven, eller en i familien lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS):

„Derfor, alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ — Mattæus 7:12.

„Du skal elske din næste som dig selv.“ — Mattæus 22:39.

„Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen, som nogle har for skik, men opmuntre hinanden, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.“ (Hebræerne 10:24, 25) Vi har alle brug for at blive åndeligt opmuntret, især når vi er syge. Det er prisværdigt at mange kristne der lider af MCS, alligevel bestræber sig for at overvære møderne personligt. Andre som er hårdere ramt, deltager via en telefonforbindelse. I nogle tilfælde har man i rigssalen sørget for at reservere et „duftfrit“ område til MCS-patienter. Dette er dog ikke altid praktisk eller muligt.

„Glem ikke at gøre godt . . . for i sådanne ofre har Gud velbehag.“ (Hebræerne 13:16) At gøre godt kræver ofte personlige ofre. Er du parat til at bringe ofre for at hjælpe nogle der lider af MCS? På den anden side må de der er ramt af MCS, være rimelige i de forventninger de stiller til andre. Kristne ældste kan for eksempel ikke fastsætte regler for brugen af parfume og eau de cologne, og det er heller ikke altid muligt for dem at bringe meddelelser om den slags. Menigheden får desuden besøg af forkyndere fra andre menigheder og nyinteresserede som bruger parfume, og de skal naturligvis føle sig velkomne. Vi ønsker ikke at sætte dem i forlegenhed eller få dem til at føle sig ilde til mode fordi de bruger sådanne produkter.

’Søg fred og jag efter den.’ (1 Peter 3:11) Spørgsmål af den art bør naturligvis ikke forstyrre freden blandt kristne. „Visdommen ovenfra er . . . fredsstiftende, rimelig, . . . fuld af barmhjertighed,“ siges der i Jakob 3:17. De der er fredsstiftende, vil, uanset om de lider af MCS eller ej, ikke gå til yderligheder eller stille krav angående brug af kemiske produkter. Tilsvarende vil de der er rimelige og ’fulde af barmhjertighed’, ikke insistere på deres ret til at bruge parfume hvis de er klar over at det påvirker en andens helbred. På den måde kan også de vise at de søger fred og „stifter fred“. — Jakob 3:18.

En urimelig og ubøjelig holdning vil, uanset om den ses hos en MCS-patient eller en anden, være som en kile der skaber afstand. En sådan holdning gavner ingen. Den kan endda skade ens forhold til Gud. — 1 Johannes 4:20.

Kristne har naturligvis en meget stor fordel — de har Jehovas ånd. Når de regelmæssigt beder Jehova om hans ånd, opdyrker de åndens frugter, især kærlighed — „enhedens fuldkomne bånd“. (Kolossenserne 3:14) Samtidig giver de tålmodigt rum for at denne ånd fremelsker kristne egenskaber hos andre. — Galaterne 5:22, 23.

[Illustration på side 10]

Folk der lider af MCS, har lige så meget brug for venner som alle andre