Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fædre der stikker af — Kan de løbe fra ansvaret?

Fædre der stikker af — Kan de løbe fra ansvaret?

 Unge spørger:

Fædre der stikker af — Kan de løbe fra ansvaret?

„Da hun sagde: ’Jeg er gravid med dit barn,’ blev jeg chokeret. Hvem skulle tage sig af barnet? Jeg ville ikke kunne sørge for en familie. Jeg havde bare lyst til at stikke af.“ — Jim. *

„HVERT år bliver næsten en million teenagepiger [i USA] gravide,“ siger en rapport fra Alan Guttmacher Institute. Hele „78 procent af alle teenagefødsler sker uden for ægteskabet“.

Før i tiden følte mænd sig forpligtede til at tage ansvaret for de børn de blev fædre til. Men som bogen Teenage Fathers siger, „er graviditeter uden for ægteskabet ikke længere forbundet med den samme skam og ydmygelse som før“. I visse samfund betragter unge det faktisk som et statussymbol at blive far. Men kun få unge mænd føler sig i det lange løb forpligtede over for de børn de bliver fædre til. Det ender tit med at de går — eller løber — deres vej. *

Men kan en ung mand helt undgå konsekvenserne af sin umoralske adfærd? Ikke ifølge Bibelen. Den siger advarende: „Bliv ikke vildledt: Gud kan man ikke narre. For hvad et menneske end sår, dette skal han også høste.“ (Galaterne 6:7) Som vi vil se, får kønslig umoralitet ofte livslange følger for både drenge og piger. Unge mennesker kan undgå disse konsekvenser ved at følge Bibelens klare vejledning om at undgå umoralitet.

Det er ikke så nemt at gå sin vej

At tage sig af et barn kræver enorme ofre både hvad angår tid, penge og personlig frihed. Bogen Young Unwed Fathers bemærker: „Nogle unge mænd er ikke interesserede i at ’tage sig af andre’ når det betyder at de får færre penge til sig selv.“ Men mange betaler en høj pris for deres selviskhed. For eksempel er domstolene og lovgiverne i mange lande blevet mere kritiske i deres syn på mænd der ikke forsørger deres børn. Når faderskabet en gang for alle er blevet juridisk fastslået, kan unge fædre blive pålagt at yde børnebidrag i årene der kommer — og dét med rette. Nogle steder tvinges unge mænd til at gå ud af skolen eller må påtage sig dårligt betalt arbejde for at opfylde sådanne forpligtelser. Bogen School-Age Pregnancy and Parenthood siger: „Jo yngre en mand er når han bliver far, des mindre skoleundervisning vil han modtage.“ Og hvis han ikke sørger for at  betale underholdsbidrag, kan han til sidst oparbejde en enorm gæld.

Selvfølgelig er det ikke alle unge mænd der er kolde over for deres børn. Mange har gode intentioner til at begynde med. En undersøgelse viser at 75 procent af alle teenagefædre besøger deres børn på hospitalet. Men det varer sjældent længe før de unge fædre føler sig overvældet af de forpligtelser der påhviler en familiefar.

Mange finder ud af at de simpelt hen ikke har de færdigheder eller den erfaring der kræves for at få et godt arbejde. Flove over deres manglende evne til at yde økonomisk støtte stikker de til sidst af fra deres forpligtelser. Ikke desto mindre kan en ung mand i årevis komme til at fortryde det han har gjort. En ung far indrømmer: „Indimellem spekulerer jeg over hvordan det mon er gået min søn. . . . Jeg har det ikke godt med at have forladt [ham], og nu har jeg mistet ham. Måske vil han en dag opsøge mig.“

Den skade børnene lider

Fædre der stikker af, kommer måske også til at kæmpe med en stærk følelse af skam — skammen over at have skadet deres eget barn. Bibelen siger jo at et barn har brug for både en mor og en far. (2 Mosebog 20:12; Ordsprogene 1:8, 9) Når en mand forlader sit barn, udsætter han det for en mængde potentielle problemer. En rapport fra Det Amerikanske Sundhedsministerium siger: „Mindreårige børn der bor hos en enlig mor, opnår dårligere resultater i mundtlige og matematiske prøver. Når børnene bliver lidt ældre, får de der er opdraget af en eneforsørger, ofte lavere karakterer og lider i højere grad af adfærdsvanskeligheder, kroniske sygdomme og psykiske problemer. Blandt teenagere og unge voksne som er blevet opdraget af en enlig mor, er der en øget risiko for at de får børn som teenagere, får afbrudt deres skolegang, kommer i fængsel, eller at de ikke får et arbejde eller en uddannelse.“

Bladet Atlantic Monthly konkluderer: „Et voksende videnskabeligt bevismateriale peger på at børn der vokser op i skilsmissefamilier, eller som er født uden for ægteskabet, på flere områder klarer sig dårligere end børn der vokser op med to biologiske forældre. Børn i eneforsørgerfamilier har en seks gange større risiko for at vokse op i fattigdom. Der er også øget risiko for at de forbliver fattige.“

Disse risici er baseret på statistiske undersøgelser og passer ikke nødvendigvis på alle. Mange børn viser sig at blive gode, velafbalancerede voksne på trods af en ugunstig familiemæssig baggrund. Men selv hvis det går børnene godt, kan skyldfølelse virke meget tyngende på en ung mand der har forladt sit barn. „Jeg er bange for at jeg har forkludret hele hans liv,“ siger en ugift far. — Teenage Fathers.

Udfordringen ved at yde støtte

Ikke alle unge fædre unddrager sig deres ansvar. Nogle føler sig med rette moralsk forpligtede over for deres børn og vil gerne hjælpe til med at opdrage dem. Men det er ofte lettere sagt end gjort. For det første har en ugift far måske meget få juridiske rettigheder, og det er overladt til pigen og hendes forældre at kontrollere hvor meget — eller hvor lidt — kontakt han må have med sit barn. „Det er en konstant kamp om hvor stor indflydelse man får på barnets opvækst,“ siger Jim, der er citeret i indledningen. Der kan derfor blive truffet nogle beslutninger som er den unge far meget imod, for eksempel om adoption — eller måske abort. * En ung far siger: „Det er hårdt at lade dem give ham væk til en fremmed, men jeg kan sikkert ikke gøre noget ved det.“

Nogle unge mænd tilbyder at gifte sig med moderen til deres barn. * Ægteskabet vil ganske vist spare pigen for nogle vanskeligheder  og give barnet mulighed for at vokse op hos to forældre. Det kan også være at parret på trods af deres forkerte opførsel virkelig elsker hinanden. Men det at en dreng kan få børn, betyder næppe at han er mentalt og følelsesmæssigt moden til at være ægtemand og far. Det betyder heller ikke at han har evnen til at forsørge kone og barn. Undersøgelser viser at ægteskaber som man er styrtet hovedkulds ud i på grund af graviditet, ofte er kortvarige. Det er derfor ikke altid klogt bare at gifte sig i en fart.

Mange unge mænd giver det meget rimelige tilbud at støtte deres børn økonomisk. Som omtalt tidligere kræver det virkelig beslutsomhed for en ung far at fortsætte med at yde en sådan støtte i det lange løb — måske i 18 år eller mere. Men en stabil økonomisk hjælp kan forhindre moderen og barnet i at få et liv i fattigdom.

Hvad med faderens medvirken i selve opdragelsen af barnet? Det kan også blive en stor udfordring. Nogle gange frygter parrets forældre at de unge igen vil få et seksuelt forhold til hinanden, og derfor prøver de at hindre parret i at se hinanden — eller de forbyder dem det endog. Pigen beslutter måske at hun ikke ønsker at hendes barn skal knyttes til en mand hun ikke er gift med. Hvis faderen har fået tilkendt samværsret med sit barn, vil det, for at undgå yderligere fejltrin, være klogt af familien at sikre sig at de unge forældre ikke er alene sammen.

For at få et nærmere forhold til deres barn har nogle ugifte fædre lært sig grundlæggende forældreopgaver, for eksempel at bade eller made barnet, eller måske læse højt for det. En ung mand som har lært Bibelens normer at kende, vil måske endda undervise sit barn i nogle af principperne i Guds ord. (Efeserne 6:4) Men selv om nogen kærlig opmærksomhed fra en far utvivlsomt er bedre for et barn end slet ingen, er det ikke det samme som at have en far der er der hver dag. Og hvis barnets mor på et tidspunkt bliver gift, må den unge far se hjælpeløst til mens en anden mand overtager opgaven med at opdrage hans barn.

Det er tydeligt at det fører til megen sorg at blive far til et barn uden for ægteskabet — både for forældrene og for barnet. Ud over de praktiske problemer er der faren for at miste Jehova Guds gunst, for han fordømmer seksuelle forhold uden for ægteskabet. (1 Thessaloniker 4:3) Når en teenagepige er blevet gravid, kan de involverede ganske vist prøve at tackle den vanskelige situation så godt som muligt, men det er naturligvis langt bedre helt at undgå en umoralsk opførsel. En ung far erkender: „Når man bliver far til et barn uden for ægteskabet, vil ens liv aldrig mere blive det samme.“ En ung far kommer måske til at leve med konsekvenserne af sit fejltrin resten af livet. (Galaterne 6:8) Også på dette område har Bibelens vejledning vist sig at være klog. Den siger: „Flygt fra utugt.“ — 1 Korinther 6:18.

[Fodnoter]

^ par. 3 Nogle af navnene er ændret.

^ par. 5 Se artiklen „Unge spørger: Bliver man mandig af at blive far?“ i Vågn op! for 22. april 2000. Hvilke virkninger det har på unge kvinder at blive ugifte mødre, blev behandlet i artiklen „Unge spørger: Gravid og ugift — kunne det ske for mig?“ i Vågn op! for 8. december 1985.

^ par. 16 Se artiklen „Unge spørger: Er abort løsningen?“ i Vågn op! for 8. marts 1995.

^ par. 17 Moseloven pålagde en mand som havde forført en kvinde, at gifte sig med hende. (5 Mosebog 22:28, 29) Men der blev ikke automatisk indgået ægteskab, for pigens far havde ret til at forbyde det. (2 Mosebog 22:16, 17) Selv om kristne i dag ikke er underlagt denne lov, understreger dette hvor alvorlig en synd sex før ægteskabet er. — Se „Spørgsmål fra læserne“ i Vagttårnet for 15. november 1989.

[Illustration på side 15]

Det bedste er helt at undgå en umoralsk opførsel