Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Berømmelse bedømt efter antallet af bøger

„Hvis berømthed kan bedømmes efter om der er skrevet en bog om én, . . . er og bliver Jesus den mest berømte skikkelse i vore dage,“ skriver den engelske avis The Guardian. En undersøgelse af bøgerne på Kongresbiblioteket i Washington, D.C., viser at der findes 17.239 bøger om Jesus. Det er næsten dobbelt så mange som der er skrevet om William Shakespeare, der med 9801 bog indtager andenpladsen. Lenin kommer på tredjepladsen med 4492 bøger, efterfulgt af Abraham Lincoln med 4378 og Napoleon I, om hvem man har skrevet 4007 bøger. Jesu mor, Maria, kommer med 3595 bøger på syvendepladsen og er den eneste kvinde på toptredivelisten. Jeanne d’Arc, den næstkendteste, er behandlet i 545 bøger. Blandt komponister er Richard Wagner den førende på listen, efterfulgt af Mozart, Beethoven og Bach. Picasso står øverst på listen over kunstmalere, foran Leonardo da Vinci og Michelangelo. Men Leonardo da Vinci står først blandt forskere og opfindere og slår Charles Darwin, Albert Einstein og Galileo Galilei. „Der er ingen nulevende på toptredivelisten,“ oplyser The Guardian.

Et tabt Paradis?

Ved et særligt møde afholdt af FN ytrede 43 små østater deres bekymring over forhold der truer miljøet, skriver den franske avis Le Monde. Mange af disse paradisiske øer bliver stadig oftere ramt af orkaner, cykloner og vandmangel. I en pressemeddelelse fra FN oplyses det at orkanen Mitch skønsvis har kostet 11.000 livet i Caribien. Både Seychellerne og Mauritius har været ramt af streng tørke i de sidste to år. Høje temperaturer samt forureningen affarver koralrevene og mindsker biodiversiteten. Øboerne frygter også konsekvenserne af den stigende vandstand forårsaget af den globale opvarmning. Man anslår at 80 procent af atollerne på Maldiverne måske vil forsvinde i havet.

Søvnige trafikanter og spritbilister

„Søvnmangel kan have samme virkning som for meget spiritus,“ meddeler avisen The New York Times. En undersøgelse foretaget af Stanford University målte reaktionstiden hos 113 mennesker der led af søvnapnø (en tilstand hvor nattesøvnen afbrydes, og som medfører søvnighed om dagen), og sammenlignede den med en kontrolgruppe på 80 frivillige. Efter at man havde fundet kontrolgruppens basisreaktionstid, lod man deltagerne drikke spiritus med en alkoholstyrke på 40 procent. „I tre ud af syv reaktionstester opnåede de der led under søvnapnø, dårligere resultater end de der havde en promille på 0,8 — som i 16 amerikanske stater er grænseværdien for hvad man kan drikke uden at være for beruset til at køre,“ oplyser avisen. Ifølge den ledende forsker, dr. Nelson B. Powell, understreger resultaterne farerne ved at køre når man er søvnig.

Næsten hver tredje er smittet med tuberkulose

Næsten en tredjedel af verdens befolkning — 1,86 milliarder mennesker — var i 1997 smittet med tuberkulose, siger et panel på 86 sundhedseksperter fra over 40 lande. Panelet, der er sammensat af Verdenssundhedsorganisationen, skønner også at 1,87 millioner døde af sygdommen det år, mens der blev meldt 7,96 millioner nye tilfælde af smitten. Undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i lægetidsskriftet The Journal of the American Medical Association, viser at „firs procent af alle tuberkulosetilfælde er fundet i 22 lande, og halvdelen af dem forekommer i 5 sydøstasiatiske lande“. Ifølge undersøgelsen ’befinder 90 procent af landene med de højeste forekomster pr. indbygger sig i Afrika’. I nogle lande med store forekomster af hiv-smittede er dødeligheden steget med 50 procent. Når tuberkulosen fortsat smitter i stort omfang, skyldes det at man i disse lande „så godt som ingen kontrol“ har med sygdommen. Rapportens forfattere forudser 8,4 millioner nye tuberkulosetilfælde i år. Sygdommen bryder kun ud hos de færreste smittebærere, men ifølge forfatterne kan en bakterie der er inaktiv, blive aktiv når smittebæreren er underernæret eller immunforsvaret er svækket.

Børn udsat for tobaksrøg

„Næsten halvdelen af verdens børn bor sammen med en ryger,“  meddeler nyhedsbrevet University of California Berkeley Wellness Letter i en kommentar til en nylig rapport fra Verdenssundhedsorganisationen. „Det er mere end 700 millioner børn.“ I betragtning af at man forventer at antallet af voksne rygere vil stige til 1,6 milliarder i løbet af de næste 20 år, vil endnu flere børn blive passive rygere. Disse børn vil have en øget risiko for at få helbredsproblemer som øreinfektioner og åndedrætslidelser.

Mange køber den, få læser den

„Det er den største bestseller verden har kendt,“ skriver avisen Star-Telegram i Fort Worth, Texas. „De tre store verdensreligioner, der har milliarder af tilhængere, respekterer Bibelen som en kulturarv og åndelig normgiver. Men de færreste læser i den, hvilket er et paradoks som selv den vise kong Salomon ville have svært ved at forklare.“ Der er rekord i bibelsalget, og de fleste amerikanere — over 90 procent — ejer ifølge et meningsmålingsinstitut gennemsnitlig 3 bibeloversættelser. Men et rundspørge viser at to tredjedele af dem ikke læser i Bibelen regelmæssigt. De fleste kan ikke engang nævne de fire evangelier eller citere fem af De Ti Bud. Avisen tilføjer: „Flertallet siger at de synes Bibelen er irrelevant.“

Salmer til det nye årtusind

Engelske kirkegængere vil ifølge Londonavisen The Times „snart synge fodboldsange under gudstjenesten“, i hvert fald hvis de bruger den nye salmebog Songs for the New Millennium (Sange til det nye årtusind). Salmebogen, som den engelske statskirke og metodistkirken har udgivet i fællesskab, indeholder salmer der henvender sig til „kære Gud Moder“. I en af salmerne beder man indtrængende om hendes „moderkærlighed“, og hele salmen henviser til Gud som et hunkønsvæsen. I en anden sang skildres Jesus som „medspiller og manager“ på et fodboldhold, og omkvædet er en kendt fodboldsang. Nogle af sangene er skrevet af børn, blandt andet af nogle hvis forældre er døde af aids. En af dem der står bag projektet, Dave Hardman, siger: „Det er en sangbog der forener alle traditioner. Vi ville have sangskriverne til at behandle livets realiteter fra en religiøs synsvinkel.“

For mange mumier?

Egypten har et usædvanligt problem — for mange oldtidslevninger. Der bliver konstant meldt om nye fund: Blandt andet Tutankhamons barnepiges fint udsmykkede gravkammer i Saqqâra, en afdækningssten fra en pyramide i Dahshûr, et meget stort tempelområde i Akhmîm, et stort underjordisk begravelseskompleks med over 200 rum i Luxor og skulpturer og genstande fra Alexandrias sunkne havne og paladser. Der er allerede udstillet over 120.000 oldtidsfund på Det Ægyptiske Museum i Kairo, og endnu flere er opmagasineret. „Hver uge gøres der nye spændende fund der kræver at man finder mere plads i de overfyldte lagerrum og afsætter flere penge og mere tid til dem der analyserer, katalogiserer og restaurerer genstandene,“ skriver The Economist. Opdagelsen af en begravelsesplads i ørkenen med måske 10.000 grave har fået en arkæolog til at udtale: „Det sidste vi har brug for, er flere mumier.“ Kun nogle få helt enestående mumier vil blive udstillet. Resten vil man grave ned igen.

Dødbringende minefælder

Angola har en af de højeste koncentrationer af landminer i verden. Men minerydningsarbejderne står over for et nyt problem, nemlig minefælder rettet direkte mod dem. Ifølge Londonavisen The Sunday Times „har minerydningseksperter opdaget to slags sensorer på minerne. Den ene bringer dem til eksplosion ved lyspåvirkning, er batteridrevet og aktiv i op til 12 måneder. Den anden har et indbygget elektrisk kredsløb der forårsager en eksplosion når dets magnetfelt registrerer minerydningsudstyr,“ selv på 20 meters afstand. „Det er med andre ord en ’antimineryddermine’,“ siger Tim Carstairs fra Mines Advisory Group. „Den er specielt beregnet til at dræbe folk som vores frivillige medarbejdere, der prøver at hjælpe de berørte befolkningsgrupper med at komme af med landminerne.“ I Angola er der i dag skønsvis 70.000 der har fået foretaget en amputation som følge af en mineeksplosion. Det er det største antal i hele verden, og lægerne foretager gennemsnitlig 35 amputationer hver måned. Eftersom de krigsførende parter i Angolas borgerkrig fortsat lægger miner ud, opgiver landmændene deres marker, og byerne kan ikke modtage fødevareforsyninger. FN’s generalsekretær Kofi Annan advarer om at „der venter hundredtusinder af angolanere en streng hungersnød, sygdom og død“.