Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad gør man ved fortvivlelse?

Hvad gør man ved fortvivlelse?

 Hvad siger Bibelen?

Hvad gør man ved fortvivlelse?

FORTVIVLELSE er noget vi alle kender til, i større eller mindre grad. Men for nogles vedkommende bliver denne følelse så overvældende at døden synes at foretrække frem for livet.

Bibelen viser at trofaste tjenere for Gud også rammes af problemer og vanskeligheder der kan føre til fortvivlelse. Elias og Job kunne for eksempel begge glæde sig over et godt forhold til Gud. Da Elias flygtede fra den onde dronning Jesabel for at redde livet, ’bad han Jehova om at hans sjæl måtte dø’. (1 Kongebog 19:1-4) Den retfærdige Job kom ud for en lang række tragedier. Han blev ramt af en frygtelig sygdom og mistede ti børn. (Job 1:13-19; 2:7, 8) I sin fortvivlelse udbrød han: „Hellere døden end disse lidelser.“ (Job 7:15, den danske autoriserede oversættelse) Det er tydeligt at disse trofaste tjenere for Gud var dybt fortvivlede.

I dag bliver nogle fortvivlede over alderdommens smertelige konsekvenser, en ægtefælles død eller alvorlige økonomiske problemer. I andre tilfælde kan en vedvarende stresset situation, langvarige eftervirkninger af en traumatisk oplevelse eller familieproblemer få nogle til at føle det som om de bliver kastet frem og tilbage på et oprørt hav, hvor hver eneste bølge gør det vanskeligere at nå land. En mand har sagt: „Man føler sig værdiløs — at ingen vil savne én når man først er væk. Nogle gange er ensomhedsfølelsen slet ikke til at bære.“

Undertiden ændrer forholdene sig til det bedre så det voldsomme pres letter. Men hvad gør man hvis situationen ikke forandrer sig? Hvordan kan Bibelen hjælpe os til at leve med fortvivlelsen?

Bibelen kan hjælpe

Jehova både kunne og ville hjælpe Elias og Job igennem deres trængsler. (1 Kongebog 19:10-12;  Job 42:1-6) Det er en stor trøst for os der lever i dag. Bibelen siger: „Gud er for os en tilflugt og styrke, en hjælp som i trængsler er let at finde.“ (Salme 46:1; 55:22) Selv om fortvivlelse kan føles overvældende, har Jehova lovet at ’han vil holde os fast med sin retfærdigheds højre hånd’. (Esajas 41:10) Hvordan benytter vi os af denne hjælp?

Bibelen forklarer at vi gennem bøn kan opnå at ’Guds fred, som overgår al forstand, ved Kristus Jesus vil beskytte vore hjerter og vort sind’. (Filipperne 4:6, 7) Måske er vi så bekymrede at vi ikke kan se nogen udvej. Hvis vi er „vedholdende i bønnen“, kan Jehova imidlertid beskytte vort hjerte og sind og give os den styrke der er nødvendig for at holde ud. — Romerne 12:12; Esajas 40:28-31; 2 Korinther 1:3, 4; Filipperne 4:13.

Det vil gavne os at være specifikke når vi beder. Selv om vi har svært ved at give udtryk for vore tanker, bør vi føle os fri til at tale med Jehova om hvordan vi føler det, og om hvad der efter vores opfattelse er årsagen til problemet. Vi må bede Jehova give os styrke til hver dag at holde ud. Vi kan være forvissede om at Jehova „gør hvad de der frygter ham ønsker, og han hører deres råb om hjælp, og han frelser dem“. — Salme 145:19.

Ud over at bede må vi undgå at isolere os. (Ordsprogene 18:1) Nogle er blevet styrket ved at gøre noget for andre. (Ordsprogene 19:17; Lukas 6:38) Det gælder for eksempel Maria, * som ikke alene kæmpede med en kræftsygdom, men også mistede otte i sin familie i løbet af bare ét år. Maria måtte tvinge sig selv til at stå ud af sengen og komme i gang igen. Hun gik næsten hver dag ud for at fortælle andre om Bibelen og overværede regelmæssigt kristne møder. Når Maria kom hjem, vendte hendes problemer tilbage med uformindsket styrke. Men ved at koncentrere sig om hvordan hun kan hjælpe andre, kan Maria holde ud.

Men hvad gør man hvis man har svært ved at bede, eller hvis man ikke selv magter at komme ud af isolationen? I så fald må man søge hjælp. Bibelen opfordrer os til at henvende os til „menighedens ældste“. (Jakob 5:13-16) En mand som vedvarende lider af dyb depression, har sagt: „Nogle gange kan en samtale med en man har tillid til, give ro i sindet så man kan tænke logisk.“ (Ordsprogene 17:17) Hvis en langvarig og dyb fortvivlelse tyder på at der er tale om en sygdom, kan det selvfølgelig være nødvendigt at søge professionel hjælp. * — Mattæus 9:12.

Selv om der ikke findes nogen nemme løsninger, bør vi ikke undervurdere Guds evne til at hjælpe os til at leve med vore problemer. (2 Korinther 4:8) Hvis vi er vedholdende i bønnen, undgår at isolere os og modtager den rigtige hjælp, vil vi kunne genvinde ligevægten. Bibelen lover at Gud til sin tid vil fjerne alle dybereliggende årsager til fortvivlelse. Kristne er fast besluttede på at sætte deres lid til ham mens de venter på den dag da ’det tidligere ikke vil blive husket’. — Esajas 65:17; Åbenbaringen 21:4.

[Fodnoter]

^ par. 11 Navnet er ændret.

^ par. 12 Vågn op! anbefaler ikke én bestemt behandling frem for en anden. Den kristne bør sikre sig at den behandling han overvejer, ikke strider imod bibelske principper. Yderligere oplysninger findes i Vagttårnet for 15. oktober 1988, side 25-29.