Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Klædningsstykke tilhørende Jesus som soldaterne ved hans pælfæstelse kastede lod om (Johannes 19:23, 24)

7. By i Galilæa hvor Jesus oprejste en enkes eneste søn (Lukas 7:11-15)

8. Lyskilde der sammenlignes med Guds ord (Salme 119:105)

10. Den af No’omis to svigerdøtre som ’vendte tilbage til sit folk og sine guder’ (Rut 1:14, 15)

11. Den første af Lemeks to hustruer (1 Mosebog 4:19)

12. „Jehova, Jehova, en barmhjertig og nådig Gud, . . . til vrede“ (2 Mosebog 34:6)

13. Hvad sjulamitpigen sammenlignede sin elskedes øjne med (Højsangen 5:12)

14. Datter af Laban som Jakob elskede højt (1 Mosebog 29:18)

15. Søn af Hanok, der var søn af Kain (1 Mosebog 4:17, 18)

16. Rovfugl der ’bærer sine unger på sine svingfjer’ (5 Mosebog 32:11)

20. „De skal . . . deres sværd til plovjern“ (Mika 4:3)

22. Romersk landsdel eller tetrarki i Anti-Libanon, opkaldt efter hovedstaden Abila (Lukas 3:1)

23. Arbejde (1 Krønikebog 24:3)

25. Madding

29. Egenskab i hjertet hos dem der finder på ondt (Ordsprogene 12:20)

30. Frugter kendt for deres sødmefyldte duft (Jf. Højsangen 7:8.)

32. Transportmiddel brugt af en ætiopisk eunuk (Apostelgerninger 8:28)

33. Lille insekt Jesus brugte som sammenligningsgrundlag (Mattæus 23:24)

34. Daniels tre venner blev kastet i en sådan (Daniel 3:6)

35. Da Herodes lod de små børn i Betlehem dræbe, lød der fra dette sted gråd og klage (Mattæus 2:18)

36. Den ’rene og ubesmittede’ tilbedelse kendetegnes af at man ser til denne kategori af mennesker i deres trængsel (Jakob 1:27)

37. Første musikinstrument der nævnes i Bibelen (1 Mosebog 4:21)

38. Noget folk kan blive når de gribes af angst (Salme 53:5, fdn.)

Lodret

2. Romerske sølvmønter fra Jesu tid (Markus 6:37)

3. Den første der levede i et polygamt ægteskab (1 Mosebog 4:19)

4. Oldtidsby i Lilleasien med en indflydelsesrig jødisk befolkning (Apostelgerninger 14:1)

5. Den trofaste rest af Guds angrende folk blev sammenlignet med en sådan (Esajas 54:6)

6. Resultatet af en ingeniørbedrift som kong Ezekias tog initiativ til for at sikre Jerusalems vandforsyning (2 Kongebog 20:20)

8. Støj (Esajas 22:2)

9. En af Kristi forfædre der levede efter landflygtigheden (Lukas 3:25)

16. Sådan var Jorden engang (1 Mosebog 1:2)

17. Hjuldel (1 Kongebog 7:33)

18. I en profeti om Jesus siges der: „Intet . . . der er knækket, vil han knuse“ (Mattæus 12:20)

19. Søn af Adam hvorigennem det lovede afkom skulle komme (Lukas 3:38)

20. Rummål til tørre varer (1 Samuel 25:18)

21. Område (Lukas 2:8)

24. Over en sådan kan det være farligt at nedkalde ondt (Prædikeren 10:20)

26. „Legemlig opøvelse er . . . til lidt, men gudhengivenhed er . . . til alt“ (1 Timoteus 4:8)

27. Hvad syge, ikke raske, trænger til (Markus 2:17)

28. Den der gør dette, vil også gøre Jesu gerninger (Johannes 14:12)

31. En elsket læge (Kolossenserne 4:14)

Løsning på krydsord side 27

 Løsninger vandret

 1. UNDERKLÆDNING

 7. NAIN

 8. LAMPE

10. ORPA

11. ADA

12. SEN

13. DUER

14. RAKEL

15. IRAD

16. ØRN

20. SMEDE

22. ABILENE

23. HVERV

25. AGN

29. SVIG

30. ÆBLER

32. VOGN

33. MYG

34. OVN

35. RAMA

36. ENKER

37. LYRE

38. RÆDSELSSLAGNE

Løsninger lodret

 2. DENARER

 3. LEMEK

 4. IKONIUM

 5. UNGDOMSHUSTRU

 6. VANDLEDNINGEN

 8. LARM

 9. ESLI

16. ØDE

17. NAV

18. SIV

19. SET

20. SEA

21. EGN

24. RIGMAND

26. GAVNLIG

27. LÆGE

28. TROR

31. LUKAS