Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan står det til med moralen?

Hvordan står det til med moralen?

 Hvordan står det til med moralen?

En morgen i april 1999 blev de rolige forhold i byen Littleton i Denver, Colorado, brat afbrudt da to unge i sorte trenchcoats gik ind på den lokale highschool og begyndte at detonere bomber og skyde på elever og lærere. Tolv elever og en lærer blev dræbt, og over 20 blev såret. Myrderierne fik først ende da gerningsmændene tog deres eget liv. De var kun 17 og 18 år og nærede et indgroet had til visse grupper.

SØRGELIGT nok er det eksempel der her er nævnt, ikke usædvanligt. Aviser, radio og fjernsyn melder om lignende episoder verden over. Ifølge en statistik fra det amerikanske undervisningsministerium blev der i 1997 rapporteret om cirka 11.000 voldelige episoder på amerikanske skoler hvor skydevåben var involveret. Fra Hamburg blev der i 1997 rapporteret om en 10 procents stigning i antallet af voldshandlinger, og 44 procent af de mistænkte var unge under 21 år.

 Korruption blandt politikere og embedsmænd er meget almindeligt. En rapport fra 1998 af EU-kommissær Anita Gradin afslørede at korruptionen inden for EU i 1997 resulterede i et tab på cirka 10 milliarder kroner. Det indbefattede alt lige fra fritagelse for betaling af parkeringsbøder til svindel med EU-bidrag til landbruget og andre formål. Man havde desuden set gennem fingre med omfattende hvidvaskning af penge samt våben- og narkotikasmugling, og EU-medarbejdere var blevet bestukket af kriminelle organisationer for at holde tæt. Hele EU-Kommissionen trådte tilbage i 1999.

Det er dog ikke kun folk i de øverste lag af samfundet der snyder. En rapport fra EU-Kommissionen om sort arbejde afslører at op mod 16 procent af EU’s bruttonationalprodukt består af indtægter fra ikkeregistrerede virksomheder som undlader at betale skat. I Rusland udgør illegal indtjening efter sigende op mod 50 procent af landets bruttonationalprodukt. Ifølge en bedrageriundersøgelsesgruppe i USA mister amerikanske firmaer godt og vel 400 milliarder dollars årligt fordi de ansatte stjæler penge og værdigenstande fra dem.

Mange pædofile har brugt Internettet til at lokke mindreårige børn til et ulovligt seksuelt forhold. Ifølge en talsmand for Red Barnet i Sverige vækker børnepornografi på Internettet større og større bekymring. I 1997 fik Red Barnets norske afdeling 1883 anmeldelser angående hjemmesider med børnepornografi på Internettet. Det følgende år lå tallet på næsten 5000. En stor del af pornomaterialet produceres i lande hvor regeringen eller de lokale myndigheder ikke har den slags modbydelige aktiviteter under kontrol.

Var forholdene bedre før i tiden?

Mange der forfærdes over moralens forfald i dag, tænker måske med længsel tilbage på det samfundssind der var på deres forældres eller bedsteforældres tid. De har måske hørt om at folk dengang førte et meget mere roligt liv, og at ærlighed og andre moralnormer var i højsædet i alle samfundslag. Ældre har måske fortalt dem om dengang da arbejdsomme mennesker hjalp hinanden, familiebåndene var stærke, og de unge følte sig trygge og hjalp til på deres forældres gård eller i deres værksted.

Dette rejser nogle spørgsmål: Havde folk virkelig en bedre moral i gamle dage? Eller er minderne om fortiden blevet fortrængt af nostalgi? Lad os se nærmere på de svar historikere og andre samfundsanalytikere giver på disse spørgsmål.

[Ramme på side 3]

Definition på moral

I disse artikler sigter ordet „moral“ til dét at anvende principper for hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert i den menneskelige adfærd. Det indbefatter ærlighed, sandfærdighed og høje adfærdsnormer hvad kønslivet og andre spørgsmål angår.