Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad betyder det alt sammen?

Hvad betyder det alt sammen?

 Hvad betyder det alt sammen?

EN ANALYSE af de senere års moralnormer ville vise en klar tendens. Der er ingen tvivl om at moralnormerne hos et stigende antal mennesker gradvis er blevet undermineret. Hvad er den egentlige betydning af dette?

Betyder det, sådan som nogle hævder, at hele vores civilisation er dømt til undergang, og at vi alle snart vil blive fuldstændig udryddet? Eller er sådanne forandringer i samfundet blot en normal foreteelse i verdenshistoriens gang?

Det mener mange. De betragter blot vor tids igangværende moralske sammenbrud som én af de mange tendenser der er dukket op og senere forsvundet igen i historiens løb. De tror at det med tiden vil gå den modsatte vej, og at der vil ske en tilbagevenden til højere moralnormer. Har de ret?

„De sidste dage“

Lad os undersøge kendsgerningerne i lyset af en bog som i århundreder har været en almindeligt accepteret autoritet i moralspørgsmål, nemlig Guds ord, Bibelen. Det er meget lærerigt at sammenligne vore dages verden med Bibelens profetiske beskrivelse af den mest afgørende æra i menneskets historie. Bibelen kalder denne periode „de sidste dage“ eller „afslutningen på tingenes ordning“. (2 Timoteus 3:1; Mattæus 24:3) Som disse udtryk antyder, vil denne periode markere den endelige afslutning på én epoke og begyndelsen på en ny.

Guds ord har forudsagt at de sidste dage ville være kendetegnet af „kritiske tider som er vanskelige at klare“. For at hjælpe opmærksomme iagttagere til at identificere de sidste dage giver Bibelen os en mængde detaljer der tilsammen udgør et tydeligt signalement af, eller et sammensat tegn på, denne særlige tidsperiode.

Dårlige karaktertræk hos menneskene

Læg mærke til et element i tegnet som er fremtrædende i dag: ’Menneskene vil have en ydre form for gudhengivenhed, men være en benægtelse af dens kraft.’ (2 Timoteus 3:2, 5) Ingen anden periode i historien har været kendetegnet af en så kraftig og omfattende sekularisering som den det 20. århundrede har været vidne til. Mange har forkastet Gud som øverste autoritet, og de fleste mener ikke at Bibelen har eneret på sandheden. Der findes naturligvis stadig en mængde trossamfund, men mange af dem har så godt som ingen indflydelse på folk. De udgør kun en facade.

Bibelen beskriver en anden facet af tegnet på følgende måde: „Menneskene vil være . . . uden selvbeherskelse, vilde,“ og: „På grund af den tiltagende lovløshed vil kærligheden blive kold hos de fleste.“ (2 Timoteus 3:2, 3; Mattæus 24:12) Det græske ord der er oversat med „vilde“, kan blandt andet betyde „uden medmenneskelighed og medfølelse“. Stadig mindre børn opfører sig i dag som „vilde“ og begår mere og mere voldsprægede forbrydelser.

Den rivende tekniske og økonomiske udvikling og den deraf følgende begærlighed har også fået flere og flere til at kassere gamle værdinormer. Uden hensyn til andre benytter de alle til rådighed stående midler, også de uhæderlige, til at rage så meget til sig som de kan, for at tilfredsstille deres  selviske ønsker. Det bekræftes til fulde af den voldsomme stigning i interessen for hasardspil og af kriminalitetsstatistikkerne for de sidste få årtier.

En særlig fremtrædende del af tegnet i vor tid består i at ’menneskene er venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud’. (2 Timoteus 3:2, 4) Mange vil for eksempel gerne nyde glæderne ved seksuelt samvær, men de vil ikke påtage sig det ansvar det er, at skulle være gift med den samme ægtefælle hele livet. Det har resulteret i en bølge af dårlige familieforhold, ulykkelige og rodløse børn, enlige forældre og seksuelt overførte sygdomme.

Et andet aspekt af tegnet er at ’menneskene vil være egenkærlige og pengekære’. (2 Timoteus 3:2) Det tyske tidsskrift Die Zeit siger at „drivkraften bag [vore dages økonomiske] system er selviskhed“. Stræben efter penge er nu mere end nogen sinde før blevet det vigtigste i mange menneskers liv, og i deres selviske jag tilsidesætter de andre værdier.

Verdensbegivenhederne

Ud over at beskrive værdinormernes forfald har Bibelen også forudsagt at de sidste dage ville være kendetegnet af usædvanlige omvæltninger der ville få indflydelse på hele menneskeheden. Den siger for eksempel at „nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige; og der skal være store jordskælv, og det ene sted efter det andet tilfælde af pest og hungersnød“. — Lukas 21:10, 11.

På intet andet tidspunkt i historien har så mange mennesker været berørt af så mange verdensomvæltninger i så begrænset en tidsperiode som det 20. århundrede. For eksempel er langt over 100 millioner  mennesker blevet dræbt i krige i løbet af denne periode, hvilket er mange gange flere end antallet af krigsofre i adskillige af de foregående århundreder tilsammen. Det 20. århundrede har været vidne til to krige der adskilte sig så meget fra alle andre at de blev kaldt verdenskrige. Sådanne globale konflikter havde man aldrig oplevet før.

En ond drivkraft

Bibelen viser også at der findes en magtfuld og ond åndeskabning, „der kaldes Djævelen og Satan“, som søger at lokke folk væk fra de sande værdier og lede dem i moralsk fordærv. Den fortæller at han i de sidste dage er kommet ned til jorden og „har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode“. — Åbenbaringen 12:9, 12.

I Bibelen omtales Djævelen som „herskeren over luftens myndighed, den ånd som nu er virksom i ulydighedens sønner“. (Efeserne 2:2) Djævelen øver altså stor indflydelse på mange mennesker, som regel uden at de lægger mærke til det — svarende til at man nogle gange er ude af stand til at opdage en usynlig forureningskilde i luften.

Satans indflydelse kan ses i de mange former for moderne kommunikationsmidler: film, tv-programmer, Internettet, reklamer, bøger, blade og aviser. En stor del af materialet, især det der fokuserer på letpåvirkelige unge, er bygget over ekstreme og frastødende temaer, som for eksempel racisme, okkultisme, umoralitet og sadistisk vold.

Mange retsindige mennesker er blevet slået over de ligheder der er mellem den beskrivelse Bibelen giver af de sidste dage, og de faktiske forhold i vore dages verden. Der har ganske vist været visse begivenheder i historien før det 20. århundrede som i mindre målestok kunne synes at passe på Bibelens beskrivelse. Men det er kun i det 20. århundrede, og nu i det 21. århundrede, at man har kunnet se alle dele af tegnet.

Den kommende nye tidsalder

Hverken de der tror at menneskeheden vil blive udslettet, eller de der hævder at livet vil fortsætte som det altid har gjort, har ret. Bibelen viser tydeligt at det nuværende verdenssamfund i stedet vil blive erstattet af noget helt nyt.

Efter at Jesus havde nævnt flere forskellige dele af tegnet på de sidste dage, sagde han: „Således ved I også, når I ser disse ting ske, at Guds rige er nær.“ (Lukas 21:31) Guds himmelske rige var hovedtemaet i Jesu forkyndelse. (Mattæus 6:9, 10) Og Gud har udnævnt ham til at være konge i dette rige, som er en regering der om kort tid vil herske over jorden. — Lukas 8:1; Åbenbaringen 11:15; 20:1-6.

I slutningen af de sidste dage vil Guds himmelske rige ved Kristus udrydde alle dets fjender — Djævelen og de der støtter ham — og erstatte vore dages amoralske samfund med en retfærdig ny verden. (Daniel 2:44) I denne nye verden vil retsindige mennesker få evigt liv på en jord der er omdannet til et paradis. — Lukas 23:43; 2 Peter 3:13; Åbenbaringen 21:3, 4.

De der afskyr vor tids moralske fordærv og erkender at forudsigelsen af det sammensatte tegn på de sidste dage får sin opfyldelse på nutidige begivenheder, kan se frem til en vidunderlig fremtid. For dette takker vi den almægtige Gud, som tager sig af os, og som har en storslået hensigt med planeten Jorden, en del af hans skaberværk. — Salme 37:10, 11, 29; 1 Peter 5:6, 7.

Jehovas Vidner tilskynder dig til at lære mere om den kærlige Skaber og om den moralsk rene verden han stiller alle der søger ham, i udsigt. Bibelen siger: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ — Johannes 17:3.

[Illustration på side 10]

Retsindige vil få evigt liv på en paradisisk jord