Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vil Mexicos befolkning opnå større samvittighedsfrihed?

Vil Mexicos befolkning opnå større samvittighedsfrihed?

 Vil Mexicos befolkning opnå større samvittighedsfrihed?

AF VÅGN OP!-​KORRESPONDENT I MEXICO

I MEXICO er religionsfriheden lovfæstet. Ikke desto mindre indeholder loven stadig visse begrænsninger af trosfriheden. For eksempel er det i dette land et relativt ukendt fænomen at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Det var af den grund Institut for Juridisk Efterforskning på Mexicos Uafhængige Nationale Universitet (UNAM) besluttede at afholde et internationalt symposium med temaet: „Samvittighedsnægtelse i Mexico og resten af verden.“ UNAM’s Institut for Juridisk Efterforskning er ansvarligt over for regeringen, men formålet med dette institut er at undersøge de gældende love og deres anvendelse. Jehovas Vidner i Mexico blev indbudt til at sende en repræsentant som ved symposiet skulle holde et foredrag med titlen: „Jehovas vidner og samvittighedsnægtelse.“

Professorer tager bladet fra munden

Foredraget „Samvittighedsnægtelse i international lovgivning“, som blev holdt af dr. Javier Martínez Torrón, professor ved Granadas Juridiske Universitet i Spanien, påpegede at samvittighedsfrihed og retten til at gøre indsigelse mod at adlyde visse love og overholde visse forpligtelser af samvittighedsgrunde allerede er internationalt anerkendte rettigheder. Professor Torrón omtalte Jehovas Vidners situation i Spanien og Kokkinakis-sagen i Grækenland. *

Dr. José Luis Soberanes Fernández, professor ved UNAM’s Institut for Juridisk Efterforskning, talte over emnet „Mexicanske erfaringer på dette område“. „Vi må påpege at den mexicanske Lov om Religiøse Sammenslutninger og Offentlig Religionsudøvelse stort set forbyder samvittighedsnægtelse,“ sagde dr. Soberanes, idet han henviste til lovens artikel 1, som lyder: „Religiøse overbevisninger kan under ingen omstændigheder fritage nogen fra at overholde dette lands love. Ingen kan ved at påberåbe sig religiøse motiver unddrage sig de pligter og det ansvar som lovene foreskriver.“ Professor Soberanes konkluderede: „Det er efter vores mening bydende nødvendigt at Mexico får en lovgivning angående samvittighedsnægtelse.“

Han refererede til den omstændighed at i hundredvis af børn af Jehovas vidner hvert år har problemer i skolen fordi de af bibelske grunde nægter at hilse flaget. Nogle af disse børn får ikke engang lov til at tilmelde sig skolen. Via appeller gennem Menneskerettighedskommissionen har man imidlertid opnået at mange af børnene igen har fået lov til at modtage undervisning. Nogle embedsmænd i undervisningssektoren har taget initiativ til at forebygge at børn bliver bortvist fra skolen, men nogle lærere ignorerer sådanne bestræbelser. Myndighederne har været tolerante over for Jehovas Vidners standpunkt, men der har ikke været opstillet regler som skolerne i Mexico har kunnet følge.

Symposiet beskæftigede sig også med tilfælde af samvittighedsnægtelse inden for andre trossamfund. Noget sådant kan forekomme hvis det kræves at man arbejder på dage som man anser for hellige, hvis det forlanges at man på arbejdspladsen går klædt på en måde som er i strid med ens religiøse overbevisning og så videre. Militærnægtelse  og afvisning af visse former for lægebehandling blev også behandlet.

Jehovas vidner og kejseren

En medarbejder fra Jehovas Vidners afdelingskontor i Mexico gjorde kort rede for hovedpunkterne i Jehovas Vidners tro. Han forklarede hvorfor de vælger at følge de bibelske principper, eksempelvis det der kommer til udtryk i Lukas 20:25, hvor kristne får følgende påbud: „Tilbagebetal da kejseren det der er kejserens.“ Taleren henviste også til Romerbrevet 13:1, som siger at kristne skal respektere myndighederne i det land hvor de bor. Han understregede at Jehovas vidner er almindelige lovlydige borgere som betaler deres skat, lever et pænt og ordentligt liv, holder deres hjem rent og sender deres børn i skole.

Derefter forklarede han den bibelske grund til at Jehovas vidner nægter at hilse flaget. Begrundelsen findes i De Ti Bud i Anden Mosebog 20:3-5: „Du må ikke have andre guder i trods mod mig. Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget som helst afbillede af det der er i himmelen oventil eller det der er på jorden nedentil eller det der er i vandene under jorden. Du må ikke bøje dig for dem eller lade dig forlede til at dyrke dem.“

Jehovas vidner vil under ingen omstændigheder tilbede et billede. De tilbeder kun Gud. Men de vil aldrig vise manglende respekt for et nationalt symbol eller tale respektløst om et sådant symbol.

For at understrege Jehovas Vidners synspunkt når det gælder dette spørgsmål, blev videofilmen De lilla trekanter vist. Det fremgår af denne videofilm hvilket fast standpunkt Jehovas vidner tog i Nazityskland (1933-45). Filmen fortæller historien om familien Kusserow, som stod fast i troen under Naziregimet. *

Derpå fremholdt man de bibelske begrundelser for at Jehovas vidner afviser blodtransfusion. (1 Mosebog 9:3, 4; Apostelgerninger 15:28, 29) Ordningen med Kontaktudvalg til Hospitaler blev forklaret. Desuden blev det fremhævet hvor langt samarbejdsvillige læger er nået med hensyn til at operere Jehovas vidner uden at bruge blod.

Hver dag var der omkring 100 som overværede symposiet, heraf mange jurister. Der var også repræsentanter fra Kontoret for Religiøse Anliggender til stede. Alle havde mulighed for at lytte til eksperternes mening om hvorvidt samvittighedsnægtelse bør respekteres. Selv om dette begreb er nyt for Mexicos lovgivere, accepteres samvittighedsnægtelse i mange demokratiske lande, heriblandt Frankrig, Portugal, Spanien og USA, samt nogle tidligere kommunistiske lande, som for eksempel Tjekkiet og Slovakiet.

[Fodnoter]

^ par. 5 Se artiklerne „Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol forsvarer retten til at forkynde i Grækenland“ og „Den gode nyhed beskyttes juridisk“, i Vagttårnet for 1. september 1993 og 1. december 1998.

^ par. 13 Se artiklen „Vor families kærlighed til Gud trods fængsling og død“, bragt i Vagttårnet for 15. december 1985. Se også Vagttårnet for 15. januar 1994, side 5.

[Illustration på side 21]

Jehovas Vidner i Mexico værdsætter deres frihed til at forkynde Guds ord