Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Selvmord — den skjulte epidemi

Selvmord — den skjulte epidemi

 Selvmord — den skjulte epidemi

JOHN OG MARY * er sidst i halvtredserne og bor i et lille hus på landet et sted i USA. John er langsomt ved at dø af emfysem og hjertesvigt. Mary kan slet ikke forestille sig et liv uden John, og hun kan ikke bære at se ham ligge og hive efter vejret og langsomt sygne hen. Mary har selv helbredsproblemer og har i mange år lidt af depressioner. John har i den senere tid været bekymret fordi Mary har talt om selvmord. På grund af depressionerne og sit store medicinforbrug er hun blevet mere og mere konfus. Hun siger at hun ikke kan klare tanken om at blive alene.

Huset er fuldt af medicin — hjertepiller, antidepressiva og beroligende midler. En tidlig morgen går Mary ud i køkkenet og begynder at tage piller. Hun standser ikke før John finder hende og tager pillerne fra hende. Da han ringer efter en ambulance, er hun ved at gå i koma. Han beder til at det ikke er for sent.

Hvad viser selvmordsstatistikken?

Der er i de senere år blevet skrevet meget om det stigende antal selvmord blandt unge. Og dét med rette, for det er tragisk når unge der har hele livet for sig, lider en for tidlig død. Men noget der ofte overses af medierne, er at selvmordsraten i de fleste lande stiger støt med alderen. Som vist i rammen gælder dette uanset om det samlede antal selvmord i et bestemt land er højt eller lavt. Et hurtigt blik på disse statistikker fortæller også noget om de globale dimensioner denne skjulte epidemi har antaget.

 I 1996 rapporterede USA’s Center for Sygdomskontrol at antallet af selvmord blandt amerikanere på 65 år og derover var steget hele 36 procent siden 1980. En del af denne stigning skyldes at ældrebefolkningen i USA er vokset i antal. Men det er ikke hele forklaringen. I 1996 gik den faktiske selvmordsrate blandt folk over 65 år op med 9 procent for første gang i 40 år. Af dødsfald som følge af ulykker er det kun fald og trafikuheld der kræver flere ofre blandt ældre amerikanere. Men disse foruroligende tal kan i virkeligheden være meget højere. Bogen A Handbook for the Study of Suicide oplyser: „Man har mistanke om at antallet af selvmord er sat alt for lavt i de statistikker der er baseret på dødsattester.“ Bogen tilføjer at nogle anslår at antallet af selvmord er dobbelt så højt som statistikkerne angiver.

I USA og mange andre lande er selvmord blandt ældrebefolkningen faktisk så udbredt at der er tale om en skjult global epidemi. Dr. Herbert Hendin, der er specialist på området, siger: „Til trods for at selvmordsraten i USA stiger markant med alderen, har selvmord blandt de ældre ikke fået særlig megen offentlig omtale.“ Hvad er grunden? Ifølge Herbert Hendin skyldes problemet måske delvis at selvmordshyppigheden blandt ældre altid har været høj. Derfor „har den ikke virket så alarmerende som den voldsomme stigning i antallet af selvmord blandt unge“.

Flere fuldbyrdede selvmord

Hvor chokerende disse statistikker end er, består de kun af kolde tal. De kan ikke beskrive ensomheden ved livet uden en højt skattet ægtefælle, fortvivlelsen over at man ikke længere kan klare sig selv, kampen mod en langvarig sygdom, den indre smerte som følge af en kronisk depression eller den håbløshed man føler når man lider af en dødbringende sygdom. Sandheden er desværre at mens unges forsøg på selvmord kan være en overilet reaktion på midlertidige problemer, kæmper de ældre ofte med problemer der synes at være varige og uløselige. Når ældre tyr til selvmord, er det derfor i mange tilfælde et resultat af en mere velovervejet beslutning end hos unge, og ofte fuldbyrdes selvmordet.

„Ikke alene er selvmord betydeligt mere udbredt blandt de ældre, men selve handlingen afspejler også væsentlige forskelle mellem ældre og unge,“ siger dr. Herbert Hendin i sin bog Suicide in America. „Især forholdet mellem selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord ændrer sig ret markant jo ældre personerne er. I befolkningen som et hele anslås forholdet mellem selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord at være 10 til 1; blandt de unge (15-24 år) skønnes forholdet at være 100 til 1; og blandt dem der er over 55, skønner man at det er 1 til 1.“

Denne statistik må siges at vække til eftertanke. Ja, det er nedslående at blive gammel, miste sine kræfter, føle smerte og blive syg. Intet under at mange begår selvmord. Der er dog flere grunde til at værdsætte livet selv under meget vanskelige omstændigheder. Hør engang hvad der skete med Mary, som blev omtalt i indledningen.

[Fodnote]

^ par. 2 Navnene er ændret.

[Oversigt på side 3]

Selvmordsrate pr. 100.000, efter alder og køn

Mænd/Kvinder (15-24 år)

8,0/2,5 Argentina

13,5/5,8 Danmark

19,2/3,8 Ungarn

10,1/4,4 Japan

7,6/2,0 Mexico

53,7/9,8 Rusland

23,4/3,7 USA

Mænd/Kvinder (75 år og derover)

55,4/8,3 Argentina

69,3/19,4 Danmark

168,9/60,0 Ungarn

51,8/37,0 Japan

18,8/1,0 Mexico

93,9/34,8 Rusland

50,7/5,6 USA