Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Menneskets forsøg på at efterligne naturens undere

Menneskets forsøg på at efterligne naturens undere

 Menneskets forsøg på at efterligne naturens undere

Små børn tumler rundt og slår hovedet. Større børn falder ned fra træer og vælter på deres cykler. Sportsfolk tørner sammen på banen. Bilister kommer ud for færdselsuheld. Men på trods af alle disse fald, stød og ulykker er det ofte muligt at undgå alvorlige kvæstelser. Vi er nok tilbøjelige til at tage vore legemers hårdførhed og spændstighed for givet. Men som forskere er begyndt at opdage, er vi, fra vore knogler til vores hud, et resultat af nogle geniale konstruktioner.

KOMBINATIONEN af styrke og hårdførhed samt relativ lav vægt er noget der går igen overalt i naturen. Sarte unge træer kan skyde op gennem revner i beton og klipper og udvide revnerne under deres vækst. Træer kan modstå vindstød der vælter elmaster og ødelægger huse. Spætter kan hakke i træstammer og udsætte deres hoved for slag der ville gøre en almindelig hjerne til en knust masse. Krokodille- og alligatorskind kan modstå spyd, pile og endog projektiler. (Jævnfør Job 41:1, 26.) Alt sammen noget der i årtusinder har vakt undren og ærefrygt hos mennesker.

I de sidste 40 år har store teknologiske fremskridt givet forskerne nogle magtfulde nye redskaber hvormed de kan studere hemmelighederne bag disse fænomener, hvoraf de fleste ligger godt gemt i den levende celle. Også på dette mikroskopiske plan er kvaliteten af konstruktionen betagende og af forbløffende kompleksitet. Målet med forskning er imidlertid ikke blot at afsløre hemmelighederne bag naturens bemærkelsesværdige materialer, men at efterligne dem, i hvert fald i grundprincippet. Dette forskningsfelt har vist sig at være så lovende at det har ført til dannelsen af en ny videnskab der kaldes biomimetik. Betegnelsen kommer fra det græske ord biʹos, der betyder „liv“ og miʹmesis, der betyder „efterligning“.

Biomimetik giver forventning om en bedre verden

„Biomimetik er studiet af biologiske stoffers opbygning [og] funktion,“ siger bogen Biomimetics: Design and Processing of Materials. Den tilføjer at formålet med dette studium er ’at udforme nye idéer og omsætte disse til syntetiske systemer der ligner dem som findes i biologiske systemer’.

Forskeren Stephen Wainwright siger at „biomimetik vil hale ind på molekylærbiologien og erstatte den som den vigtigste og mest udfordrende biologiske videnskab i det 21. århundrede“. Professor Mehmet Sarikaya siger: „Hvad angår materialer, står vi på tærskelen til en revolution der kan sammenlignes med jernalderens begyndelse og den industrielle revolution. Vi er på vej ind i en æra med helt nye materialer. Jeg tror at biomimetik vil ændre vores tilværelse betydeligt i løbet af det næste århundrede.“

Som vi vil se, er biomimetik faktisk allerede begyndt at ændre vores verden. Men lad os først kort betragte nogle få af de endnu ikke helt udforskede undere som videnskabsmændene er i færd med at studere. Vi vil også undersøge hvad der menes med at noget er konstrueret, og se hvordan det har forbindelse med den forunderlige verden der omgiver os.