Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Den store Skaber åbenbaret

Den store Skaber åbenbaret

 Den store Skaber åbenbaret

SELV mange forskere er enige om at ’naturens bog’ ikke lader nogen tvivl tilbage hos fornuftige mennesker om at der findes en Konstruktør, en Skaber. For længe siden skrev den kristne apostel Paulus at Guds „usynlige egenskaber ses . . . klart fra verdens skabelse af, både hans evige kraft og hans guddommelighed, idet de fornemmes i de ting der er frembragt“. (Romerne 1:20) Men ’naturens bog’ kan ikke åbenbare alt om Gud og hans hensigt. Den kan for eksempel ikke oplyse os om meningen med livet. Heldigvis har skaberværkets Ophav åbenbaret sig gennem en anden bog — hans inspirerede ord, Bibelen. — 2 Timoteus 3:16.

Bibelen er ikke nogen videnskabelig lærebog, men den har svar på alle de store spørgsmål som ’naturens bog’ ikke besvarer. Den giver for eksempel svar på et af de første spørgsmål de fleste stiller når de betragter et mesterværk: Hvem har lavet det? Læg mærke til hvad Bibelen siger i Åbenbaringen 4:11  angående skaberværket: „Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting, og på grund af din vilje var de til og blev de skabt.“ Ja, Jehova Gud er den store Konstruktør, og hans navn forekommer cirka 7000 gange i Bibelens originalhåndskrifter.

Omkring 3500 år før vor videnskabelige tidsalder gav en mand ved navn Job, der åbenbart var en ivrig iagttager af naturen og et tænksomt menneske, Jehova æren for alt det skabte. Han sagde: „Spørg engang dyrene, så vil de lære dig, og himmelens flyvende skabninger, så vil de fortælle dig det. Eller drøft det med jorden, så vil den lære dig, og havets fisk vil forkynde det for dig.“ Hvad kan alle disse frembringelser lære os om skaberværket? Job svarer med et spørgsmål: „Hvem blandt alle disse ved ikke at det er Jehovas hånd der har gjort det?“ — Job 12:7-9.

Jehovas hensigt med menneskene

Bibelen åbenbarer også Jehovas hensigt med menneskene. Hvad går denne hensigt ud på? At de retfærdige skal modtage den gave der består i evigt liv i et paradis på jorden. I Salme 37:29 siges der: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ Tilsvarende sagde Jesus: „Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.“ — Mattæus 5:5, den danske autoriserede oversættelse.

Takket være en særlig form for kundskab vil jorden desuden blive ved med at være et fredfyldt paradis. Esajas 11:9 siger: „De vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund.“ Ja, „kundskab om Jehova“ er nøglen til et evigt liv i fred og lykke. Jesus bekræftede dette da han sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ — Johannes 17:3.

De der opnår evigt liv, vil langt om længe kunne glæde sig over livet på jorden, sådan som det oprindelig var Guds hensigt. Det evige liv vil aldrig blive kedeligt. Menneskene vil i al evighed blive beriget med nye opdagelser og glæder.

En spændende udfordring

I Prædikeren 3:11 siges der: „Alt har [Gud] frembragt smukt til rette tid. Også tidens uendelighed har han givet en plads i deres hjerte; dog således at menneskene ikke kan finde ud af hele det værk som den sande Gud har frembragt fra begyndelsen til enden.“ Inden længe, når menneskets naturlige ønske om at leve evigt, eller ’uendeligt’, er blevet opfyldt, vil vi få mulighed for at ’finde ud af hele det værk som Gud har frembragt fra begyndelsen til enden’. Hele jorden vil være vores klasseværelse, Jehova vil være vores Lærer, og livet vil være én lang opdagelsesrejse der aldrig vil få ende.

Forestil dig at du er i Paradiset, og at du er fuldkommen på sind og legeme. Du tager imod udfordringer som du ikke ville drømme om at gå i gang med i dag, og du ved oven i købet at du vil kunne se enderesultatet af dit arbejde — om det så tager hundrede eller tusind år. Måske vil du være i stand til at bruge dine fuldkomne evner til at efterligne nogle af de ting Jehova har skabt, men på en måde der langt overgår resultaterne af menneskenes nuværende bestræbelser, som ofte skader og forurener. Ligesom Jehova vil du, i alt hvad du foretager dig, være motiveret af kærlighed. — 1 Mosebog 1:27; 1 Johannes 4:8.

Hvordan kan vi vide at alt dette ikke er ren og skær ønsketænkning? Det kan vi ud fra det vi finder i Jehovas to enestående „bøger“. Ja, Bibelen og skaberværket giver os uigendrivelige beviser for at intet er umuligt for vor store Skaber. Hvorfor ikke lære ham og hans søn, Jesus Kristus, bedre at kende allerede nu? Vi kan ikke beskæftige os med noget mere lovende og interessant. Det er indsatsen værd.

[Illustrationer på side 10]

Bibelen og ’naturens bog’ åbenbarer den store Skaber