Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vil du gerne lære et fremmed sprog?

Vil du gerne lære et fremmed sprog?

Vil du gerne lære et fremmed sprog?

AF VÅGN OP!-​KORRESPONDENT I STORBRITANNIEN

„Det er lettere sagt end gjort!“ Det er manges kommentar til det at lære et fremmed sprog, især efter at de har gjort et forsøg. At lære et fremmed sprog er noget af en udfordring. Men de der har haft held med det, siger at resultatet er anstrengelserne værd.

DER er mange grunde til at lære et nyt sprog. Eksempelvis ønskede Andrew da han planlagde at holde ferie i Frankrig, at kunne tale med lokalbefolkningen på deres eget sprog. Guido er født i England, men hans familie stammer fra Italien. „Jeg kunne kun tale en dialekt,“ siger han, „så jeg ønskede at tale sproget korrekt.“ Jonathan har en bror der for nylig er flyttet til udlandet og er blevet gift med en spansk pige. „Jeg havde lyst til at tale med mine nye slægtninge på deres modersmål når jeg skulle besøge min bror,“ siger Jonathan.

Men dét at lære et fremmed sprog kan være nyttigt på flere måder. „Det har lært mig at have empati,“ siger Louise. „Nu kan jeg forstå hvordan udlændinge har det når de kommer til et land hvor man taler et andet sprog end deres eget.“ Pamela fik gavn af det på et mere personligt plan. Hun er vokset op i England, så selv om hendes familie er kinesisk, lærte hun ikke ret meget af sine forældres sprog som barn. Resultatet blev at Pamela og hendes mor voksede fra hinanden. „Vi talte ikke så meget sammen,“ indrømmer Pamela. „Men nu hvor jeg kan tale kinesisk, er vi kommet hinanden nærmere, og vores forhold er blevet bedre.“

Hvad kan fremme indlæringen?

Hvad har du brug for hvis det skal lykkes dig at lære et fremmed sprog? Mange som det er lykkedes for, lægger vægt på følgende:

Motivation. Du har brug for et incitament — en grund til at hænge i og nå dit mål. Det er generelt de elever der er meget motiverede, som klarer sig bedst.

Ydmyghed. Stil ikke for store forventninger til dig selv — du vil uvægerlig begå fejl, særlig i begyndelsen. „Nogle vil sikkert le ad dig,“ siger Alison, „så bevar din humoristiske sans!“ Det er Valerie enig med hende i. „Man er som et lille barn der lærer at gå,“ siger hun. „Ofte snubler og falder man, men så er det bare om at komme op igen og gøre et nyt forsøg.“

Tålmodighed. „I mit tilfælde var det de første to år der var vanskelige, og til tider havde jeg mest lyst til at give op,“ indrømmer David. Han fortæller dog at det bliver nemmere med tiden. Jill har det lidt på samme måde. „Man må huske på hvordan det var i begyndelsen, for at forstå at man har gjort fremskridt,“ tilføjer hun.

Øvelse. Regelmæssig øvelse vil hjælpe én til at tale det nye sprog flydende. Det er godt at øve sig hver dag, selv om det kun er nogle få minutter. Som en lærebog formulerer det: „’Lidt, men ofte’ er bedre end ’meget, men sjældent’.“

Nyttige hjælpemidler

Hvis du er villig til at tage den udfordring op som det er at lære et fremmed sprog, kan følgende hjælpemidler betyde hurtigere fremskridt.

Glosekort. På hvert kort står der et ord eller en sætning på forsiden og en oversættelse på bagsiden. Hvis man ikke kan købe den slags kort dér hvor du bor, kunne du lave dit eget sæt.

Sprogundervisning på bånd eller videofilm giver dig mulighed for at høre sproget udtalt korrekt. David lærte for eksempel de grundlæggende ting på japansk ved at lytte til en parlør indtalt på bånd når han kørte i bil.

Computerprogrammer. Nogle giver én mulighed for at indtale sin stemme på bånd og sammenligne sin udtale med en indfødt sprogbrugers.

Radio og fjernsyn. Hvis man der hvor du bor, kan modtage radio- og fjernsynsudsendelser på det sprog du er ved at lære, var det måske en idé at tænde for sådan et program og se hvor meget du forstår.

Bøger og tidsskrifter. Prøv at gå i gang med noget læsestof på det nye sprog, men forvis dig om at sværhedsgraden er passende, hverken for høj eller for lav. *

Hvordan man tilegner sig sproget

Naturligvis får du før eller siden brug for at snakke med nogle der taler sproget. Til det formål er det ikke nødvendigt at rejse til et fjernt land. I stedet kan du eventuelt besøge en af Jehovas Vidners fremmedsprogede menigheder i dit eget land.

I hvert fald bør din målsætning være at tænke på det nye sprog i stedet for blot at oversætte ord og sætninger fra dit modersmål. Det vil højst sandsynligt også være en hjælp for dig at kende noget til det folkefærd hvis sprog du lærer, og vide noget om dets skikke og levevis. „Man kan ikke lære et sprog rigtigt hvis man ikke samtidig har en vis forståelse for den kultur som det er en del af,“ siger sprogeksperten Robert Lado.

Et sidste råd: Bliv ikke nedslået selv om det kun går langsomt fremad. Når alt kommer til alt, bliver man aldrig færdig med at lære et sprog. „Jeg bliver ved med at lære,“ siger Jill, som begyndte at lære tegnsprog for 20 år siden. „Sproget er under stadig udvikling.“

Så hvis du kunne tænke dig at lære et fremmed sprog, må du være forberedt på at det er en krævende, men utrolig glædebringende opgave du giver dig i kast med.

[Fodnote]

^ par. 18 Vågn op! kan nu fås på 83 sprog, og dets søsterblad Vagttårnet bliver trykt på 132 sprog. Mange har mens de lærte et fremmed sprog, haft gavn af disse blade på grund af det letforståelige sprog de er skrevet på.

[Illustrationer på side 12, 13]

Du kan forøge dit ordforråd ved at . . .

. . . sammenligne dit modersmål med det sprog du er ved at lære