Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

C3

Vers hvor Guds navn ikke forekommer som en del af direkte eller indirekte citater i Matthæusevangeliet

MATTHÆUS 1:20 “Jehovas engel”

BEGRUNDELSE(R): I tilgængelige græske håndskrifter står der her ordet Kyrios (Herre), men der er gode grunde til at bruge Guds navn i hovedteksten. I De Kristne Græske Skrifter kan Kyrios sigte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. Her viser sammenhængen at det er Gud der er tale om. Udtrykket “Jehovas engel” forekommer mange gange på hebraisk i “Det Gamle Testamente” – første gang i 1. Mosebog 16:7. Når der står “Jehovas engel” i tidlige eksemplarer af Septuaginta, en græsk oversættelse af “Det Gamle Testamente”, efterfølges det græske ord aggelos (engel; budbringer) af Guds navn skrevet med hebraiske bogstaver. Et eksempel på det kan ses i Zakarias 3:5, 6 i en afskrift af Septuaginta der blev fundet i Nahal Hever, Israel, og som forskere har dateret til mellem 50 f.v.t. og 50 e.v.t. Det er værd at bemærke at man i senere afskrifter af Septuaginta, hvor man erstattede Guds navn med Kyrios i dette og mange andre vers, ikke medtog den bestemte artikel på græsk foran Kyrios hvor den ifølge grammatikken burde være, og derfor kommer Kyrios til at svare til et egennavn. Når man tager De Hebraiske Skrifter og det uventede fravær af den bestemte artikel foran Kyrios i betragtning, indikerer det at Kyrios her bruges som en erstatning for Guds navn. Derfor står navnet Jehova i hovedteksten.

DOKUMENTATION:

 • A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, revideret og redigeret af F.W. Danker, 2000, (s. 576-577) henviser til Matthæus 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 under definitionen af “herre” og forklarer at det er “en betegnelse for Gud”. Der står videre: “Uden den bestemte artikel ...: som et personligt navn.”

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Matthæus 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 på en liste over vers hvor Kyrios “bruges i Det Nye Testamente om Jahve/Gud”.

 • I The Interpretation of St. Matthew’s Gospel af R.C.H. Lenski står der på side 44 angående dette vers: “Der står ikke nogen artikel sammen med [de græske ord aggelos Kyriou, “Herrens engel”], og der er derfor tale om en af Jahves engle ... Det er rimeligt at antage at denne engel er Gabriel, den samme som viste sig for Maria, ‘Jehovas mægtige’, eller, ‘Jehovas helt’.”

 • The ‘Holy Scriptures’ af J.N. Darby, 1949, siger i en fodnote til dette vers (samt i fodnoter til Matthæus 1:24 og 2:13): “‘Herre’ uden den bestemte artikel. Betegner her, som mange andre steder, ‘Jehova’.”

 • The Restored New Testament af Willis Barnstone, 2009, siger i en fodnote til udtrykket “Herrens engel”: “Fra det græske ... (angelos kyriou), fra det hebraiske ... (malakh jahweh) ... En ordret gengivelse ville være Jahves malakh eller ‘budbringer’.” I hovedteksten i Matthæus 28:2 står der i denne oversættelse: “Jahves engel.”

 • Complete Jewish Bible af David H. Stern, 1998, skriver ordet “ADONAJ” i dette vers med stort begyndelsesbogstav og kapitæler. Oversætteren forklarer i forordet til denne bibel: “Ordet ‘ADONAJ bruges ... de steder hvor jeg som oversætter mener at ‘kurios’ er den græske gengivelse af tetragrammet.”

 • I The Companion Bible, med noter af E.W. Bullinger, trykt i 1999, står der HERRE med stort begyndelsesbogstav og kapitæler i hovedteksten i Matthæus 1:20, og i en fodnote står der: “HERREN = Jehova.”

ANDRE REFERENCER: J3, 4, 7-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-52, 55, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-96, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 125, 128

MATTHÆUS 1:22 “det Jehova havde sagt”

BEGRUNDELSE(R): I tilgængelige græske håndskrifter står der her ordet Kyrios (Herre), men der er gode grunde til at bruge Guds navn i hovedteksten. I De Kristne Græske Skrifter kan Kyrios sigte til Jehova Gud eller til Jesus Kristus, alt efter sammenhængen. Her viser sammenhængen at det er Gud der er tale om. Det citat der følger lige efter (i Matthæus 1:23), er taget fra Esajas 7:14, der er et profetisk budskab som Jehova overbragte gennem Esajas. Det er værd at bemærke at man i dette vers ikke medtog den bestemte artikel på græsk foran Kyrios hvor den ifølge grammatikken burde være, og derfor kommer Kyrios til at svare til et egennavn. Når man tager De Hebraiske Skrifter og det uventede fravær af den bestemte artikel foran Kyrios i betragtning, indikerer det at Kyrios her bruges som en erstatning for Guds navn.

DOKUMENTATION:

 • Opslagsværket Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, (bd. 2, s. 329-330) nævner Matthæus 1:22 på en liste over vers hvor Kyrios “bruges om Jahve”.

 • I The Interpretation of St. Matthew’s Gospel af R.C.H. Lenski står der på side 52 angående dette vers: “Den formulering der anvendes her: ‘for at det Herren (Κύριος [Kyrios] for Jahve) havde sagt gennem sin profet, kunne blive opfyldt’, bruges næsten konsekvent af Matthæus gennem hele hans evangelium med kun få variationer. ... Den der taler, er altså Jahve, og den som han taler igennem (διά [dia]), er profeten, der fungerer som hans medium eller talerør.”

 • The ‘Holy Scriptures’ af J.N. Darby, 1949, siger i en fodnote til dette vers samt til Matthæus 2:15: “‘Herre’ uden den bestemte artikel. Betegner her, som mange andre steder, ‘Jehova’.”

 • I The Companion Bible, med noter af E.W. Bullinger, trykt i 1999, står der HERRE med stort begyndelsesbogstav og kapitæler i hovedteksten i Matthæus 1:22, og i en forklaring i Tillæg 98 står der: “Bruges om Jehova ... og i hele teksten skrives ‘HERREN’.”

 • Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 1985, af Vine, Unger og White, har følgende kommentar angående brugen af Guds navn i dette vers: “Kurios er den måde Septuaginta og Det Nye Testamente gengiver det hebraiske Jehova (‘HERRE’ i danske udgaver), se Matt. 4:7; Jak. 5:11, f.eks. af adon, Herre, Matt. 22:44 og af Adonaj, Herre, 1:22.”

 • I Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 2006, af William D. Mounce, står denne definition anført under opslag nummer 3261: “Kyrios ... Herren, Jehova, Mt. 1:22.”

ANDRE REFERENCER: J1-4, 7-14, 16-18, 22-24, 26, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 130

MATTHÆUS 1:24 “Jehovas engel”

BEGRUNDELSE(R): Se kommentar til Matthæus 1:20.

ANDRE REFERENCER: J1-4, 7-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104, 105, 110, 115-117, 128

MATTHÆUS 2:13 “Jehovas engel”

BEGRUNDELSE(R): Se kommentar til Matthæus 1:20.

ANDRE REFERENCER: J1-4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 39, 40, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 128, 130

MATTHÆUS 2:15 “det Jehova havde sagt”

BEGRUNDELSE(R): Det citat der følger lige efter i dette vers, er taget fra Hoseas 11:1, og Hoseas 11:11 viser tydeligt at det er noget der blev sagt af Jehova Gud. – Se kommentar til Matthæus 1:22.

ANDRE REFERENCER: J1, 3, 4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59, 61-63, 65, 66, 88, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 125, 128, 130

MATTHÆUS 2:19 “Jehovas engel”

BEGRUNDELSE(R): Se kommentar til Matthæus 1:20.

ANDRE REFERENCER: J1-4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-40, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 114-117, 125, 128, 130

MATTHÆUS 28:2 “Jehovas engel”

BEGRUNDELSE(R): Se kommentar til Matthæus 1:20.

ANDRE REFERENCER: J1-4, 7-13, 16-18, 22-24, 28-36, 38, 40, 41, 43, 45-47, 49-52, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 114-117, 128