Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

C4

Oversættelser og opslagsværker der støtter brugen af Guds navn i “Det Nye Testamente”

Herunder følger en ufuldstændig liste over bibeloversættelser og opslagsværker der bruger en form af Guds navn (eller på anden måde indikerer at det er Guds navn der sigtes til) i det der almindeligvis omtales som Det Nye Testamente. a

FARVEKODE:

  • HEBRAISK oversættelse af De Kristne Græske Skrifter

  • ENGELSK oversættelse af De Kristne Græske Skrifter

  • Oversættelse af De Kristne Græske Skrifter til et ANDET SPROG

  • OPSLAGSVÆRKER

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Matthæusevangeliet på hebraisk), redigeret af Jean du Tillet, med en latinsk oversættelse af Jean Mercier, Paris, 1555. I den hebraiske oversættelse står der יהוה eller en forkortet form af tetragrammet i hovedteksten i nogle vers. b

J2

Even Bohan (אבן בוחן, “Prøvet sten; Prøvesten”) af Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut, Spanien, ca. 1385. Dette værk indeholder en hebraisk version af Matthæusevangeliet. Udgave: Hebrew Gospel of Matthew af George Howard, Macon, GA, USA, 1995. I denne udgave står der i den hebraiske tekst en forkortet form af tetragrammet i hovedteksten i nogle vers. c

J3

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Matthæusevangeliet på hebraisk og latin) af Sebastian Münster, Basel, 1537. I den hebraiske oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. d

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica ... Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Matthæusevangeliet og Paulus’ brev til hebræerne på hebraisk og latin) af Sebastian Münster, Basel, 1557. I den hebraiske oversættelse står der יהוה eller en forkortet form af tetragrammet i hovedteksten i nogle vers. e

J4

כפי מתי המבשר ... תורת המשיח , Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Matthæusevangeliet på hebraisk), redigeret af Johannes Quinquarboreus, Paris, 1551. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. f

J5

בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (Liturgiske evangelier på hebraisk) af Fridericum Petri, Antwerpen, 1581. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. g

J6

Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (Liturgiske evangelier på tysk, latin, græsk og hebraisk) af Johannis Clajus, Leipzig, 1576. I den hebraiske oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. h

J7

Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Det Nye Testamente på 12 sprog, inklusive hebraisk) af Elias Hutter, Nürnberg, 1599-1600. Denne udgave bliver ofte omtalt som Nürnbergpolyglotten. I den hebraiske oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers. i

J8

תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Det Nye Testamente på hebraisk) af William Robertson, London, 1661. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers. j

J9

ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (De fire evangelier på hebraisk og latin) af Giovanni Battista Jona, Rom, 1668. I den hebraiske oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers. k

J10

The New Testament ..., in Hebrew and English, in Three Volumes, fra Matthæusevangeliet til 1. Korintherbrev, af Richard Caddick, London, 1798-1805. I den hebraiske oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers. l

J11

ברית חדשה על פי משיח (Det Nye Testamente på hebraisk) af Thomas Fry og andre, London, 1817. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers. a

J12

ספר הברית החדשה (Det Nye Testamente på hebraisk) af William Greenfield, London, 1831. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers. b

J13

הברית החדשה (Det Nye Testamente, evangelierne på hebraisk) af Thomas Yeates, London, 1805. Gengivet af Jean Carmignac i Traductions hebraïques des Evangiles, bd. 2-3, Turnhout, Belgien, 1982; fra håndskriftet Add MS 11659 på British Library, London. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers.‏ c

J14

ספר ברית חדשה על פי המשיח (Det Nye Testamente på hebraisk) af Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt og Stanislaus Hoga, London, 1838. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers.‏ d

J15

ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס (Lukasevangeliet på hebraisk) af Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1851. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. e

ספר פעלי השליחים (Apostlenes Gerninger på hebraisk) af Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1867. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. f

אגרת אל הרומים (Paulus’ brev til romerne på hebraisk) af Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1855. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. g

אגרת אל העברים (Paulus’ brev til hebræerne på hebraisk) af Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1857. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. h

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Det Nye Testamente på hebraisk), revideret af Johann Christian Reichardt og Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London, 1866. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers.‏ i

J17

ספרי הברית החדשה (Det Nye Testamente på hebraisk) af Franz Delitzsch, Leipzig, 1877. I denne oversættelse står der יהוה eller en forkortet form af tetragrammet i hovedteksten i forskellige vers. I 1892, i Delitzschs 11. udgave, blev den forkortede form erstattet med יהוה, som også anvendes i senere udgaver. j

J18

הברית החדשה (Det Nye Testamente på hebraisk) af Isaac Salkinson og Christian D. Ginsburg, Wien, Østrig, 1886. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers.‏ k

J19

הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Johannesevangeliet på hebraisk) af Moshe I. Ben Maeir, Denver, CO, USA, 1957. I denne oversættelse står der יהוה eller en forkortet form af tetragrammet i hovedteksten i nogle vers. l

J20

A Concordance to the Greek Testament af William F. Moulton og Alfred S. Geden, Edinburgh, Skotland, 1897. I skriftstedshenvisningerne under opslagsordene ΘΕΟ΄Σ (Theos) og ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kyrios) viser dette værk en del af den hebraiske tekst som indeholder tetragrammet (יהוה), og som den græske tekst refererer til eller citerer fra. a

J21

The Emphatic Diaglott (en græsk-engelsk interlinear oversættelse) af Benjamin Wilson, New York, 1864. I den engelske oversættelse i højre spalte står der “Jehovah” i hovedteksten i nogle vers. b

J22

ספרי הברית החדשה (Det Nye Testamente på hebraisk), udgivet af United Bible Societies, Jerusalem, 1976. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers.‏ c

J23

הברית החדשה (Det Nye Testamente på hebraisk) af Johanan Bauchet og David Kinneret (Arteaga), Rom, 1975. I denne oversættelse står der יהוה eller en forkortet form af tetragrammet i hovedteksten i forskellige vers. d

J24

A Literal Translation of the New Testament ... From the Text of the Vatican Manuscript af Herman Heinfetter (pseudonym for Frederick Parker), sjette udgave, London, 1863. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. e

J25

St. Paul’s Epistle to the Romans af William Gunion Rutherford, London, 1900. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. f

J26

Psalterium Hebraicum (Salmernes Bog og Matthæusevangeliet 1:1 – 3:6 på hebraisk) af Anton Margaritha, Leipzig, 1533. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i nogle vers. g

J27

Die heilige Schrift des neuen Testaments (Det Nye Testamente på tysk) af Dominik von Brentano, Kempten, Tyskland, 1790-1791. I denne oversættelse står der “Jehova” eller “Jehovah” i hovedteksten i forskellige vers eller i forklarende kommentarer og parafraser. h

J28

ספרי הברית החדשה (Det Nye Testamente på hebraisk) som det forekommer i The New Covenant Commonly Called the New Testament – Peshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation, udgivet af The Bible Society, Jerusalem, 1986. I den hebraiske oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers. i

J29

The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament) af Glenn David Bauscher, syvende udgave, Australien, 2012. I denne oversættelse står der “HERREN JEHOVA” i hovedteksten i forskellige vers. j

J30

Aramaic English New Testament af Andrew Gabriel Roth, tredje udgave, USA, 2008. I denne oversættelse står der “Herre JHWH” eller “JHWH” i hovedteksten i forskellige vers eller i fodnoterne. k

J31

Hebraic Roots Bible – A Literal Translation (med studienoter), udgivet af Word of Truth Publications, USA, 2012. I denne oversættelse står der “JAHVE” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. l

J32

The Holy Name Bible (tidligere kendt som The Sacred Name New Testament), revideret af Angelo Benedetto Traina og The Scripture Research Association, Inc., USA, genoptrykt i 2012. I denne oversættelse står der “Jahve” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. a

J33

The Christian’s Bible – New Testament af George Newton LeFevre, Strasburg, PA, USA, 1928. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. b

J34

The Idiomatic Translation of the New Testament af William Graham MacDonald, elektronisk udgave fra 2009. I denne oversættelse står der “Jahve” i hovedteksten i forskellige vers. c

J35

Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Bibelen på kikongo) af George Ronald Robinson Cameron og andre, 1926; genoptrykt af United Bible Societies, Nairobi, Kenya, 1987. I denne oversættelse står der “Yave” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. d

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Bibelen på batak [Toba]), udgivet af Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Indonesien, 1989. I denne oversættelse står der “Jahowa” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. e

J37

Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Det Nye Testamente på kalenjin) af Frances J. Mumford og andre, Nairobi, Kenya, 1968. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. f

J38

Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Det Nye Testamente på nengone) af Stephen M. Creagh og John Jones, London, 1870. I denne oversættelse står der “Iehova” i hovedteksten i forskellige vers. g

J39

Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (De fire evangelier på toaripi) af J.H. Holmes, London, 1902. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. h

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Bibelen på efik), genoptrykt af National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1949. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. i

J41

Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Det Nye Testamente på mortlockesisk) af Robert W. Logan, New York, 1883. I denne oversættelse står der “Jioua” i hovedteksten i forskellige vers. j

J42

The Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew, Translated From the Original Into Temne, og Ama-Lémrane̱ Ama-Fu ma O̱-Rábbu de̱ O̱-Fū́tia-Ka-Su Yī́sua Masī́a (Det Nye Testamente på temne) af Christian Friedrich Schlenker, London, 1865-1868. I denne oversættelse står der “Yehṓfa” i hovedteksten i forskellige vers. k

J43

Testament Vau Ki Nawota Anigida Go Tea Maumaupauri Yesu Kristo (Det Nye Testamente på nguna [Tongoa]), udgivet af British and Foreign Bible Society, London, 1912. I denne oversættelse står der “Yehovah” i hovedteksten i forskellige vers. l

J44

Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Det Nye Testamente på algonkin [Massachusetts]) af John Eliot, Cambridge, MA, USA, 1661. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. a

J45

Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Matthæusevangeliet på eromanga) af George Nicol Gordon og James Douglas Gordon, London, 1869. I denne oversættelse står der “Iehōva” i hovedteksten i forskellige vers. b

J46

La Bible (Bibelen på fransk) af André Chouraqui, Belgien, 1985. I denne oversættelse står der en kombination af “IHVH” og “adonai” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. c

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (bibeloversættelsen Peshitta på spansk), udgivet af Holman Bible Publishers, Nashville, TN, USA, 2006. I denne oversættelse står der “Jahve” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. d

J48

Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Det Nye Testamente på choctaw) af Alfred Wright og Cyrus Byington, New York, 1848. I denne oversættelse står der “Chihowa” i hovedteksten i forskellige vers. e

J49

Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka og Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (Matthæus-, Markus- og Lukasevangeliet på lomongo) af Edward Algernon Ruskin og Lily Ruskin, Congo Balolo Mission, Øvre Congo, 1905. I denne oversættelse står der “Yawe” i hovedteksten i forskellige vers. f

J50

Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Matthæusevangeliet på tasiko [Epi]) af Oscar Michelsen, London, 1892. I denne oversættelse står der “Yehova” i hovedteksten i forskellige vers. g

J51

The Restored New Testament af Willis Barnstone, New York, 2009. I denne oversættelse står der “Jahve” i nogle vers. I en fodnote til Matthæus 1:20 står der angående udtrykket “Herrens engel”: “Fra det græske ... (angelos kyriou), fra det hebraiske ... (malakh jahweh) ... En ordret gengivelse ville være Jahves malakh eller ‘budbringer’.” I hovedteksten i Matthæus 28:2 står der i denne oversættelse: “Jahves engel.” h

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible, udgivet af The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg, PA, USA, 2012. I denne bibel står der “ADONAJ” i hovedteksten i forskellige vers i De Kristne Græske Skrifter. I ordforklaringen på side 1530 står der: “ADONAJ (יהוה) – hebraisk for ‘HERRE.’ Når det står med kapitæler, refererer det til Guds egennavn JHWH, sådan som det står i den hebraiske bibel. Dette egennavn er Guds ‘pagtsnavn’, og det bruges når Gud handler i forbindelse med det jødiske folk på en fortrolig måde.” i

J53

The Messages of Jesus According to the Synoptists (The Discourses of Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke) af Thomas Cuming Hall, New York, 1901. I denne parafrase står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. j

J54

Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Bibelen på nauru) af Philip Adam Delaporte, New York, 1918; genoptrykt af The Bible Society in the South Pacific, Suva, Fiji, 2005. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. k

J55

Embimbiliya Li Kola (Bibelen på umbundu) af Merlin W. Ennis og andre, Luanda, Angola, 1963. I denne oversættelse står der “Yehova” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. l

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Det Nye Testamente på hawaiiansk), udgivet af American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu, Hawaii, 1835. I denne oversættelse står der “Iehova” i hovedteksten i forskellige vers. a

J57

Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Det Nye Testamente på kiribati [gilbertesisk]) af Hiram Bingham II, New York, 1901. I denne oversættelse står der “Iehova” i hovedteksten i forskellige vers. b

J58

Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Lukasevangeliet på lonwolwol [fanting]) af Robert Lamb, Dunedin, New Zealand, 1899. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. c

J59

Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Det Nye Testamente på aneityum) af John Geddie, John Inglis og andre, London, 1863. I denne oversættelse står der “Ihova” i hovedteksten i forskellige vers. d

J60

Det Nye Testamente (på cherokee), revideret af Charles Cutler Torrey, New York, 1860. I denne oversættelse står der “Yihowa” i hovedteksten i forskellige vers. e

J61

Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Det Nye Testamente på chiluva) af Daniel Crawford, Livingstonia, Malawi, 1904. I denne oversættelse står der “Yehova” i hovedteksten i forskellige vers. f

J62

Injili Mar Mathayo (Matthæusevangeliet på luo) af A.A. Carscallen, London, 1914. I denne oversættelse står der “Yawe” i hovedteksten i mindst ét vers. g

J63

The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text af Lancelot Shadwell, London, 1861. I denne oversættelse står der “JEHOVA” i hovedteksten i forskellige vers. h

J64

A Liberal Translation of the New Testament af Edward Harwood, London, 1768. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. i

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible, revideret af Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park, CA, USA, 1970. I denne oversættelse står der “YAHVAH” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. j

J66

The Scriptures, udgivet af Institute for Scripture Research, tredje udgave, Sydafrika, 2010. I denne oversættelse står der יהוה i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. k

J67

The New Testament Letters – Prefaced and Paraphrased af John William Charles Wand, Melbourne, Australien, 1944. I denne parafrase står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. l

J68

The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions) af George Barker Stevens, New York, 1900. I denne parafrase står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. a

J69

The Epistle to the Hebrews with some interpretive suggestions af Wilfrid H. Isaacs, London, 1933. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. b

J70

The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory af Edward Grimes, Newport-on-Usk, Storbritannien, 1891. I denne oversættelse står der “Jahve” i hovedteksten i forskellige vers. c

J71

The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament af Abner Kneeland, Philadelphia, PA, USA, 1823. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. d

J72

The Gospel of the Hellenists af Benjamin Wisner Bacon og redigeret af Carl H. Kraeling, New York, 1933. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. e

J73

The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section af Philip Doddridge, London, 1739-1756. I denne parafrase står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. f

J74

The Modern American Bible – The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction af Frank Schell Ballentine, New York, 1899-1901. I denne oversættelse af De Kristne Græske Skrifter står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. g

J75

The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists af Robert Fellowes, London, 1804. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers eller i fodnoterne. h

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (John Lingard), London, 1836. I denne oversættelse står der “Herren (Jehova)” i hovedteksten i Matthæus 22:44. i

J77

The Documents of the New Testament af George Woosung Wade, London, 1934. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. j

J78

Studies in Matthew af Benjamin Wisner Bacon, New York, 1930. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. k

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation, redigeret af Thomas Belsham og andre, London, 1808. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers eller i fodnoterne. l

J80

A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals af Benjamin Boothroyd, Huddersfield, England, 1824. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers eller i fodnoterne og i forklarende kommentarer, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. a

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments, redigeret af John Tricker Conquest, London, 1841. I denne oversættelse står der “JEHOVA” i hovedteksten i nogle vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. b

J82

A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament af Henry Hammond, London, 1653. I denne parafrase står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. c

J83

The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary af Joseph B. M’Caul, London, 1871. I denne parafrase står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. d

J84

A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant af John Mead Ray, Glasgow, Skotland, 1815. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. e

J85

An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures af William Newcome, Dublin, Irland, 1796. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. f

J86

The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists af John S. Thompson, Baltimore, MD, USA, 1829. I denne oversættelse står der “Jehova” eller “JEHOVA” i hovedteksten i nogle vers. g

J87

A Translation of the New Testament af Gilbert Wakefield, London, 1791. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. h

J88

The Newberry Bible (almindeligvis kendt som The Englishman’s Bible) af Thomas Newberry, London, 1890. I denne oversættelse står der “HERREN” med stort begyndelsesbogstav og kapitæler i hovedteksten i mange vers, og der er marginalnoter der henleder opmærksomheden på Guds navn, “Jehova,” både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. i

J89

The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament) af George Barker Stevens, New York, 1900. I denne parafrase står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. j

J90

A Non-Ecclesiastical New Testament af Frank Daniels, 2016. I denne oversættelse står der “Jahve” i hovedteksten i forskellige vers. I de indledende kommentarer skriver oversætteren følgende under overskriften “Guds navn”: “I alle de tilfælde hvor tetragrammet forekommer i et citat fra den hebraiske bibel (gengivet med Κυριος [Herre] i LXX), står der i denne oversættelse egennavnet Jahve. Der er også andre steder i Det Nye Testamente hvor Κυριος uden artikel indikerer at der er tale om Guds navn. I disse tilfælde står der også Jahve.” k

J91

Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Det Nye Testamente på tysk) af Johann Babor, Wien, Østrig, 1805. I denne oversættelse står der “Jhova” i hovedteksten i nogle vers eller i fodnoterne. l

J92

Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Markusevangeliet på mongo-nkundu) af Ellsworth E. Harris og Royal J. Dye, Bolengi, Øvre Congo, 1905. I denne oversættelse står der “Yawe” i hovedteksten i nogle vers. a

J93

Aramaic Peshitta New Testament Translation af Janet M. Magiera, Truth or Consequences, NM, USA, 2006. I denne oversættelse står der “HERREN” i hovedteksten i forskellige vers. I forordet står der: “HERREN er MARYA, altså HERREN i Det Gamle Testamente, JAHVE.” b

J94

The Orthodox Jewish Bible af Phillip E. Goble, fjerde udgave, New York, 2011. I denne bibel står der “Hashem” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. Ordet “Hashem” kommer af det hebraiske udtryk hashShem, der betyder “Navnet”, som jøder ofte bruger som en erstatning for JHWH. c

J95

Pacto Mesiánico (Det Nye Testamente på spansk), udgivet af Academia Bíblica BEREA, Argentina, 2010. I denne oversættelse står der “JHWH” i hovedteksten i mange vers. d

J96

El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo (Det Nye Testamente på spansk) af Pablo Besson, anden udgave, Buenos Aires, Argentina, 1948. I denne oversættelse står der “Jehová” i Lukas 2:15 og Judas 14. Når der står “Señor” i hovedteksten, står der “Jehová,” “Yahvé” eller “Jahvé” i fodnoten til forskellige vers. e

J97

Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lukas 1:5 – 2:17, 40-52, Matthæus 2:1-21 og Markus- og Johannesevangeliet på sotho) af Eugène Casalis og Samuel Rolland, Cape Town, Sydafrika, 1839. I denne oversættelse står der “Yehofa” i hovedteksten i nogle vers. f

J98

The Four Gospels, Translated From the Greek af George Campbell, London, 1789. I denne oversættelse står der “Herren” i hovedteksten, og i fodnoten til forskellige vers står der “Jehova”. g

J99

Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Det Nye Testamente på eromanga) af H.A. Robertson, Sydney, Australien, 1909. I denne oversættelse står der “Iēhōva” i hovedteksten i forskellige vers. h

J100

The Book of Yahweh – The Holy Scriptures af Yisrayl B. Hawkins, niende udgave, Abilene, TX, USA, 1996. I denne oversættelse står der “Jahve” i hovedteksten i mange vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. i

J101

The Sacred Scriptures, udgivet af Assemblies of Yahweh, Bethel, PA, USA, 1981. I denne oversættelse står der “Jahve” i hovedteksten i mange vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. j

J102

A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament af Vincent T. Roth, Pasadena, CA, USA, 2000; en reproduktion af den reviderede udgave der første gang blev udgivet i 1963. I denne parafrase står der “JEHOVA” i hovedteksten i forskellige vers. k

J103

Neues Testament mit Anmerkungen (Det Nye Testamente på tysk) af Heinz Schumacher, Tyskland, 2002. I denne oversættelse står der “JAHWE” i hovedteksten eller i fodnoter til forskellige vers. l

J104

Das Neue Testament (Det Nye Testamente på tysk) af Adolf Pfleiderer, Langensteinbach, Tyskland, 2004; en reproduktion af en udgave der første gang blev trykt i 1980. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. a

J105

Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Det Nye Testamente på tysk) af Johann Jakob Stolz, anden udgave, Zürich, Schweiz, 1795. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i forskellige vers. b

J106

Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments (Bibelen på tysk), redigeret af Johannes Piscator, Herborn, Tyskland, 1602-1604. I denne oversættelse står der “HERR” i hovedteksten med forklarende kommentarer der henviser til “JEHOVAH,” “Jehováh” eller “Jehovah” i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. c

J107

Neue Uebersetzung der Apostelgeschichte (Apostlenes Gerninger på tysk), Halle, Tyskland, 1779. I denne oversættelse står der “Jehovah” eller “Jehoven” i hovedteksten i nogle vers. d

J108

Die heiligen Schriften des neuen Testaments (Det Nye Testamente på tysk) af Sebastian Mutschelle, München, Tyskland, 1789-1790. I denne oversættelse står der “Jehova” eller “Jehovah” i hovedteksten i nogle vers. e

J109

A New Translation of the New Testament ... Extracted From the Paraphrase of the Late Philip Doddridge ... and Carefully Revised With an Introduction and Notes af Samuel Palmer, London, 1765. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. f

J110

The Evangelical Expositor: or, A Commentary on the Holy Bible. Wherein the Sacred Text of the Old and New Testament Is Inserted at Large ... With Practical Observations af Thomas Haweis, London, 1765. I denne oversættelse står der “JEHOVA” i hovedteksten i nogle vers i De Hebraiske Skrifter. Når der står “HERREN” eller “Herren” i hovedteksten, er der forklarende kommentarer der henviser til “Jehova” i nogle vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. g

J111

A New and Corrected Version of the New Testament ... to Which Are Subjoined a Few, Generally Brief, Critical, Explanatory, and Practical Notes af Rodolphus Dickinson, Boston, MA, USA, 1833. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers eller i forklarende noter. h

J112

Evangelical History: or a Narrative of the Life, Doctrines and Miracles of Jesus Christ ... Containing the Four Gospels and the Acts af Alden Bradford, Boston, MA, USA, 1813. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. I 1836 udgav Bradford en revideret udgave af evangelierne, og i dem står der “JEHOVA” eller “Jehova” i hovedteksten i endnu flere vers eller i forklarende noter. i

J113

The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ ... by a Layman (Edgar Taylor), London, 1840. I denne oversættelse står der “Jehova” i Apostlenes Gerninger 7:49. Når der står “HERREN” eller “Herren” i hovedteksten, er der i forskellige vers en fodnote der henviser til “Jehova”. Hvad angår ordet Kyrios, står der i forordet: “Det er almindeligt kendt at dette ord bruges både i Det Gamle og Det Nye Testamente som et udtryk for distanceren og ærbødighed i forbindelse med tiltale af en højerestående person ... Det anvendes også på et endnu mere ophøjet plan om Den Højeste, som det bruges i LXX. [Septuaginta] for at gengive det hebraiske ‘Jehova’.” j

J114

The New Covenant, Reference Edition, redigeret af R.B. Banfield, 1995. I denne oversættelse står der “HERREN” i hovedteksten i forskellige vers. I et afsnit med noter til denne oversættelse findes følgende forklaring: “Ordet Herren er gengivet HERREN hvor det er relevant når det drejer sig om citater fra Det Gamle Testamente. Andre steder hvor Herren er gengivet HERREN, er der bare tale om spekulationer, og det er ikke tiltænkt som et teologisk dogme. I Det Gamle Testamente er HERREN det hebraiske JHWH, Herren er det hebraiske Adonaj, og begge ord er Kurios på græsk. En fastlæggelse af hvorvidt det skal skrives med store bogstaver her som stod det for Guds personlige navn, eller blot betegne en hvilken som helst herre, er overladt til læseren selv at afgøre.” k

J115

The Restored Name King James Version, redigeret af Richard Lattier, 2001. I denne oversættelse står der “JHWH” i hovedteksten i mange vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. I indledningen står der: “I teksten til Restored Name King James Version er navnet på den himmelske Far, יהוה, blevet gengivet med “JHWH”, hvilket er en translitteration af de hebraiske bogstaver. ... Det er vores håb at genindsættelsen af Den Almægtige Skabers navn ... vil blive til velsignelse for læseren så han kan leve et liv i ærbødighed for יהוה.” l

J116

One Unity Resource Bible ... With Some Transliterated Hebrew Notations af Thomas Robinson, 2016. I denne oversættelse står der “ADONAJ”, “Jahve” eller “MarJah [Herre Jahve]” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. I tillægget på side 705 forklares det at det hebraiske ord “Jahve” svarer til de engelske ord for “HERRE, GUD, HERREN, ADONAJ, Jehova.” a

J117

The Complete Jewish Study Bible af David H. Stern, Peabody, MA, USA, 2016. I denne oversættelse står der “ADONAJ i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. I indledningen til denne bibel forklarer oversætteren følgende: “De fleste engelske oversættelser gengiver Navnet med ‘LORD’ (HERREN), skrevet med stort begyndelsesbogstav og kapitæler, som vist her. I The Complete Jewish Bible forekommer det hebraiske ord ‘ADONAJ over seks tusind gange, også skrevet med stort begyndelsesbogstav og kapitæler (og i kursiv, ligesom andre hebraiske ord), som en gengivelse af tetragrammet.” Under overskriften “Tetragrammet i Det Nye Testamente” tilføjer han: “Ordet ‘ADONAJ bruges ... de steder hvor jeg som oversætter mener at kurios er den græske gengivelse af tetragrammet.” b

J118

Ai Vola ni Veiyalayalati Vou i Jisu Karisito (Det Nye Testamente på fiji), revideret og redigeret af James Calvert, London, 1858; udgivet sammen med Ai Vola Tabu, a ya e tu kina Na Veiyalayalati Makawa (Det Gamle Testamente på fiji), revideret og redigeret af James Calvert og Richard Burdsall Lyth, London, 1864. I denne oversættelse står der “Jiova” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. c

J119

Buk Baibel (Bibelen på motu), udgivet af Bible Society of Papua New Guinea, 1959-1973. I denne oversættelse står der “Iehova” eller “IEHOVA” i hovedteksten i nogle vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. d

J120

Ko e Tohi Tapu Kātoa (Bibelen [Revised West Version] på tongansk) af James Baxley, 2018. I denne oversættelse står der “Sihova” eller “SIHOVA” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. e

J121

Testamente e Ncha ea Morena le Moluki oa Rona Yesu Kreste (Det Nye Testamente på sotho) af Eugène Casalis og Samuel Rolland, Beerseba, Lesotho, 1855. I denne oversættelse står der “Yehofa” i hovedteksten i nogle vers. f

J122

Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen (Det Nye Testamente, Ruth og Jonas på ambrym [sydøst]), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. I denne oversættelse står der “Iahova” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. g

J123

Yesu Keriso da Bino Dave (Markus, Lukas og Apostlenes Gerninger på binandere), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. I denne oversættelse står der “BADARI” i hovedteksten, og i nogle af de vers er der en tilhørende fodnote der henviser til “Jehova”. h

J124

The New Testament in Braid Scots af William Wye Smith, Paisley, Skotland, 1901. I denne oversættelse står der “Jehova” i hovedteksten i nogle vers. i

J125

Loina Hauhauna (Det Nye Testamente på bunama), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015; oprindeligt udgivet af The Bible Society of Papua New Guinea, Port Moresby, Papua New Guinea, 1991. I denne oversættelse står der “Yehoba” i hovedteksten i forskellige vers. j

J126

Dakota wowapi wakan kin og Wicoicage wowapi, mowis owa: qa wicoie wakan kin, Salomon Kaga pejihuta wicaśta (Det Nye Testamente, 1. Mosebog og Ordsprogene på dakota) af Stephen R. Riggs og Thomas S. Williamson, New York, 1865. I denne oversættelse står der “Jehowa” i hovedteksten i nogle vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. k

J127

Nsango Yandoci yo kotamaki la Luka (Lukasevangeliet på [lu]nkundu) af John McKittrick og fru F.T. McKittrick, Congo Balolo Mission, Bonginda, Congo, 1895. I denne oversættelse står der “Yova” i hovedteksten i nogle vers. l

J128

Kálaad Zɛmbî: Sɔ̧ á Gúgwáan (Det Nye Testamente på makaa), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. I denne oversættelse står der “Yawé” i hovedteksten i forskellige vers eller i fodnoterne. a

J129

Pulu Yili-nga Ung Konale (Det Nye Testamente på bo-ung [mara-gomu]), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2004. I denne oversættelse står der “Yawe” i hovedteksten i forskellige vers. b

J130

Nzryrngrkxtr Kc Ate: Rut x Sam (Det Nye Testamente, Ruth og Salmerne på natügu), udgivet af Bible Society of the South Pacific, Solomon Islands Translation Advisory Group og Wycliffe Bible Translators, Inc., 2008. I denne oversættelse står der “Yawe” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. I tillægget på side 530 står der at “Yawe (Yahweh)” svarer til det græske “kurios” og det engelske ord for “HERREN”. c

J131

Kaem Ko Den (Det Nye Testamente og dele af Det Gamle Testamente på waskia), revideret af The Bible Society of Papua New Guinea og Wycliffe Bible Translators, 2014. I denne oversættelse står der “Yawe” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. I tillægget på side 726 og 727 står der at “Jawe” (eller “Yawe”) svarer til “JHWH” på hebraisk, “Kurios” på græsk og “LORD (HERREN), Jahweh, Jehovah” på engelsk. d

J132

Buka Vivivireina Parivainuaḡana Wadubona Ḡuta Vinevine ma Mark ma Acts (dele af Det Gamle Testamente, Markus og Apostlenes Gerninger på wedau), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2010. I denne oversættelse står der “BADA” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. I en fodnote til 1. Mosebog 2:7 forklares det at “BADA” refererer til “Jahve” eller “Jehova”. e

J133

Tus Votut en selusien ten out Voum niutestamen ka tei en oltestamen (dele af Bibelen på paama), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. I denne oversættelse står der “Iahova” i hovedteksten i forskellige vers, både i De Hebraiske Skrifter og i De Kristne Græske Skrifter. f

J134

Te akʼaʼj tuʼjal tuj tuʼjal qtata Dios (Det Nye Testamente på tektiteko), udgivet af Wycliffe Bible Translators, Inc., 2003. I denne oversættelse står der “Dios” i hovedteksten, og i nogle vers er der en tilhørende fodnote der henviser til “YHWH” eller “Yawe”. g

a Også kaldet De Kristne Græske Skrifter.

b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l c d g i HEBRAISK oversættelse af De Kristne Græske Skrifter

b e f j k l a b c h i j h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k b c g i j k f g h i j k l a b ENGELSK oversættelse af De Kristne Græske Skrifter

h d e f g h i j k l a b c d e f g k l a b c d e f g l a d e f h l a b c d e c d e f g h i j k l a b c d e f g Oversættelse af De Kristne Græske Skrifter til et ANDET SPROG

a OPSLAGSVÆRKER