Nehemias 7:1-73

7  Så snart muren var blevet genopbygget,+ satte jeg dørene i.+ Derefter blev portvagterne,+ sangerne+ og levitterne+ udnævnt.  Jeg gav nu ansvaret for Jerusalem til min bror Hanani+ og til Hananja, borgens+ kommandant, for han var en meget pålidelig mand som havde større respekt for den sande Gud+ end mange andre.  Jeg sagde til dem: “Jerusalems porte bør først åbnes op ad dagen når det er blevet varmt, og dørene skal lukkes og låses mens vagterne stadig er der. Udnævn Jerusalems indbyggere som vagter, og opstil dem hver på sin post og hver foran sit hus.”  Byen var udstrakt og stor, og der var få folk i den,+ og husene var ikke blevet genopbygget.  Min Gud gav mig nu et ønske i hjertet om at samle de fornemme og de højtstående embedsmænd og folket for at de kunne blive indført i slægtsregistret.+ Så fandt jeg bogen med slægtsregistret over de første der var kommet tilbage, og læste hvad der stod i den:  Følgende folk fra provinsen* kom tilbage efter at have været deporteret; det var dem som kong Nebukadnesar+ af Babylon havde ført i eksil,+ og som senere vendte tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin by,+  dem som kom sammen med Zerubbabel,+ Jeshua,+ Nehemja, Azarja, Raamja, Nahamani, Mordokaj, Bilshan, Misperet, Bigvaj, Nekum og Baana. Antallet af israelitiske mænd var:+  Paroshs sønner: 2.172;  Shefatjas sønner: 372; 10  Araks+ sønner: 652; 11  Pahat-Moabs sønner,+ af Jeshuas og Joabs sønner:+ 2.818; 12  Elams sønner:+ 1.254; 13  Zattus sønner: 845; 14  Zakkajs sønner: 760; 15  Binnujs sønner: 648; 16  Bebajs sønner: 628; 17  Azgads sønner: 2.322; 18  Adonikams sønner: 667; 19  Bigvajs sønner: 2.067; 20  Adins sønner: 655; 21  Aters sønner, Hizkijas sønner: 98; 22  Hashums sønner: 328; 23  Besajs sønner: 324; 24  Harifs sønner: 112; 25  Gibeons+ sønner: 95; 26  mændene fra Betlehem og Netofa: 188; 27  mændene fra Anatot:+ 128; 28  mændene fra Bet-Azmavet: 42; 29  mændene fra Kirjat-Jearim,+ Kefira og Beerot:+ 743; 30  mændene fra Rama og Geba:+ 621; 31  mændene fra Mikmas:+ 122; 32  mændene fra Betel+ og Aj:+ 123; 33  mændene fra det andet Nebo: 52; 34  den anden Elams sønner: 1.254; 35  Harims sønner: 320; 36  Jerikos sønner: 345; 37  Lods, Hadids og Onos+ sønner: 721; 38  Senaas sønner: 3.930. 39  Præsterne:+ Jedajas sønner af Jeshuas slægt: 973; 40  Immers sønner: 1.052; 41  Pashkurs sønner:+ 1.247; 42  Harims+ sønner: 1.017. 43  Levitterne:+ Jeshuas sønner, Kadmiels sønner,+ af Hodevas sønner: 74. 44  Sangerne:+ Asafs+ sønner: 148. 45  Portvagterne:+ Shallums sønner, Aters sønner, Talmons sønner, Akkubs+ sønner, Hatitas sønner, Shobajs sønner: 138. 46  Tempeltjenerne:*+ Sihas sønner, Hasufas sønner, Tabbaots sønner, 47  Keros’ sønner, Sias sønner, Padons sønner, 48  Lebanas sønner, Hagabas sønner, Shalmajs sønner, 49  Hanans sønner, Giddels sønner, Gahars sønner, 50  Reajas sønner, Resins sønner, Nekodas sønner, 51  Gazzams sønner, Uzzas sønner, Paseas sønner, 52  Besajs sønner, Meunims sønner, Nefushesims sønner, 53  Bakbuks sønner, Hakufas sønner, Harhurs sønner, 54  Baslits sønner, Mehidas sønner, Harshas sønner, 55  Barkos’ sønner, Siseras sønner, Tamas sønner, 56  Nesias sønner og Hatifas sønner. 57  Salomons tjeneres sønner:+ Sotajs sønner, Soferets sønner, Peridas sønner, 58  Jalas sønner, Darkons sønner, Giddels sønner, 59  Shefatjas sønner, Hattils sønner, Pokeret-ha-Sebajims sønner og Amons sønner. 60  Tempeltjenerne*+ og Salomons tjeneres sønner udgjorde i alt 392. 61  Og disse kom tilbage fra Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub, Addon og Immer, men de kunne ikke dokumentere hvilken slægt de tilhørte, og hvor de stammede fra, om de var israelitter:+ 62  Delajas sønner, Tobijas sønner, Nekodas sønner: 642. 63  Og af præsterne: Hobajas sønner, Kos’+ sønner og sønnerne af Barzillaj, ham der giftede sig med en af gileaditten Barzillajs+ døtre og fik navn efter hendes slægt. 64  Disse ledte efter deres optegnelser for at kunne fastslå hvor de stammede fra, men optegnelserne blev ikke fundet, så de blev udelukket fra præsteembedet.*+ 65  Statholderen*+ sagde til dem at de ikke skulle spise af det højhellige+ før der var en præst der kunne gøre brug af Urim og Tummim.+ 66  Hele menigheden udgjorde i alt 42.360;+ 67  dertil kom deres mandlige og kvindelige trælle,+ som udgjorde 7.337. De havde også 245 sangere og sangerinder.+ 68  De havde 736 heste, 245 muldyr, 69  435 kameler og 6.720 æsler. 70  Nogle af overhovederne for slægterne gav bidrag til arbejdet.+ Statholderen* gav 1.000 gulddrakmer,* 50 skåle og 530 præstekjortler+ til skatkammeret. 71  Og nogle af overhovederne for slægterne gav 20.000 gulddrakmer og 2.200 sølvminer* til projektet.* 72  Og resten af folket gav 20.000 gulddrakmer, 2.000 sølvminer og 67 præstekjortler. 73  Præsterne, levitterne, portvagterne, sangerne,+ nogle af folket, tempeltjenerne* og alle de øvrige israelitter* bosatte sig så i deres byer.+ Da den syvende måned kom,+ havde israelitterne bosat sig i deres byer.+

Fodnoter

Henviser muligvis til provinsen Babylon eller provinsen Juda.
Eller “Netinim”. Bogst.: “De givne”.
Eller “Netinim”. Bogst.: “De givne”.
Eller “udelukket fra præsteembedet som urene”.
Eller “Tirshataen”, en persisk betegnelse for statholderen over en provins.
Regnes almindeligvis for at være den samme som den persiske gulddarejk, som vejede 8,4 g. Ikke den drakme der nævnes i De Græske Skrifter. Se Tillæg B14.
Eller “Tirshataen”, en persisk betegnelse for statholderen over en provins.
I De Hebraiske Skrifter svarer en mine til 570 g. Se Tillæg B14.
Eller “til projektets skatkammer”.
Eller “netinim”. Bogst.: “de givne”.
Bogst.: “hele Israel”.

Studienoter

Medieindhold