Nehemias 3:1-32

3  Ypperstepræsten Eljashib+ og hans brødre præsterne gik i gang med at bygge Fåreporten.+ De indviede* den+ og satte dens døre i; de indviede stykket hen til Meatårnet+ og helt hen til Hananeltårnet.+  Ved siden af dem byggede mændene fra Jeriko,+ og ved siden af dem byggede Zakkur, Imris søn.  Senaas sønner byggede Fiskeporten;+ de lavede tømrerarbejdet på den+ og satte så dens døre, låsebolte og slåer i.  Og ved siden af dem arbejdede Meremot,+ en søn af Urija, der var søn af Kos, med genopbygningen, og ved siden af dem arbejdede Meshullam,+ søn af Berekja, der var søn af Meshezabel, og ved siden af dem arbejdede Sadok, Baanas søn.  Og ved siden af dem arbejdede tekoitterne+ med genopbygningen, men de prominente iblandt dem ville ikke nedværdige sig til at være med i arbejdet* under deres tilsynsførende.  Jojada, Paseas søn, og Meshullam, Besodjas søn, genopbyggede Den Gamle Bys Port;*+ de lavede tømrerarbejdet på den og satte så dens døre, låsebolte og slåer i.  Ved siden af dem arbejdede gibeonitten+ Melatja og meronotitten Jadon med genopbygningen, mænd fra Gibeon og Mispa+ som var underlagt statholderen over regionen På Den Anden Side af Floden.*+  Ved siden af dem arbejdede Uzziel, Harhajas søn, en af guldsmedene, med genopbygningen, og ved siden af ham arbejdede Hananja, en af salveblanderne,* med genopbygningen; og de brolagde Jerusalem helt hen til Den Brede Mur.+  Ved siden af dem arbejdede Refaja, Hurs søn, der var fyrste over halvdelen af Jerusalems distrikt, med genopbygningen. 10  Og ved siden af dem arbejdede Jedaja, Harumafs søn, med genopbygningen ud for sit eget hus, og ved siden af ham arbejdede Hattush, Hashabnejas søn. 11  Malkija, Harims søn,+ og Hashub, Pahat-Moabs søn,+ genopbyggede et andet stykke* foruden Ovntårnet.+ 12  Og ved siden af dem arbejdede Shallum, Hallokeshs søn, sammen med sine døtre; han var fyrste over den anden halvdel af Jerusalems distrikt. 13  Hanun og indbyggerne i Zanoa+ arbejdede på Dalporten;+ de genopbyggede den og satte så dens døre, låsebolte og slåer i, og de genopbyggede 1.000 alen* af muren helt hen til Askedyngeporten.+ 14  Malkija, Rekabs søn, der var fyrste over Bet-ha-Kerems+ distrikt, genopbyggede Askedyngeporten; han byggede den og satte dens døre, låsebolte og slåer i. 15  Shallun, Kol-Hozes søn, der var fyrste over Mispas+ distrikt, genopbyggede Kildeporten;+ han byggede den og dens tag og satte dens døre, låsebolte og slåer i. Han genopbyggede også muren langs Kanaldammen*+ til Kongens Have+ og helt hen til Trappen+ der fører ned fra Davidsbyen.+ 16  Efter ham arbejdede Nehemja, Azbuks søn, fyrste over halvdelen af Bet-Surs+ distrikt, med genopbygningen fra stedet over for Davidsgravene+ hen til den dam+ der var bygget, og helt hen til De Store Krigeres Hus. 17  Efter ham arbejdede levitterne med genopbygningen: Rekum, Banis søn, og ved siden af ham Hashabja som repræsentant for sit distrikt; han var fyrste over halvdelen af Keilas+ distrikt. 18  Efter ham arbejdede deres brødre under Bavvaj, Henadads søn, der var fyrste over den anden halvdel af Keilas distrikt. 19  Og ved siden af ham genopbyggede Ezer, Jeshuas søn,+ der var fyrste over Mispa, et andet stykke over for vejen op til Våbendepotet ved Vinkelmuren.+ 20  Efter ham arbejdede Baruk, Zabbajs+ søn, energisk med at genopbygge et andet stykke, fra Vinkelmuren og helt hen til indgangen til ypperstepræsten Eljashibs+ hus. 21  Efter ham arbejdede Meremot,+ en søn af Urija, der var søn af Kos, med at genopbygge et andet stykke, fra indgangen til Eljashibs hus og hen til enden af huset. 22  Og efter ham arbejdede præsterne, mænd fra Jordans+ distrikt,* med genopbygningen. 23  Efter dem arbejdede Benjamin og Hashub med genopbygningen ud for deres eget hus. Efter dem arbejdede Azarja, en søn af Maaseja, der var søn af Ananja, med genopbygningen i nærheden af sit eget hus. 24  Efter ham arbejdede Binnuj, Henadads søn, med genopbygningen af et andet stykke, fra Azarjas hus hen til Vinkelmuren+ og helt hen til hjørnet. 25  Efter ham arbejdede Palal, Uzajs søn, med genopbygningen ud for Vinkelmuren og tårnet ved Kongens Hus,*+ det øvre tårn som hører til Vagtforgården.+ Efter ham var der Pedaja, Paroshs søn.+ 26  Og tempeltjenerne*+ der boede på Ofel,+ arbejdede med genopbygningen hen til stedet ud for Vandporten+ mod øst og det fremspringende tårn. 27  Efter dem genopbyggede tekoitterne+ et andet stykke, fra stedet ud for det store, fremspringende tårn til Ofels mur. 28  Præsterne arbejdede med genopbygningen oven for Hesteporten,+ hver af dem ud for sit eget hus. 29  Efter dem arbejdede Sadok,+ Immers søn, med genopbygningen ud for sit eget hus. Og efter ham arbejdede Shemaja, Shekanjas søn, vagten ved Østporten.+ 30  Efter ham genopbyggede Hananja, Shelemjas søn, og Hanun, Salafs sjette søn, et andet stykke. Efter ham arbejdede Meshullam,+ Berekjas søn, med genopbygningen ud for sit eget hus.* 31  Efter ham arbejdede Malkija, der var medlem af guldsmedelavet, med genopbygningen, hen til tempeltjenernes*+ og købmændenes hus, over for Inspektionsporten* og hen til tagkammeret på hjørnet. 32  Og mellem tagkammeret på hjørnet og Fåreporten+ arbejdede guldsmedene og købmændene med genopbygningen.

Fodnoter

Eller “helligede”.
Eller “bøje nakken”.
Eller “Jeshanaporten”.
Eller “området Trans-Eufrat”.
Eller “parfumeblanderne”.
Eller “opmålt afsnit”.
Ca. 445 m. Se Tillæg B14.
Eller “Sheladammen”.
Eller muligvis: “omegnen; det nærliggende distrikt”.
Eller “Palads”.
Eller “netinim”. Bogst.: “de givne”.
Eller “værelse; rum”.
Eller “netinims”. Bogst.: “de givnes”.
Eller “Mifkadporten”.

Studienoter

Medieindhold