Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over Matthæus

 • A. Jesus Kristus’ slægtsregister (1:1-17)

 • B. Begivenheder fra omkring Jesus’ fødsel til hans dåb (1:18 – 3:17)

  • Maria bliver gravid ved hellig ånd, Josefs reaktion (1:18-25)

  • Astrologernes besøg og Herodes’ morderiske plan (2:1-12)

  • Josef og Maria flygter til Egypten med Jesus (2:13-15)

  • Herodes får små drenge i Betlehem og omegn slået ihjel (2:16-18)

  • Jesus’ familie slår sig ned i Nazaret (2:19-23)

  • Johannes Døber forkynder (3:1-12)

  • Jesus bliver døbt (3:13-17)

 • C. Djævelen frister Jesus, og Jesus begynder at forkynde i Galilæa (4:1-25)

  • Jesus afviser Djævelens fristelser (4:1-11)

  • Jesus begynder at forkynde om himlenes rige (4:12-17)

  • De første fire disciple kaldes til at være “menneskefiskere” (4:18-22)

  • Jesus forkynder, underviser og helbreder (4:23-25)

 • D. Bjergprædikenen (5:1 – 7:29)

  • Jesus begynder sin bjergprædiken (5:1, 2)

  • Ni udsagn om de lykkelige (5:3-12)

  • “Jordens salt” og “verdens lys” (5:13-16)

  • Jesus kommet for at opfylde Loven (5:17-20)

  • Vejledning om vrede og om hvordan man løser personlige konflikter (5:21-26)

  • Vejledning om ægteskabsbrud og skilsmisse (5:27-32)

  • Vejledning om eder, at gøre gengæld og at elske fjender (5:33-48)

  • Udstil ikke din retfærdighed (6:1-4)

  • Hvordan man beder, og Fadervor (6:5-15)

  • Undgå hyklerisk faste (6:16-18)

  • Værdier på jorden og i himlen (6:19-24)

  • Hold op med at bekymre jer, søg først Guds rige (6:25-34)

  • Hold op med at dømme (7:1-6)

  • Bliv ved med at bede, søge, banke på (7:7-11)

  • Den Gyldne Regel (7:12)

  • Den smalle port (7:13, 14)

  • Falske profeter, træer kendes på deres frugter (7:15-23)

  • Huset på klippen, huset på sandet (7:24-27)

  • Folkemængden forbavset over Jesus’ undervisning (7:28, 29)

 • E. Jesus udfører forskellige mirakler i Galilæa (8:1 – 9:34)

  • En spedalsk helbredes (8:1-4)

  • En officers tro (8:5-13)

  • Jesus helbreder mange i Kapernaum (8:14-17)

  • Det der kræves for at følge Jesus (8:18-22)

  • Jesus får en storm på Galilæas Sø til at lægge sig (8:23-27)

  • Dæmoner sendes i svin (8:28-34)

  • Jesus helbreder en der er lam (9:1-8)

  • Jesus kalder Matthæus (9:9-13)

  • Spørgsmål om faste (9:14-17)

  • Datter af en forstander for synagogen oprejses, kvinde rører Jesus’ yderklæder (9:18-26)

  • Jesus helbreder blinde og stumme (9:27-34)

 • F. Jesus beskriver det store undervisningsarbejde og instruerer lærere (9:35 – 11:1)

  • Høsten er stor, men arbejderne få (9:35-38)

  • De 12 apostle (10:1-4)

  • Instruktioner angående forkyndelsen (10:5-15)

  • Disciple vil blive forfulgt (10:16-25)

  • Frygt Gud, ikke mennesker (10:26-31)

  • Jesus er ikke kommet for at skabe fred, men sværd (10:32-39)

  • Det belønnes at tage imod Jesus’ disciple (10:40-42)

  • Jesus tager afsted for at forkynde og undervise (11:1)

 • G. Jesus rejser gennem Galilæa og underviser (11:2 – 12:50)

  • Johannes spørger angående “den der kommer” (11:2-6)

  • Jesus roser Johannes Døber (11:7-15)

  • Afvisende generation (11:16-19)

  • Korazin, Betsajda og Kapernaum fordømmes (11:20-24)

  • Jesus lovpriser sin Far fordi han er god mod de ydmyge (11:25-27)

  • Jesus’ åg giver hans disciple ny styrke (11:28-30)

  • Jesus, “Herre over sabbatten” (12:1-8)

  • En mand med en lam hånd bliver helbredt på sabbatten (12:9-14)

  • Jesus er Guds elskede tjener (12:15-21)

  • Dæmoner uddrives ved hjælp af hellig ånd, ikke ved hjælp af Beelzebul (12:22-30)

  • Synd der ikke bliver tilgivet (12:31, 32)

  • Et træ kan kendes på sin frugt (12:33-37)

  • Jonas’ tegn (12:38-42)

  • Når en uren ånd vender tilbage (12:43-45)

  • Jesus’ mor og brødre (12:46-50)

 • H. Jesus underviser om Riget ved hjælp af lignelser (13:1-58)

  • Fra en båd underviser Jesus mange mennesker (13:1, 2)

  • Korn sået i fire forskellige slags jord (13:3-9)

  • Hvorfor Jesus brugte lignelser (13:10-17)

  • Lignelsen om landmanden der sår, bliver forklaret (13:18-23)

  • Hveden og ukrudtet (13:24-30)

  • Sennepsfrøet og surdejen (13:31-33)

  • Jesus’ brug af lignelser opfylder en profeti (13:34, 35)

  • Lignelsen om hveden og ukrudtet bliver forklaret (13:36-43)

  • Den skjulte skat og den smukke perle (13:44-46)

  • Voddet (13:47-50)

  • En offentlig lærer tager nye og gamle skatte frem (13:51, 52)

  • Jesus afvises på sin hjemegn (13:53-58)

 • I. Jesus’ tjeneste i Galilæa og omegn slutter (14:1 – 18:35)

  • Johannes Døbers død (14:1-12)

  • Jesus sørger for mad til 5.000 mænd foruden kvinder og børn (14:13-21)

  • Jesus går på vandet (14:22-33)

  • Helbreder ved Genesaret (14:34-36)

  • Spørgsmål om rituel håndvaskning (15:1-9)

  • Urenhed udspringer fra hjertet (15:10-20)

  • En fønikisk kvindes stærke tro (15:21-28)

  • Jesus helbreder mange lidelser (15:29-31)

  • Jesus sørger for mad til 4.000 mænd foruden kvinder og børn (15:32-39)

  • Farisæerne og saddukæerne kræver et tegn fra himlen (16:1-4)

  • Jesus advarer mod farisæernes og saddukæernes surdej (16:5-12)

  • Peter identificerer Jesus som Kristus (16:13-17)

  • Jesus giver Peter Rigets nøgler (16:18-20)

  • Jesus forudsiger sin død og opstandelse (16:21-23)

  • Det der kræves for at være en sand discipel (16:24-28)

  • Jesus forvandles (17:1-13)

  • Jesus helbreder en dæmonbesat dreng (17:14-18)

  • Tro på størrelse med et sennepsfrø (17:19, 20)

  • Jesus forudsiger igen sin død og opstandelse (17:22, 23)

  • Betaler skat med mønt fra en fisks mund (17:24-27)

  • Hvem er den største i Riget? (18:1-6)

  • Snublesten (18:7-10)

  • Lignelsen om fåret der er faret vild (18:12-14)

  • Hvordan man løser konflikter og vinder sin bror (18:15-20)

  • Lignelsen om trællen der ikke vil tilgive (18:21-35)

 • J. Jesus’ tjeneste i Peræa og i egnen omkring Jeriko (19:1 – 20:34)

  • Ægteskab og skilsmisse (19:1-9)

  • Gaven at være ugift (19:10-12)

  • Jesus velsigner børnene (19:13-15)

  • En rig ung mand stiller et spørgsmål (19:16-26)

  • Ofre for Riget vil blive belønnet (19:27-30)

  • Arbejderne i vingården får alle samme løn, en denar (20:1-16)

  • Jesus forudsiger igen sin død og opstandelse (20:17-19)

  • Anmodning om pladser i Riget (20:20-28)

  • Jesus helbreder to blinde mænd i nærheden af Jeriko (20:29-34)

 • K. Jesus’ afsluttende tjeneste i Jerusalem (21:1 – 23:39)

  • Jesus rider ind i Jerusalem i triumf (21:1-11)

  • Jesus renser templet (21:12-17)

  • Et figentræ forbandes (21:18-22)

  • Jesus’ bemyndigelse betvivles (21:23-27)

  • Lignelsen om en far og hans to sønner (21:28-32)

  • Lignelsen om de morderiske vinbønder (21:33-46)

  • Lignelsen om bryllupsfesten (22:1-14)

  • Gud og kejseren (22:15-22)

  • Spørgsmål om opstandelsen (22:23-33)

  • De to største bud (22:34-40)

  • Er Kristus Davids søn? (22:41-46)

  • Efterlign ikke de skriftlærde og farisæerne (23:1-12)

  • Ve de skriftlærde og farisæerne (23:13-36)

  • Jesus sørger over Jerusalem (23:37-39)

 • L. Jesus’ store profeti om tegnet på hans nærværelse (24:1 – 25:46)

  • Spørgsmål angående tegnet på Jesus’ nærværelse (24:1-3)

  • Aspekter af det sammensatte tegn og den store trængsel (24:4-22)

  • Farer for at blive vildledt af nogle der falskeligt påstår at være Kristus (24:23-28)

  • Menneskesønnens komme (24:29-31)

  • Sammenligningen med figentræet (24:32, 33)

  • Denne generation vil ikke forsvinde (24:34, 35)

  • Hverken mennesker eller engle kender dagen og timen; Jesus’ nærværelse vil være som Noas dage (24:36-39)

  • Hold jer vågne (24:40-44)

  • Den trofaste og kloge træl og kendetegn på en ond træl (24:45-51)

  • Lignelsen om de ti jomfruer (25:1-13)

  • Lignelsen om talenterne (25:14-30)

  • Lignelsen om fårene og gederne (25:31-46)

 • M. Jesus bliver forrådt, lider, bliver henrettet og begravet (26:1 – 27:66)

  • Præster lægger planer om at dræbe Jesus (26:1-5)

  • En kvinde hælder parfumeret olie over Jesus (26:6-13)

  • Jesus fejrer den sidste påske, og Judas forråder ham (26:14-25)

  • Herrens aftensmåltid indstiftes (26:26-30)

  • Jesus forudsiger at Peter vil fornægte ham (26:31-35)

  • Jesus beder i Getsemane (26:36-46)

  • Jesus bliver arresteret og stillet for Sanhedrinet (26:47-68)

  • Peter fornægter Jesus tre gange og græder fortvivlet (26:69-75)

  • Jesus overgives til Pilatus (27:1, 2)

  • Judas får dårlig samvittighed og hænger sig (27:3-10)

  • Jesus stilles for Pilatus (27:11-26)

  • Soldater håner Jesus offentligt (27:27-31)

  • Jesus bliver naglet til en pæl på Golgata (27:32-44)

  • Jesus dør (27:45-56)

  • Jesus begraves (27:57-61)

  • Jesus’ grav bliver bevogtet (27:62-66)

 • N. Jesus bliver oprejst og giver befaling om at gøre disciple (28:1-20)

  • Jesus bliver oprejst og viser sig for sine disciple (28:1-10)

  • Soldater bestikkes til at lyve om Jesus’ opstandelse (28:11-15)

  • Jesus giver befalingen om at gøre disciple (28:16-20)