Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over Markus

 • A. Begivenheder der fører frem til Jesus’ tjeneste (1:1-13)

  • Johannes Døbers tjeneste (1:1-8)

  • Jesus’ dåb (1:9-11)

  • Jesus bliver fristet af Satan (1:12, 13)

 • B. Den første del af Jesus’ offentlige tjeneste, primært i området omkring Galilæas Sø (1:14 – 3:35)

  • Jesus begynder at forkynde i Galilæa (1:14, 15)

  • De første fire disciple kaldes til at være menneskefiskere (1:16-20)

  • Jesus underviser i synagogen i Kapernaum; en uren ånd bliver uddrevet (1:21-28)

  • Jesus helbreder Peters svigermor og mange andre i Kapernaum (1:29-34)

  • Jesus beder på et øde sted (1:35-39)

  • En spedalsk helbredes (1:40-45)

  • I Kapernaum helbreder Jesus en der er lam (2:1-12)

  • Jesus kalder Levi som discipel (2:13-17)

  • Spørgsmål om faste (2:18-22)

  • Jesus, “Herre over sabbatten” (2:23-28)

  • Mand med lam hånd bliver helbredt på sabbatten (3:1-6)

  • Stor folkemængde ved søens bred; mange bliver helbredt (3:7-12)

  • De 12 apostle bliver udvalgt (3:13-19)

  • Blasfemisk tale om den hellige ånd (3:20-30)

  • Jesus’ mor og brødre (3:31-35)

 • C. Jesus underviser ved hjælp af lignelser (4:1-34)

  • Jesus underviser en stor folkemængde fra en båd (4:1, 2)

  • Lignelsen om landmanden der sår, og fire slags jord (4:3-9)

  • Hvorfor Jesus brugte lignelser (4:10-13)

  • Lignelsen om landmanden der sår, bliver forklaret (4:14-20)

  • En lampe sættes ikke under et kar (4:21-23)

  • “Det I udmåler til andre” (4:24, 25)

  • Lignelsen om landmanden der sover (4:26-29)

  • Lignelsen om sennepsfrøet (4:30-32)

  • Jesus’ brug af lignelser (4:33, 34)

 • D. Jesus udfører forskellige mirakler på og omkring Galilæas Sø (4:35 – 5:43)

  • Jesus får en voldsom storm til at lægge sig (4:35-41)

  • Jesus helbreder en dæmonbesat mand; tillader dæmonerne at gå i svinene (5:1-20)

  • Jairus’ datter bliver oprejst; en kvinde rører ved Jesus’ yderklæder (5:21-43)

 • E. Jesus udvider sin tjeneste i Galilæa til de mere nordlige og østlige egne (6:1 – 9:50)

  • Jesus bliver afvist i sin hjemby (6:1-6)

  • De tolv oplæres i at forkynde og sendes ud (6:7-13)

  • Johannes Døbers død (6:14-29)

  • Jesus sørger for mad til 5.000 (6:30-44)

  • Jesus går på vandet (6:45-52)

  • Helbreder i Genesaret (6:53-56)

  • Menneskers traditioner afsløres (7:1-13)

  • Urenhed udspringer fra hjertet (7:14-23)

  • Jesus helbreder en syrisk-fønikisk kvindes datter (7:24-30)

  • Jesus helbreder en døv mand i Dekapolis (7:31-37)

  • Jesus sørger for mad til omkring 4.000 mænd (8:1-10)

  • Farisæerne kræver et tegn fra himlen (8:11-13)

  • Jesus advarer mod farisæernes og Herodes’ surdej (8:14-21)

  • En blind mand bliver helbredt i Betsajda (8:22-26)

  • På vej til Cæsarea Filippi identificerer Peter Jesus som Kristus (8:27-30)

  • Jesus forudsiger sin død og opstandelse (8:31-33)

  • Det der kræves for at være en sand discipel (8:34 – 9:1)

  • Jesus forvandles (9:2-8)

  • Elias’ komme (9:9-13)

  • Jesus helbreder en dæmonbesat dreng (9:14-29)

  • Jesus forudsiger for anden gang sin død og opstandelse (9:30-32)

  • Disciplene skændes om hvem af dem der er størst (9:33-37)

  • “Enhver der ikke er imod os, er med os” (9:38-41)

  • Snublesten (9:42-48)

  • “Hav salt i jer selv” (9:49, 50)

 • F. Jesus’ tjeneste i Peræa og i nærheden af Jeriko (10:1-52)

  • Jesus giver vejledning angående ægteskab og skilsmisse (10:1-12)

  • Jesus velsigner børnene (10:13-16)

  • En rig mands spørgsmål (10:17-27)

  • De der bringer ofre for Riget, vil blive belønnet (10:28-31)

  • Jesus forudsiger for tredje gang sin død og opstandelse (10:32-34)

  • Jakob og Johannes anmoder om pladser i Riget (10:35-45)

  • Jesus helbreder den blinde Bartimæus i nærheden af Jeriko (10:46-52)

 • G. De sidste dage af Jesus’ offentlige tjeneste i Jerusalem (11:1 – 14:16)

  • Jesus rider ind i Jerusalem i triumf (11:1-11)

  • Jesus forbander et figentræ på vej til Jerusalem (11:12-14)

  • Jesus renser templet (11:15-18)

  • Hvad man kan lære af det visne figentræ (11:19-25)

  • Jesus’ bemyndigelse betvivles (11:27-33)

  • Lignelsen om de morderiske vinbønder (12:1-12)

  • Gud og kejseren (12:13-17)

  • Spørgsmål om opstandelsen (12:18-27)

  • De to største bud (12:28-34)

  • Er Kristus Davids søn? (12:35-37a)

  • Advarsel mod de skriftlærde (12:37b-40)

  • En fattig enkes to mønter (12:41-44)

  • Spørgsmålet om “tegnet på at det nærmer sig sin afslutning” (13:1-4)

  • Et sammensat tegn og en tid med trængsler uden fortilfælde (13:5-20)

  • Fare for at blive vildledt af falske kristus’er (13:21-23)

  • Menneskesønnens komme (13:24-27)

  • Sammenligningen med figentræet (13:28, 29)

  • Denne generation skal ikke forsvinde (13:30, 31)

  • Hverken mennesker eller engle kender dagen og timen (13:32)

  • Hold jer vågne (13:33-37)

  • Præster lægger planer om at dræbe Jesus (14:1, 2)

  • En kvinde hælder parfumeret olie over Jesus (14:3-9)

  • Judas forråder Jesus (14:10, 11)

  • Forberedelser til den sidste påske (14:12-16)

 • H. Jesus’ sidste 14. nisan på jorden (14:17 – 15:41)

  • “Ve det menneske der forråder Menneskesønnen!” (14:17-21)

  • Jesus indstifter Herrens aftensmåltid (14:22-26)

  • Jesus forudsiger at Peter vil fornægte ham (14:27-31)

  • Jesus beder i Getsemane (14:32-42)

  • Jesus bliver arresteret, og disciplene flygter (14:43-52)

  • For Sanhedrinet (14:53-65)

  • Peter fornægter Jesus tre gange og bryder sammen og græder (14:66-72)

  • Jesus stilles for Pilatus (15:1-15)

  • Soldater håner Jesus (15:16-20)

  • Jesus bliver naglet til en pæl på Golgata (15:21-32)

  • Jesus dør (15:33-41)

 • I. Jesus bliver begravet og oprejst (15:42 – 16:8)

  • Josef fra Arimatæa kommer, og Jesus bliver begravet (15:42-47)

  • Kvinder ved den tomme grav (16:1-8)