Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over Lukas

 • A. Lukas’ indledning (1:1-4)

  • Baggrunden for at skrive beretningen (1:1, 2)

  • Stilet til Theofilus (1:3, 4)

 • B. Begivenheder i forbindelse med Johannes Døbers og Jesus’ fødsel (1:5-80)

  • Gabriel forudsiger Johannes Døbers fødsel (1:5-25)

  • Gabriel forudsiger Jesus’ fødsel (1:26-38)

  • Maria besøger sin slægtning Elisabeth (1:39-45)

  • Maria ophøjer Jehova (1:46-56)

  • Johannes bliver født og navngivet (1:57-66)

  • Zakarias’ profeti (1:67-79)

  • Johannes’ liv i ørkenen (1:80)

 • C. Jesus’ fødsel og opvækst (2:1-52)

  • Josef og Maria rejser til Betlehem; Jesus bliver født (2:1-7)

  • Engle viser sig for hyrder på marken (2:8-20)

  • Jesus bliver omskåret og vist frem for Gud i templet (2:21-24)

  • Simeon får det privilegium at se Kristus (2:25-35)

  • Anna taler om barnet (2:36-38)

  • Tilbage til Nazaret (2:39, 40)

  • Jesus i templet som 12-årig (2:41-50)

  • Jesus vender tilbage til Nazaret med sine forældre (2:51, 52)

 • D. Begivenheder inden Jesus’ jordiske tjeneste begynder (3:1 – 4:13)

  • Johannes begynder sin tjeneste (3:1, 2)

  • Johannes forkynder dåb (3:3-20)

  • Jesus bliver døbt (3:21, 22)

  • Jesus Kristus’ slægtsregister (3:23-38)

  • Jesus afviser Djævelens fristelser (4:1-13)

 • E. Første del af Jesus’ tjeneste, hovedsageligt i Galilæa (4:14 – 6:11)

  • Jesus begynder at forkynde i Galilæa (4:14, 15)

  • Jesus bliver afvist i Nazaret (4:16-30)

  • Jesus underviser i synagogen i Kapernaum (4:31-37)

  • Jesus helbreder Simons svigermor og andre (4:38-41)

  • Folkeskarer finder Jesus på et øde sted (4:42-44)

  • Mirakuløs fiskefangst; de første disciple bliver kaldet (5:1-11)

  • Jesus helbreder en mand der er hårdt angrebet af spedalskhed (5:12-16)

  • Jesus tilgiver og helbreder en der er lam (5:17-26)

  • Jesus kalder Levi som discipel (5:27-32)

  • Spørgsmålet om faste (5:33-39)

  • Jesus, “Herre over sabbatten” (6:1-5)

  • Jesus helbreder en mand med en lam hånd på sabbatten (6:6-11)

 • F. De 12 apostle udvælges; Bjergprædikenen (6:12-49)

  • De 12 apostle bliver udvalgt (6:12-16)

  • Jesus underviser og helbreder mange mennesker (6:17-19)

  • “Lykkelige er I” og “ve jer” (6:20-26)

  • Elske fjender; Den Gyldne Regel; være barmhjertige (6:27-36)

  • Hold op med at dømme (6:37-42)

  • Et træ kan kendes på sin frugt (6:43-45)

  • Et godt bygget hus kontra et hus uden solidt fundament (6:46-49)

 • G. Jesus fortsætter sin tjeneste i Galilæa og omegn (7:1 – 9:50)

  • En officers tro (7:1-10)

  • Jesus oprejser en enkes søn i Nain (7:11-17)

  • Johannes Døber spørger: “Er du den der kommer?” (7:18-23)

  • Jesus taler rosende om Johannes Døber (7:24-30)

  • Afvisende generation fordømmes (7:31-35)

  • En syndig kvinde hælder olie ud over Jesus’ fødder (7:36-50)

  • Kvinder der følger Jesus (8:1-3)

  • Lignelsen om landmanden der sår (8:4-8)

  • Hvorfor Jesus brugte lignelser (8:9, 10)

  • Jesus forklarer lignelsen om landmanden der sår (8:11-15)

  • En lampe skal ikke skjules (8:16-18)

  • Jesus’ mor og brødre (8:19-21)

  • Jesus får en storm på Galilæas Sø til at lægge sig (8:22-25)

  • Jesus helbreder en dæmonbesat mand og giver tilladelse til at dæmonerne går i svinene (8:26-39)

  • Jairus’ datter bliver oprejst; en kvinde rører ved Jesus’ yderklæder (8:40-56)

  • De tolv oplæres til at forkynde (9:1-6)

  • Herodes er forvirret på grund af Jesus (9:7-9)

  • Jesus sørger for mad til omkring 5.000 mænd (9:10-17)

  • Peter identificerer Jesus som Kristus (9:18-20)

  • Jesus forudsiger sin død og opstandelse (9:21, 22)

  • Det der kræves for at være en sand discipel (9:23-27)

  • Jesus forvandles (9:28-36)

  • Jesus helbreder en dæmonbesat dreng (9:37-43a)

  • Jesus forudsiger sin død for anden gang (9:43b-45)

  • Disciplene skændes om hvem af dem der er størst (9:46-48)

  • “Enhver der ikke er imod jer, er med jer” (9:49, 50)

 • H. Jesus drager mod Jerusalem; næste del af hans tjeneste, hovedsageligt i Judæa og Peræa (9:51 – 19:27)

  • En samaritansk landsby afviser Jesus (9:51-56)

  • Det der skal til for at følge Jesus (9:57-62)

  • Jesus sender de 70 ud (10:1-12)

  • Ve byerne Korazin, Betsajda og Kapernaum fordi ikke angrer (10:13-16)

  • De 70 vender tilbage (10:17-20)

  • Jesus lovpriser sin Far fordi han er god mod de ydmyge (10:21-24)

  • Lignelsen om den barmhjertige samaritaner (10:25-37)

  • Jesus besøger Martha og Maria (10:38-42)

  • Jesus lærer sine disciple Fadervor (11:1-4)

  • Lignelsen om den vedholdende ven (11:5-13)

  • Jesus forklarer at dæmoner uddrives ved Guds kraft (11:14-23)

  • Jesus fortæller om en uren ånd der vender tilbage (11:24-26)

  • Sand lykke (11:27, 28)

  • Jonas’ tegn (11:29-32)

  • Øjet er kroppens lampe (11:33-36)

  • Jesus spiser hos en farisæer; udtaler ve over de religiøse hyklere (11:37-54)

  • “Pas på farisæernes surdej” (12:1-3)

  • Frygt Gud, ikke mennesker (12:4-7)

  • Det at kendes ved Kristus (12:8-12)

  • Lignelsen om den tåbelige rige mand (12:13-21)

  • ‘Hold op med at bekymre jer om hvordan I skal opretholde livet’ (12:22-31)

  • “Lille hjord, vær ikke bange” (12:32-34)

  • Vær vågen (12:35-40)

  • Den trofaste forvalter identificeres; kendetegn på en troløs træl (12:41-48)

  • Ikke fred, men splittelse (12:49-53)

  • Nødvendigt at bedømme tiderne (12:54-56)

  • Få uoverensstemmelser bragt ud af verden (12:57-59)

  • Angre eller dø (13:1-5)

  • Lignelsen om figentræet uden frugt (13:6-9)

  • Jesus helbreder en krumbøjet kvinde på sabbatten (13:10-17)

  • Lignelserne om sennepsfrøet og surdejen (13:18-21)

  • Nødvendigt at kæmpe for at komme gennem den smalle dør (13:22-30)

  • Herodes, “den ræv” (13:31-33)

  • Jesus sørger over Jerusalem (13:34, 35)

  • Jesus helbreder en mand med vand i kroppen på sabbatten (14:1-6)

  • Vær en ydmyg gæst (14:7-11)

  • Invitér dem der ikke kan betale dig tilbage (14:12-14)

  • Lignelsen om gæsterne der kommer med undskyldninger (14:15-24)

  • Omkostningerne ved at være en discipel (14:25-33)

  • Salt der mister sin kraft (14:34, 35)

  • Lignelsen om fåret der bliver væk (15:1-7)

  • Lignelsen om den tabte mønt (15:8-10)

  • Lignelsen om den fortabte søn (15:11-32)

  • Lignelsen om den uretfærdige forvalter (16:1-13)

  • Loven og Guds rige (16:14-18)

  • Lignelsen om den rige mand og Lazarus (16:19-31)

  • Jesus taler om at snuble, tilgive og tro (17:1-6)

  • Lignelsen om trællen der opvarter sin herre (17:7-10)

  • Jesus helbreder ti spedalske (17:11-19)

  • Guds riges komme (17:20-37)

  • Lignelsen om den vedholdende enke (18:1-8)

  • Lignelsen om farisæeren og skatteopkræveren (18:9-14)

  • Jesus og de små børn (18:15-17)

  • En rig leders spørgsmål angående evigt liv (18:18-30)

  • Jesus forudsiger igen sin død og opstandelse (18:31-34)

  • Jesus helbreder en blind tigger i nærheden af Jeriko (18:35-43)

  • Jesus besøger skatteopkræveren Zakæus (19:1-10)

  • Lignelsen om de ti miner (19:11-27)

 • I. Begyndelsen af Jesus’ sidste uge; forkynder i og omkring Jerusalem (19:28 – 21:4)

  • Jesus rider ind i Jerusalem i triumf (19:28-40)

  • Jesus græder over Jerusalem (19:41-44)

  • Jesus renser templet (19:45-48)

  • Jesus’ bemyndigelse betvivles (20:1-8)

  • Lignelsen om de morderiske vinbønder (20:9-19)

  • Gud og kejseren (20:20-26)

  • Spørgsmål om opstandelsen (20:27-40)

  • Er Kristus Davids søn? (20:41-44)

  • Advarsel mod de skriftlærde (20:45-47)

  • Den fattige enkes to småmønter (21:1-4)

 • J. Jesus’ store profeti om tegnet på det der skal ske (21:5-36)

  • Spørgsmål angående tegnet; advarsel mod at blive vildledt (21:5-9)

  • Dele af det sammensatte tegn: krige, store jordskælv, epidemier, hungersnød (21:10, 11)

  • Forfølgelse forudsiges (21:12-19)

  • Jerusalem ville blive omringet af hære; nationernes fastsatte tider forudsiges (21:20-24)

  • Menneskesønnens komme (21:25-28)

  • Lignelsen om figentræet (21:29-31)

  • ‘Denne generation skal afgjort ikke forsvinde’ (21:32, 33)

  • ‘Lad aldrig jeres hjerte blive tynget; hold jer vågne’ (21:34-36)

 • K. Jesus’ sidste dage i Jerusalem; hans arrestation og retssag (21:37 – 23:25)

  • Jesus underviser i templet (21:37-38)

  • Præsterne lægger planer om at dræbe Jesus (22:1-6)

  • Forberedelser til Jesus’ sidste påske (22:7-13)

  • Jesus indstifter Herrens aftensmåltid (22:14-20)

  • “Den der forråder mig, er sammen med mig ved bordet” (22:21-23)

  • Voldsom diskussion om hvem der er den største (22:24-27)

  • Jesus’ pagt om et rige (22:28-30)

  • Jesus forudsiger at Peter vil fornægte ham (22:31-34)

  • Nødvendigt at være forberedt; de to sværd (22:35-38)

  • Jesus beder på Oliebjerget (22:39-46)

  • Jesus arresteres (22:47-53)

  • Peter fornægter Jesus (22:54-62)

  • Man håner og gør nar af Jesus (22:63-65)

  • For Sanhedrinet (22:66-71)

  • Jesus føres til Pilatus og Herodes (23:1-25)

 • L. Jesus bliver henrettet, begravet, oprejst og stiger op til himlen (23:26 – 24:53)

  • Jesus taler til Jerusalems døtre (23:26-31)

  • Jesus og to forbrydere hænges op på pæle (23:32-42)

  • Jesus lover: “Du skal være med mig i Paradiset” (23:43)

  • Jesus dør (23:44-49)

  • Jesus begraves (23:50-56)

  • Kvinderne og Peter ved den tomme grav (24:1-12)

  • På vejen til Emmaus (24:13-35)

  • Jesus viser sig for sine disciple (24:36-49)

  • Jesus stiger op til himlen (24:50-53)