Josva 19:1-51

19  Det andet lod+ faldt på Simeons stammes+ familier. Og det område de fik i arv, lå i Judas område.*+  Deres område omfattede Beersheba+ med Sheba,* Molada,+  Hasar-Shual,+ Bala, Esem,+  Eltolad,+ Betul, Horma,  Siklag,+ Bet-Markabot, Hasar-Susa,  Bet-Lebaot+ og Sharuhen – 13 byer med tilhørende landsbyer;  Ajin, Rimmon, Eter og Ashan+ – fire byer med tilhørende landsbyer;  og alle de landsbyer der var rundt om disse byer helt til Baalat-Beer, eller Rama i syd. Det var det område som familierne i Simeons stamme fik.  Simeons efterkommeres område blev taget fra Judas del, for Judas andel var for stor til dem. Derfor fik Simeons efterkommere en andel i deres område.+ 10  Derefter faldt det tredje lod+ på Zebulons+ efterkommeres familier, og grænsen for det område de fik som arv, strakte sig til Sarid. 11  Deres grænse gik opad mod vest til Marala og nåede til Dabbeshet og gik videre til dalen* foran Jokneam. 12  Og den gik fra Sarid mod øst, mod solopgangen, til Kislot-Tabors grænse og ud til Daberat+ og op til Jafia. 13  Og derfra gik den videre mod øst, mod solopgangen, til Gat-ha-Hefer,+ til Et-Kasin og ud til Rimmon, og den strakte sig til Nea. 14  Og grænsen gik rundt om byen mod nord til Hannaton, og den endte i dalen ved Jifta-El 15  og omfattede Kattat, Nahalal, Shimron,+ Jidala og Betlehem+ – 12 byer med tilhørende landsbyer. 16  Det var det område som Zebulons efterkommeres familier+ fik, med byer og tilhørende landsbyer. 17  Det fjerde lod+ faldt på Issakars+ efterkommeres familier. 18  Og deres grænse gik til Jizreel,+ Kesulot, Shunem,+ 19  Hafarajim, Shion, Anaharat, 20  Rabbit, Kishjon, Ebes, 21  Remet, En-Gannim,+ En-Hadda og Bet-Passes. 22  Og grænsen nåede til Tabor+ og Shahasima og Bet-Shemesh, og deres grænse endte ved Jordanfloden – 16 byer med tilhørende landsbyer. 23  Det var det område som familierne i Issakars+ stamme fik som arv, med byer og tilhørende landsbyer. 24  Så faldt det femte lod+ på Ashers+ stammes familier. 25  Og deres grænse var Helkat,+ Hali, Beten, Akshaf, 26  Alammelek, Amad og Mishal. Den gik mod vest til Karmel+ og til Shihor-Libnat, 27  og den gik tilbage mod øst til Bet-Dagon og nåede til Zebulon og dalen ved Jifta-El mod nord, til Bet-ha-Emek og Neiel, og den strakte sig til Kabul på venstre hånd 28  og til Ebron,* Rehob, Hammon og Kana, helt til Store Sidon.+ 29  Og grænsen gik tilbage til Rama og helt til den befæstede by Tyrus.+ Så gik grænsen tilbage til Hosa, og den endte ved havet, i området ved Akzib, 30  Umma,* Afek+ og Rehob+ – 22 byer med tilhørende landsbyer. 31  Det var det område som familierne i Ashers+ stamme fik som arv, med byer og tilhørende landsbyer. 32  Det sjette lod+ faldt på Naftalis efterkommeres familier. 33  Deres grænse gik fra Helef, fra det store træ i Saanannim,*+ og Adami-ha-Nekeb og Jabneel til Lakkum; og den endte ved Jordanfloden. 34  Grænsen gik tilbage vestpå til Aznot-Tabor og strakte sig derfra til Hukok og nåede til Zebulon mod syd og til Asher mod vest og til Juda* ved Jordanfloden mod øst. 35  Og de befæstede byer var Siddim, Ser, Hammat,+ Rakkat, Kinneret, 36  Adama, Rama, Hasor,+ 37  Kedesh,+ Edrei, En-Hasor, 38  Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Shemesh+ – 19 byer med tilhørende landsbyer. 39  Det var det område som familierne i Naftalis+ stamme fik som arv, med byer og tilhørende landsbyer. 40  Det syvende lod+ faldt på Dans+ stammes familier. 41  Og grænsen til deres område var Sora,+ Eshtaol, Ir-Shemesh, 42  Shaalabbin,+ Ajjalon,+ Jitla, 43  Elon, Timna,+ Ekron,+ 44  Elteke, Gibbeton,+ Baalat, 45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,+ 46  Me-ha-Jarkon og Rakkon, med grænsen ved Joppe.*+ 47  Men der var ikke plads nok til dem i Dans område.+ De drog så op og kæmpede mod Leshem+ og indtog den og dræbte indbyggerne med sværd. Så slog de sig ned der, og de ændrede navnet Leshem til Dan, efter navnet på deres stamfar Dan.+ 48  Det var det område som familierne i Dans stamme fik som arv, med byer og tilhørende landsbyer. 49  Så blev de færdige med at fordele landet, område for område. Derefter gav israelitterne Josva, Nuns søn, en arv midt iblandt sig. 50  På Jehovas befaling gav de ham den by han bad om, Timnat-Sera+ i Efraims bjergland, og han genopbyggede byen og slog sig ned i den. 51  Det var de områder som præsten Eleazar og Josva, Nuns søn, og overhovederne for Israels stammers slægter* fordelte+ ved lodkastning i Shilo+ foran Jehova, ved indgangen til mødeteltet.+ Dermed blev de færdige med at fordele landet.

Fodnoter

Eller “arvelod”.
Eller “Shema”.
Eller “wadien”.
Eller “Abdon”.
Eller “Akko”.
Eller “fra Elon-Besaanannim”.
Henviser åbenbart ikke til Judas stamme, men til en mand som var af Judas slægt.
Eller “Jafo”.
Bogst.: “fædrenehuse”.

Studienoter

Medieindhold